Telinekataja

Kuivaketju10

Handlingsmodellen Kuivaketju10 för fukthantering har utvecklats för att minska fuktskaderisken vid olika stadier av byggprocessen. Handlingsmodellen bygger på en kedja där varje aktör och ansvarig person i processen tar hand om fukthantering i sitt eget arbete. På så sätt säkras varje arbetsfas och slutresultatet betjänar alla parter och även slutanvändaren.

Telinekataja Esbo
Telinekataja Esbo
Telinekataja Esbo

Ställnings- och väderskyddsbranschen spelar en nyckelroll i genomförandet av verksamhetsmodellen. Telinekataja kan hantera de två första Kuivaketju10-riskerna, de andra punkterna sköts av andra samarbetspartner:
1. Med väderskyddsstrukturer, lagertält och uppvärmningslösningar (se våra MaxxProd-tjänster) skyddar du dina material och strukturer mot väta.
2. Noggrant genomfört väderskydd hindrar regnvatten från att sippra in i ytterväggskonstruktionerna.

Kuivaketju10-riskförteckning*

  1. Fukt från utsidan av byggnaden skadar dess grund och golvstrukturer.
  2. Regnvatten kan tränga in i ytterväggskonstruktionen.
  3. Vatten som tränger in genom läckor i taket tränger in i det övre bjälklaget.
  4. Fukt överförs från läckor i luftspärren till ytterväggens och det övre bjälklagets strukturer, där den kondenseras till vatten.
  5. Felaktigt dimensionerad och justerad ventilation avlägsnar inte överflödig fukt, utan tvingar den att tränga in i strukturerna.
  6. Söndriga vattenledningar orsakar omfattande vattenskador på fastigheten.
  7. I ett dåligt genomfört våtrum skadar fukt de omgivande strukturerna.
  8. Beläggning av fuktiga betongkonstruktioner förstör beläggningsmaterialet.
  9. Fuktskador i material och konstruktioner skadar byggnaden.
  10. Med dåligt underhåll förfaller byggnaden sakta men säkert.

*Källa: kuivaketju10.fi

Kuivaketju10 tryggar hälsosamma och säkra lokaler för exempelvis skolelever.

Telinekataja har deltagit i att planera och genomföra väderskydd för flera objekt som har uppfyllt kraven i Kuivaketju10-modellen. Under de senaste åren har man särskilt i skolbyggnader börjat satsa betydligt mer på att övervaka och förebygga fukt, vilket syns på allt planmässigare väderskydd och striktare kontroll.

 

Telinekataja Alvarin koulu
Telinekataja Tuupalankoulu