Telinekataja

Referenser – vi håller våra löften

Attityd och yrkeskunskap. De här egenskaperna utgör tillsammans nyckeln till vår framgång. Som samarbetspartner vill vi producera mervärde, som även för utmanande objekt möter kundens behov kostnadseffektivt och enligt överenskommen tidsplan. Ta del av vår branschexpertis och läs mer om våra långvariga kundrelationer.

Telinekataja och WestGroup Oy Ab: God planering flyttar brådskan

18.01.2024

Telinekataja och WestGroup Oy Ab: God planering flyttar brådskan

När Original Sokos Hotel Royal i Vasa började omvandlas till ett energieffektivt upplevelsehotell behövdes många olika slags väderskydd och ställningar. – Redan i början av projektet visste vi att det skulle bli bråttom i något skede, så projektet flyttades så långt framåt som möjligt med hjälp av noggrann förberedelse och planering, säger konstruktör Jarmo Viik från Telinekataja.

Läs mer
Växlande väder gör fyrsanering utmanande även för erfarna proffs

16.10.2023

Växlande väder gör fyrsanering utmanande även för erfarna proffs

Fyrarna Kristinestad, Luodematala och Santoshoikka. Två somrar, tre olika saneringar. Vid specialobjekt förlitar sig huvudentreprenören R-Towing på Telinekatajas erfarna experter. 3D-ritningarna för bottenfyren Kristina godkändes av Trafikledningsverket. På plats gav regionförvaltningsverkets inspektörer ställningarna ett gott betyg, säger Mikko A. Rahja, projektledare på R-Towing.

Läs mer
Stora Enso fortsätter produktionen medan en ny kartonglinje byggs

11.04.2023

Stora Enso fortsätter produktionen medan en ny kartonglinje byggs

Sedan 2014 har Telinekataja varit avtalspartner för underhållet vid Stora Ensos fabrik i Uleåborg. – Att vara förutseende och planera tidtabellerna omsorgsfullt spelar en nyckelroll i vardagen, vid driftstopp och i fråga om investeringar. Utöver förtroende behövs också resurser, säger underhållschef Tuomo Salmela.

Läs mer
SSAB & Telinekataja: ”Fabriken i Brahestad är vår gemensamma byggplats”

28.06.2022

SSAB & Telinekataja: ”Fabriken i Brahestad är vår gemensamma byggplats”

Då SSAB Brahestad i början av år 2021 tecknade ett avtal med Telinekataja var säkerheten högsta prioritet i förhandlingarna: att gå frisk hem. Det är det viktigaste målet för alla som jobbar på SSAB. Tillsammans tar vi ansvar för driftstopp, underhåll och arbetssäkerhet, sammanfattar Aki Karppinen, underhållschef för centraliserat underhåll vid SSAB:s fabrik i Brahestad.

Läs mer
Outokumpus Torneåfabriker bekämpar coronaviruset med framgångsrik bubbelmodell

04.10.2021

Outokumpus Torneåfabriker bekämpar coronaviruset med framgångsrik bubbelmodell

Vid Outokumpus Torneåfabriker tryggade man i början av hösten 2021 coronavirussäkerheten under stora driftstopp för årligt underhåll bland annat genom en bubbelmodell. 

Läs mer
Destia valde Telinekataja till partner för breddning av Allikkobron

27.08.2021

Destia valde Telinekataja till partner för breddning av Allikkobron

Uleåborg–Kemi-projektet på riksväg 4 har medfört totalt åtta brobyggplatser för Telinekataja, varav två har uppförts på entreprenad av Destia. – Isolerings- och tätningsarbetena måste utföras i skydd för vädret.

Läs mer
Utbildat yrkesfolk bygger Alvari träskola under väderskydd

30.11.2020

Utbildat yrkesfolk bygger Alvari träskola under väderskydd

I takt med att byggherrarnas kunskaper om fukthantering ökar förbättras också byggkvaliteten, säger säkerhets- och miljöchef Marko Kilpeläinen vid Peab Oy, som är byggherre för skolan Alvari.

Läs mer
Skanska utför entreprenad på vattenkraftverk med TG 60-stödställningar

21.11.2017

Skanska utför entreprenad på vattenkraftverk med TG 60-stödställningar

Skanska Talonrakennus Oy utför byggnadsarbetena i samband med utbyggnaden av en ny maskinenhet vid Harjavaltakraftverket, som stod färdigt år 1939. För den nya maskinenheten byggs vattenvägar, inlopps- och sugrör samt en spiral.

Läs mer
Bölebron byggdes med stålstödställningar

05.08.2017

Bölebron byggdes med stålstödställningar

För byggandet av den ca 185 meter långa bron beställde YIT Rakennus robusta stålstödställningar från Telinekataja som nyckelfärdig tjänst. Brons sluttande form och höga stödhöjd bjöd på utmaningar för genomförandet av ställningarna.

Läs mer
Riksdagshuset färdigrenoverat till Finlands 100-årsjubileum

02.08.2015

Riksdagshuset färdigrenoverat till Finlands 100-årsjubileum

Finlands värdefullaste byggnad, riksdagshuset, påminner de förbipasserande på Mannerheimvägen om Finlands självständighet och allmogens resa fram till denna dag. Oavsett objektets tekniska utmaningar tror jag att tidtabellen håller, säger Telinekatajas regionchef Jari Liitomaa.

Läs mer