Telinekataja

Hyrvillkor: byggnadsställningar och väderskydd

Som bilaga till våra avtal om uthyrning av ställningar och väderskydd använder vi de allmänna villkor som godkänts av Tekniska handelsförbundet. Nedan Tekniska handelsförbundets allmänna leveransvillkor för uthyrning och tjänster vid leverans av uthyrning och tjänster av maskinuthyrningsföretag på finska och engelska.