Telinekataja

Designtjänster

På Telinekaja vet vi att ett framgångsrikt projekt börjar med yrkeskunnig och noggrann planering. Vår konstruktionskompetens uppfyller dagens krav och i kombination med högklassig utrustning och effektivt installationsarbete säkerställer vi bästa möjliga resultat. Allt vårt planeringsarbete bygger på den senaste tekniken och kompetent personal, vilket gör att arbetet alltid framskrider och slutförs enligt avtalad tidtabell. Våra konstruktörer är branschproffs som kan dagens krav och utmaningar gällande väderskydd.

Projektplanering

Projektplanering

Vi går igenom varje projekt som kräver ställningar och väderskydd in i minsta detalj. I vårt planeringsarbete framhävs inte bara säkerhet och kostnadseffektivitet, utan även ett nära samarbete med entreprenören och projektets beställare.

Läs mer
Fukthantering

Fukthantering

Fukthantering är en allt centralare del av dagens byggande. Genom noggrann planering av fukthantering, såsom kartläggning av utmaningar och skräddarsydda utrustningsval, kan vi trygga en framgångsrik entreprenad och längsta möjliga livslängd för byggnaden.

Läs mer
MaxxProd-tjänster

MaxxProd-tjänster

Våra MaxxProd-tjänster kan möta fyra viktiga kundbehov: hantering av torrkedjan under byggandet, allmänbelysning av byggnadsarbetsplatsen, uppvärmningsmöjligheter på arbetsstället och digitala tjänster.

Läs mer