Tellinguäri nõuab erioskusi –
meil on need olemas


AS Telinekataja on tellinguala asjatundja,
kuuludes Eesti juhtivate tellingutarnijate hulka.

EHITUS

Remonditööd

Uusehitised

Infrastruktuuriprojektid

TÖÖSTUS

Energiatööstus

Metsatööstus

Teistes tööstusharudes

Tellingud ja ilmastikukaitse


AS Telinekataja on tellinguala asjatundja, kuuludes Eesti juhtivate tellingutarnijate hulka. Me projekteerime, paigaldame ja võtame lahti, rendime ja müüme tellinguid ning ilmastikukaitsesüsteeme ja muid ajutisi rajatisi. Meie klientideks on ehitustööde (uusehitus ja renoveerimine) ja taristuga seotud ettevõtted, paberitööstus ning muud tööstusharud, elektrijaamad, masina- ja hooldustööfirmad.

Telinekataja teenused, tellingulahendused ja ilmastikukaitsesüsteemid aitavad tagada teie projekti kulutõhususe, laitmatu tööohutuse ning ajakavast kinnipidamise – kõikvõimalikes oludes ja raskemateski kohtades.

Tellingute asjatundlik projekteerimine kindlustab optimaalse lahenduse iga projekti jaoks, tagades tellingute ja ilmastikukaitsesüsteemide kooskõla ohutusnõuetega.

Tellinguäri nõuab erioskusi – meil on need olemas.

Kontakt