Telinekataja

Kuivaketju10

Kuivaketju10 on kosteudenhallintaan kehitetty toimintamalli, jonka avulla on mahdollista pienentää kosteusvaurioiden syntymisen riskiä rakennusprosessin eri vaiheissa. Toimintamalli perustuu ketjuun, jossa kukin prosessin toimija ja vastuunkantaja huolehtii kosteudenhallinnasta omassa työssään. Näin ollen jokainen työvaihe turvataan ja lopputulos on kaikkia osapuolia ja myös loppukäyttäjää palveleva.

Telinekataja Espoo
Telinekataja Espoo
Telinekataja Espoo

Rakennusteline- ja sääsuojausalalla on keskeinen rooli toimintamallin toteutumisessa. Telinekatajalla Kuivaketju10-riskeistä voidaan hallita kahta ensimmäistä, muiden kohtien jäädessä yhteistyökumppanien hoidettavaksi:
1. Sääsuojarakenteilla, varastoteltoilla ja lämmitysratkaisuilla (ks. MaxxProd-palvelumme) suojataan materiaaleja sekä rakenteita kastumasta.
2. Huolellisesti toteutetulla sääsuojauksella estetään sadeveden pääsy ulkoseinärakenteiden sisälle.

Kuivaketju10 riskilista*

  1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita.
  2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle.
  3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan.
  4. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi.
  5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin.
  6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja.
  7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet.
  8. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen.
  9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen.
  10. Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti.

*Lähde: kuivaketju10.fi

Kuivaketju10 takaa terveet ja turvalliset tilat esimerkiksi koululaisille

Telinekataja on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa sääsuojausta useisiin kohteisiin, joissa on noudatettu Kuivaketju10-mallin mukaisia vaatimuksia. Etenkin koulurakennusten kohdalla on alettu viime vuosina panostaa huomattavasti enemmän kosteudenvalvontaan ja -ehkäisyyn, mikä näkyy entistä suunnitelmallisempana sääsuojauksena ja tiukempana valvontana. Tutustu kohteisiimme:

Espoon Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulun sääsuojaus »
Alvarin puukoulun sääsuojaus »

Telinekataja Alvarin koulu
Telinekataja Tuupalankoulu