Telinekataja

Telinekatajan ilmoituskanava

Käytössämme on Whistleblowing-ilmoituskanava kaikille sidosryhmillemme. Ilmoituksen voi jättää havaitessaan tai epäillessään lakien vastaista tai epäeettistä toimintaa. Vastuullisena toimijana haluamme Telinekatajalla kuulla, mikäli osana toimintaamme huomataan rikkomuksia tai väärinkäytöstä.

Ilmoituksen voi tehdä aina nimettömästi. Ilmoituksen vastaanottavat käsittelijät eivät saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin tunnistaa. Kaikki ilmoitukset kryptataan luontihetkellä symmetrisellä ja asymmetrisellä vahvalla salausalgoritmilla, jota ei voi purkaa tai muuttaa jälkeenpäin. Käsittelijät saavat tietoonsa vain ilmoituksen ajankohdan ja ilmoituksen sisällön. Ilmoituskanavan käyttökielinä on suomi, ruotsi, englanti ja viro. Toivomme ilmoitukset ensijaisesti suomeksi tai englanniksi.

Lisää tietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta.

Haluatko jättää ilmoituksen?