Telinekataja

Väderskyddslösningar

Ett väl planerat och installerat väderskydd säkrar och effektiviserar jobbet på byggnadsarbetsplatsen. Våra produkt- och serviceurval omfattar ett komplett utbud av alternativ, som du kan kombinera till en lämplig och korrekt dimensionerad helhet för vilket som helst objekt — under alla årstider, med beaktande av väderförhållanden och speciella behov. Tack vare vårt enhetliga system hålls utrustningen välorganiserad och arbetet i gång. Vid behov hjälper våra yrkeskunniga konstruktörer och montörer dig i alla skeden som kräver väderskydd.

Telinekataja Salutorget i Åbo
Telinekataja Salutorget i Åbo
Telinekataja Oulu Destia

Utmaningar främjar ny utveckling

Alla byggnadsarbetsplatser är olika och därför bör väderskydd planeras och anpassas efter objektets krav och behov. Ibland kan exempelvis byggnadens form, storlek eller placeringen skapa extra utmaningar, som våra kreativa och yrkeskunniga konstruktörer sätter igång med att lösa.

Hyrprodukter

 • Ställningar
  • Allround-ställningar
  • SpeedyScaf-ramställningar
  • Aluminiumställningar
 • Väderskydd
  • KH-väderskydd
  • Kassettak
  • Protect-skyddsvägg
  • Ställningsskydd

Tjänster

 • Planeringsservice
  • CAD-planering
  • Ritningar
  • Hållfasthetsberäkning
  • Inventarieförteckning
  • Installationsanvisningar
 • Utbildningstjänster
  • En egen kursenhet som arrangerar djupgående produkt- och installationsutbildning
  • Utbildning för kundens egen personal (hos kunden eller i Telinekatajas lokaler)
 • Installationsservice o Vi installerar alla våra hyrställningar
  • Ställningsinstallation över hela Finland (egna lager och installationsenheter: Esbo, Raumo, Kuusankoski, Jyväskylä och Uleåborg)
  • Vi har också utbildade underleverantörer, som har avklarat Telinekatajas kvalitetsutbildning
 • Transport- och logistiktjänster
  • Lagercontainrar och ramverk för särskilda ändamål samt bilar o Ramverken lyfts direkt till bilen med gaffeltruck, med alla sina delar; varorna förblir intakta och förstklassiga
 • Certifiering
  • SFS-EN ISO 9001:2000
Telinekataja Uleåborg Destia