Telinekataja

Familjeföretagets värden styr verksamheten

Telinekataja Säkerhet

Säkerhet

Säkraste aktören
Miljöansvarigt

Telinekataja Kund

Kund

Vi håller vad vi lovar.

Telinekataja Personal

Personal

Alltid högsta kompetens

Telinekataja Förnyelse

Förnyelse

Blickar framåt
Kontinuerlig förbättring
Nyfikenhet
Öppet sinne