Telinekataja

Remonditööd

Meie lahendused tagavad renoveerimisprojektide ladusa kulgemise raskeimatelgi objektidel. Renoveerimisprojekte teostatakse erinevates tingimustes, need võivad hõlmata kukkumis- ja muid ohte, kuid kõik vastavad probleemid on lahendatavad kohase planeerimise ning asjatundlikkuse toel.

Telinekataja Remonditööd
Telinekataja Remonditööd

Tellingute ja ilmastikukaitse püstitamisel võtame alati arvesse kohapeal kehtivaid tingimusi. Pikad silded ei ole probleemiks, sest tellinguid saab toestada nõnda, et katused ja muud renoveeritavad elemendid ei pea taluma koormust ning töödeldavad tarindid muutuvad ehitajatele hõlpsasti juurdepääsetavateks. Meie tellingute projekteerijad nuputavad välja lahendusi, mis ei koorma ehitiste nõrgemaid tarindeid. Seega on võimalik ajalooliste ehitiste kaitsmine nende renoveerimise ajal.

Uusehitised

Telinekataja lahendused vastavad uute ehitusprojektide rangetele nõuetele. Me tarnime nõutavad tellingud, juurdepääsutornid ja toetustornid ohutuse tagamiseks õigeaegselt.

Ilmastikukaitse lubab töötada iga ilmaga. Ilmastikukaitse minimiseerib ilmastiku, graafiku, kvaliteedi ja tööohutusega seonduvad riskid. Tänapäevaste ilmastikukaitsesüsteemide pikk sille võimaldab enamiku uusehituste tõhusat kaitsmist.

Me projekteerime eripäraseid ja optimaalseid lahendusi kõigi objektide jaoks, olenemata asukohast, kujust või suurusest. Kohased ja ohutud tellingud ning ilmastikukaitsesüsteemid lihtsustavad tegelikku ehitusprotsessi.

Infrastruktuuriprojektid

Taristu rajamine eeldab sageli ajutiste juurdepääsutornide, ilmastikukaitse ja tugikonstruktsioonide kasutamist. On tähtis, et tellingu- ja ilmastikukaitselahendused projekteeritaks hoolikalt ning õigeaegselt enne projekti algust.

Funktsionaalsed lahendused on sageli ka säästlikud, kiirendades ehitusprotsessi ja tagades korralikud töötingimused projekti elluviimiseks, olgu tegu veetorni, silla, maantee, sadama või tunneli ehitusega. Meie mitmekülgsed lahendused on kasutust leidnud paljudes ainulaadsetes taristuprojektides.

Meie ilmastikukaitselahendused loovad sobivad tingimused valutöödeks, hüdroisolatsiooni paigaldamiseks jms.

Rajame taristuprojektide teostamiseks tarvilikud möödapääsuteed, käiguplatvormid ja ‑sillad, tagamaks mugava ning probleemivaba juurdepääsu kõigile, kes seda vajavad.

Telinekataja Infrastruktuuriprojektid