Meist – Telinekataja kontsern


Telinekataja on 1965. aastal asutatud Soome pereettevõte. 50-aastasele kogemusele tuginedes oleme tõusnud Soome juhtivaks asjatundjaks tellingute ja ilmastikukaitse ning muude ajutiste rajatiste osas. Me projekteerime ja viime ellu kõige keerukamaid lahendusi renoveerimise, uusehitus- ja taristuprojektide, erinevate tööstusharude, energeetika ning mehhaanika/paigalduse valdkonnas.

Oleme tunduvalt tõstnud tööohutuse taset. Arendame oma äritegevust süstemaatiliselt ja uuendusmeelselt, tihedas koostöös asjaomaste organisatsioonide ning ametivõimudega. Kasutame vaid tippkvaliteetseid Layheri tellingusüsteeme, sest need tagava ohutu ja funktsionaalse lahenduse kõigi tellingu- ning ilmastikukaitsevajaduste tarbeks.

Soomes juhindume oma töös sertifitseeritud töötervishoiu ja -ohutuse haldussüsteemist OHSAS 18001, keskkonnahaldussüsteemist ISO 14001 ning kvaliteedihaldussüsteemist ISO 9001.
Telinekataja on Soome ehitusfirmade katusorganisatsiooni Rakennusteollisuus RT ning tehnilise kaubanduse ja teenuste ühenduse (Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys) liige. Ühendus Rakentamisen Laatu Rala Ry on väljastanud meile ehitusettevõtte pädevust tõendava sertifikaadi.

Tütarettevõtted


Käsikäes asjatundlikkuse tõusuga on Telinekataja laiendanud oma turgu nii geograafiliselt kui ka tegevuste lõikes. Telinekataja kontserni kuuluvad tütarettevõtted AS Telinekataja Eestis ja OOOTelinekataja Venemaal.

Telinekataja kontserni liikmetena on tütarettevõtetele tagatud kindel tehniline ja projekteerimisalane tugi Soomest, tellingumaterjalid ning isegi asjatundlik personal objektidel.

Kataja Event Oy, veel üks kontserni kuuluv ettevõte, pakub abi keerukamate suurüritustega seotud ehitustööde teostamisel Soomes ja Eestis.

Kontserni summaarne müügitulu on 54 miljoni euro ringis, kontserni palgal on 260 töötajat.

Brošüürid ja tehniline teave (in English)

Kontakt