Telinekataja

Projektplanering

På Telinekataja anser vi att ett heltäckande, professionellt utfört planeringsarbete inte syns bara längs med entreprenaden utan även i slutresultatet. Genom ett noggrant planeringsarbete kan vi redan i ett tidigt skede förbereda oss på eventuella utmaningar och spara både tid och pengar.

Telinekataja hkeskus

Yrkeskunnig planering av byggnadsställningar och väderskydd ger ett säkert och kostnadseffektivt genomförande. Ett nära samarbete med andra parter i projektet är också centralt. Via samarbetet kan vi lära oss nya färdigheter och nå en naturlig utveckling som tjänar alla parter.

I Telinekatajas projektplanering kombineras decennier av expertis med modern CAD-planeringskultur.

Yrkeskunnig projektplanering:

  • hjälper dig gestalta helheten i större skala
  • möjliggör beaktande av olika behov, krav och föreskrifter
  • säkerställer att skyddet kan installeras säkert på byggnadsarbetsplatsen
  • påskyndar resningsprocessen och säkrar rätt installationsmetod
  • stärker samarbetet mellan leverantören av väderskyddslösningar och byggnadsarbetsplatsens entreprenör
  • effektiviserar jobbet på byggnadsarbetsplatsen och hjälper till att hålla projektet i tidtabellen
  • ger värdefulla data för framtida projekt och gör det möjligt för partner att lära sig tillsammans
Telinekataja Håkansböle
Telinekataja Destia

”Det är av största vikt att alla aktörer på byggnadsarbetsplatsen drar i samma rep samt förstår sina egna roller och ansvar. Det är ofta lätt att göra förändringar i planeringsskedet, men under byggtiden orsakar de huvudvärk för alla inblandade parter.”

Topias Harjunpää, Telinekatajas konstruktör