Telinekataja

Telinekataja Visselblåsning

På Telinekataja har vi ett system för visselblåsning tillgänglig för alla våra intressenter. Du kan göra en rapport om du observerar eller misstänker olaglig eller oetisk verksamhet. Som en ansvarsfull aktör vill vi höra om du märker några överträdelser eller oegentligheter som en del av vår verksamhet på Telinekataja.

Anmälningar kan alltid lämnas in anonymt. Handläggarna som tar emot anmälningar får ingen åtkomst till metadata eller IP-adresser som skulle kunna användas för att identifiera anmälaren. Samtliga anmälningar krypteras i samma stund som de skapas med en symmetrisk och asymmetrisk stark krypteringsalgoritm som inte kan avkrypteras eller ändras efteråt. Handläggarna får enbart veta tidpunkten för anmälan och innehållet i anmälan.

Mer information om hantering av data hittar du i integritetspolicyn.