Telinekataja

Telinekataja – ett finskt familjeföretag
sedan år 1965

Vi är Nordens ledande expert på byggnadsställningar, väderskyddslösningar och temporära konstruktioner. Vi planerar och genomför lösningar för reparation, nybyggen och infrabyggande samt för industri- och energiproducenters samt maskin- och utrustningskonstruktörers behov.

Telinekataja – ett finskt familjeföretag sedan år 1965

Telinekataja år 2023

Våra nyckeltal år 2023: nettoomsättning 66,6 miljoner euro, 227 egna anställda och 1019 byggnadsarbetsplatser.

Telinekatajan vuosi 2023
Telinekatajan vuosi 2023
Telinekatajan vuosi 2023

Med hjälp av erfarenhet, tillförlitlighet, kompetens och föregångarskap når vi våra mål, både som samarbetspartner och som arbetsgivare. Vår verksamhet styrs av ledningssystemet för arbetsmiljö ISO 45001, ledningssystemet för miljö ISO 14001 och ledningssystemet för kvalitet ISO 9001.

Våra styrkor omfattar mångsidig branschexpertis, långa kundrelationer och kompetent, lokal personal och vårt fokus på ställningar och väderskydd. Vi är medlem i Rakennusteollisuus RT, Tekniska handelsförbundet och Vastuu Group. Byggandets Kvalitet BYKVA rf har beviljat oss ett behörighetsintyg för byggnadsföretag.

Vi betjänar våra kunder på tio certifierade verksamhetsställen över hela landet: Esbo, Nurmijärvi, Åbo, Raumo, Tammerfors, Kouvola, Jyväskylä, Seinäjoki, Kuopio och Uleåborg. Vi använder Layher-ställningssystemet, som möjliggör säkra och funktionella lösningar för alla ställningsbehov.

Principer som styr vår verksamhet

  • Vi utför vårt arbete professionellt på ett sätt där våra produkter och tjänster uppfyller vårt avtal med kunden.
  • Vi följer de lagar och regler som styr vår verksamhet. 
  • Vi tillverkar produkter som är säkra för användaren och tillverkaren. 
  • Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster tillsammans med kunder, leverantörer och personal.
  • Vi ser till att upprätthålla personalens kompetens och kontinuerliga utveckling.
  • Vi håller vårt kundlöfte i alla skeden av tjänsten.Vi ta hänsyn till miljöaspekter i vår verksamhet och vårt mål är att minimera miljöbelastningen.
  • Vi ställer upp mål för vår verksamhet, mäter hur de uppnås och utvärderar regelbundet nivån på vår egen verksamhet.
Telinekataja Jussarö
Telinekataja pyynikin trikoo
Telinekataja strandvägen
Tikkalansaaribron