Telinekataja

Telinekataja – ett finskt familjeföretag
sedan år 1965

Vi är Nordens ledande expert på byggnadsställningar, väderskyddslösningar och temporära konstruktioner. Vi planerar och genomför lösningar för reparation, nybyggen och infrabyggande samt för industri- och energiproducenters samt maskin- och utrustningskonstruktörers behov.

Telinekataja – ett finskt familjeföretag sedan år 1965

Telinekataja år 2022

Våra nyckeltal år 2022: nettoomsättning 62,3 miljoner euro, 236 egna anställda och 1297 byggnadsarbetsplatser.

Telinekataja nyckeltal

Med hjälp av erfarenhet, tillförlitlighet, kompetens och föregångarskap når vi våra mål, både som samarbetspartner och som arbetsgivare. Vår verksamhet styrs av ledningssystemet för arbetsmiljö ISO 45001, ledningssystemet för miljö ISO 14001 och ledningssystemet för kvalitet ISO 9001.

Våra styrkor omfattar mångsidig branschexpertis, långa kundrelationer och kompetent, lokal personal och vårt fokus på ställningar och väderskydd. Vi är medlem i Rakennusteollisuus RT, Tekniska handelsförbundet och Vastuu Group. Byggandets Kvalitet BYKVA rf har beviljat oss ett behörighetsintyg för byggnadsföretag.

Vi betjänar våra kunder på tio certifierade verksamhetsställen över hela landet: Esbo, Nurmijärvi, Åbo, Raumo, Tammerfors, Kouvola, Jyväskylä, Seinäjoki, Kuopio och Uleåborg. Vi använder Layher-ställningssystemet, som möjliggör säkra och funktionella lösningar för alla ställningsbehov.

Varför är Telinekataja rätt partner för ditt företag?

  • Vi lyssnar noga på våra kunders önskemål och behov.
  • Vi möter våra kunders behov kostnadseffektivt och enligt överenskommen tidsplan.
  • Vi utvecklar arbetssättet och vardagssamarbetet med hjälp av byggnadsarbetsplats- och uppföljningsmöten.
  • Vi mäter kundnöjdhet och samlar in respons från byggnadsarbetsplatsen.
  • För varje projekt vill vi känna till våra nyckelkunders behov allt bättre.

Som samarbetspartner bidrar vi med vår egen starka insats såväl till enskilda projekt som till årskontrakt:  

  • yrkeskunskap
  • arbetsmiljö
  • utrustning och
  • attityd. 
Telinekataja Jussarö
Telinekataja pyynikin trikoo
Telinekataja strandvägen
Tikkalansaaribron