Telinekataja

Layher-ställningar

Vår hyrutrustning omfattar ett brett utbud av Layhers högklassiga produkter och ställningshelheter. Layher är känt för sina mycket högklassiga ställningslösningar, som uppfyller alla ställningsbehov på byggnadsarbetsplatser och inom industrin, samt för sin högklassiga arbetssäkerhet. Layhers multifunktionella och kompatibla ställningslösningar, uppgångar, stödtorn och gångbroar säkrar och effektiviserar verksamheten på byggnadsarbetsplatser och lämpar sig för många olika användningsändamål och miljöer.

Telinekataja Layher

Hög kvalitet från Layher

Layher Allround®-ställningssystemet kombinerar avancerad teknik med multifunktionell, hållbar och kompatibel ställningsutrustning. Systemet kan kompletteras med flera olika Allround-tilläggsdelar, såsom StarFrame- och SpeedyScaf-ramställningar.

Läs mer om Allround-ställningar »

Layhers trapplösningar är färdigplanerade helheter som uppfyller säkerhetskraven. Alternativen omfattar allt från enkla steguppgångar och passager till robusta trapptorn för små och stora byggnadsarbetsplatser.

  • En mångsidig kombination av ställnings- och stödsystem exempelvis för stöd av tunga laster samt för gjutnings- och broentreprenad
  • Kompatibel med Allround-utrustning
  • Stark, självbärande och snabb att installera
  • Bredd 1,09 m, längd beroende på fackverksbom 1,09–3,07 m
  • Stödställningens ram har ett vertikalt rör, fackverksbom och stabiliserande diagonalstag.

Snabbinstallerad, säker och Allround-kompatibel gångbro för alla möjliga objekt.

Layher tillverkar även lättflyttade, lätta och hållbara aluminiumställningar för inom- och utomhusbruk vid underhålls-, installations- och byggnadsarbeten.

  • Layher Zifa-75 är en hopfällbar, lättmonterad och rörlig ställning
  • Layher Uniroll-trappställningen är en byggnadsställning och ett trapptorn
  • Layher Uniroll-steguppgången är en hållbar byggnadsställning