Telinekataja

Energiatööstus

Telinekataja pakub energeetika tööstusharule kvaliteetseid tellinguteenuseid, tuginedes mitmekümne aasta jooksul omandatud kogemustele. Oma teenuseid planeerides lähtume alati kliendi perspektiivist, olgu tegu suure tuumaelektrijaama või väikse elektri- või koostootmisjaamaga. Meie ohutud ja kvaliteetsed tellingulahendused valmivad alati õigeaegselt.

Telinekataja Teollisuus
Telinekataja Yara
Telinekataja Yara

Telinekataja pakub tellinguteenuseid paljudele Eesti juhtivatele elektri- ja koostootmisjaamadele, olemasolevate jaamade hooldustöödest uute jaamade ehitamiseni. Me kavandame ja püstitame ohutuid tellingusüsteeme, sh. mitmesuguseid erilahendusi, võtmed kätte-teenusena ükskõik millise energeetikaobjekti jaoks.

Teeme alati endale selgeks igas jaamas kehtivad ohutuseeskirjad. Telinekataja spetsialistid on saanud energeetikaobjektidel töötamiseks nõutava väljaõppe ning järgivad kõrvalekaldumatult ka kõige rangemaid kliendi kehtestatud ohutusnõudeid. Tänu laialdasele erikomponentide valikule saame tellinguid täpselt kavandada, näiteks elektrijaama katelde või suitsueemaldussüsteemide sisemuses.

Väiksem põlema minemise võimalus tähendab kõrgemat ohutustaset, sest puittarinditest tellingud saab täies koosseisus mittepõlevate alumiinium- ja terastellingutega asendada.

Metsatööstus

Telinekataja lahendused võimaldavad korralise hoolduse ja mitmesuguste paigaldustööde ohutut ning sujuvat sooritamist tööstuskeskkonnas. Töö paberimasinaid lahutavas kitsas ruumis ei valmista probleeme, sest meie tellingutooted ja kogemused lubavad meil rajada otstarbekohaseid ning ohutuid lahendusi ka kõige raskemates tingimustes.

Kiirus on meie trumbiks, sest tööstuses kehtib põhimõte ’aeg on raha’. Isegi ootamatute hädade korral aitab meie kiire ja asjatundlik teenus teil tootmiskaod kontrolli alla saada, sest remondi- või hooldustellingud kerkivad kiiresti.

Objektil pole harjutamiseks aega. Meie kogenud spetsialistid teevad oma tööd kiirelt ja korralikult.

Teistes tööstusharudes

Hooldus- ja ehitustööd kehtestavad tööstusvaldkonnas kasutatavatele tellingutele ning ilmastikukaitselahendustele ranged nõuded. Telinekataja kavandab sobivaid lahendusi erinevate tootmisrajatiste jaoks koostöös klientidega, seades sihiks pikaajalised partnerlussuhted. Kõik ühiselt kokkulepitu viiakse ellu korralikult ja kohe, erinõudeid ning ajalisi piiranguid järgides.

Telinekataja käsutuses on piisavad finants- ja inimressursid projektide käivitamiseks suuremateski tööstusrajatistes. Meie tellinguspetsialistid saavad alati klientide erinõuetele vastava väljaõppe. Juhtivtöötajatel on praktiline kogemus tööstusettevõtetele mõeldud tellingute ja ilmastikukaitse rajamise alal.

Tellingutarnija valimisel tuleks tähelepanu pöörata mitmele tähtsale tegurile. Telinekataja on järjekindlalt investeerinud tööohutusse ning selle edendamisse. Vajadusel on meie igapäevase töö kvaliteet tõendatav auditite kaudu.

 

Telinekataja laitos