Telinekataja

Teie tellingulahenduse põhitegurid

Tänapäeva tellingulahendusi ei kritseldata suitsupaki tagaküljele. Parima lahenduse leidmine nõuab palju tööd, planeerimist ja katsetamist, kuid ennekõike 50-aastast kogemust tarindite, inseneritöö, koostetööde, logistika, transpordi, ehitusobjektidel kehtivate nõuete, ohutusnõuete jms. alal – see loetelu pole kaugeltki ammendav.

Meiega koostööd tehes on kõik need kogemused ja oskused teie käsutuses. Tellinguäri nõuab erioskusi – meil on need olemas.

Kui soovite tagada oma projekti sujuva kulgemise, võtke ühendust valdkonna parimate asjatundjate – meiega.

Ehitusele

Ehitusele

Meie lahendused tagavad renoveerimisprojektide ladusa kulgemise raskeimatelgi objektidel. Renoveerimisprojekte teostatakse erinevates tingimustes, need võivad hõlmata kukkumis- ja muid ohte, kuid kõik vastavad probleemid on lahendatavad kohase planeerimise ning asjatundlikkuse toel.

Loe Rohkem
Tööstusele

Tööstusele

Telinekataja pakub energeetika tööstusharule kvaliteetseid tellinguteenuseid, tuginedes mitmekümne aasta jooksul omandatud kogemustele. Oma teenuseid planeerides lähtume alati kliendi perspektiivist, olgu tegu suure tuumaelektrijaama või väikse elektri- või koostootmisjaamaga. Meie ohutud ja kvaliteetsed tellingulahendused valmivad alati õigeaegselt.

Loe Rohkem