Telinekataja
Telinekataja

Tellinguäri nõuab erioskusi –
meil on need olemas

AS Telinekataja on tellinguala asjatundja,
kuuludes Eesti juhtivate tellingutarnijate hulka.

EHITUS  |  TÖÖSTUS

Telinekataja Destia

Tellingud ja ilmastikukaitse

AS Telinekataja on tellinguala asjatundja, kuuludes Eesti juhtivate tellingutarnijate hulka. Me projekteerime, paigaldame ja võtame lahti, ning rendime tellinguid ning ilmastikukaitsesüsteeme ja muid ajutisi rajatisi. Meie klientideks on ehitustööde (uusehitus ja renoveerimine) ja taristuga seotud ettevõtted, paberitööstus ning muud tööstusharud, elektrijaamad, masina- ja hooldustööfirmad.
Telinekataja teenused, tellingulahendused ja ilmastikukaitsesüsteemid aitavad tagada teie projekti kulutõhususe, laitmatu tööohutuse ning ajakavast kinnipidamise – kõikvõimalikes oludes ja raskemateski kohtades.

Tellingute asjatundlik projekteerimine kindlustab optimaalse lahenduse iga projekti jaoks, tagades tellingute ja ilmastikukaitsesüsteemide kooskõla ohutusnõuetega.

Tellinguäri nõuab erioskusi – meil on need olemas.