Telinekataja

Ställningstillbehör

Utöver våra övriga hyrtjänster erbjuder vi även högklassiga ställningstillbehör och tilläggsutrustning som är kompatibel med våra övriga hyresprodukter. Vi hyr ut bland annat:

Telinekataja Ställningstillbehör
  • Ställningsrör
  • Ställningskopplingar
  • Hjul
  • Förankring
  • Förvarings- och transportpallar

Lyfthjälpmedel

Utöver tillbehör hyr vi även ut hjälpmedel för att lyfta utrustning, som vi också använder i vårt eget installationsarbete. Vi kan också avtala om att låta dig använda lyftutrustningen under arbetets gång.