Telinekataja

Industri

Vi erbjuder en omfattande och högklassig ställningsservice för byggnadsarbetsplatser inom energi-, skogsbruks- och kemiindustrin samt för andra slags industriobjekt. Som avtalspartner till flera industriföretag känner vi till kriterierna för framgångsrika driftstopp för service och årligt underhåll och förstår vikten av att hålla den avtalade tidtabellen. För att säkerställa att slutresultatet är det önskade går vi alltid igenom helhetslösningens behov och krav tillsammans med kunden.

Telinekataja Industri
Telinekataja Yara
Telinekataja Yara

Säkerhet och effektivitet för industrins byggnadsarbetsplatser

Vid industrins underhållsarbeten är säkerhet, smidighet och punktlighet av största vikt. Vi skräddarsyr våra mångsidiga högklassiga ställningslösningar efter dina behov, samt hjälper dig att optimera arbetsförhållandena vid objektet och slutföra projektet effektivt och enligt avtalad tidtabell.

 • Vi dimensionerar tjänsterna på basis av kundens utgångspunkt
 • Vår långa och mångsidiga erfarenhet av driftstopp för service och årligt underhåll garanterar vår expertis även för krävande objekt
 • Industrianläggningarnas säkerhetskrav beaktas och uppfylls i alla situationer
 • Utrustning för anläggningar i alla storlekar (storskaliga kärnkraftverk samt mindre anläggningar och enheter)
 • Korrekt dimensionerade ställningsservice för underhåll av kraftverk
 • Vi planerar säkra nyckelfärdiga ställningar
 • Ett brett utbud av specialdelar möjliggör exakt dimensionering som passar objektet
 • Kontinuerligt underhållsarbete och olika installationer hanteras säkert och smidigt
 • Vår moderna och anpassningsbara ställningsutrustning och mångsidiga erfarenhet och expertis gör att vi kan arbeta även i trånga förhållanden
 • Vid plötsliga behov kan utrustningen levereras snabbt och arbetet utförs effektivt och enligt tidtabell
 • Våra expert på ställningskonstruktion får alltid introduktion i kundens individuella kravnivå
 • Vi säkrar ett smidigt samarbete genom gemensamma uppföljningsmöten och andra åtgärder för kvalitetskontroll 

Framgångsrikt underhåll utan oro för försenade ställningsleveranser

Väl planerat, organiserat och genomfört årligt underhåll gör det möjligt för industrianläggningen att förbli säker, funktionell och effektiv dag efter dag.

Ett driftstopp för underhåll är en krävande åtgärdshelhet som engagerar hundratals eller tusentals yrkespersoner där allt måste ske effektivt utan dröjsmål. Under driftstoppet är produktionsanläggningen eller dess produktionslinje helt avstängd, så varje timme är viktig. 

Telinekataja har gedigen kompetens inom krävande projekthelheter gällande driftstopp för service och årligt underhåll. Tillsammans med kunden planerar vi framtida underhåll omsorgsfullt och i god tid. Som avtalspartner bekantar vi oss grundligt med anläggningens verksamhetsmiljö och praxis, vilket gör samarbetet smidigt för båda parter. Våra yrkeskunniga montörer kan reagera inom driftstoppets tidtabell samt leverera och installera ställningar även med kort varsel.

 

Telinekataja anläggning