Telinekataja

KH-väderskydd

KH-väderskydden är takkonstruktioner av aluminiumfackverk som lämpar sig bland annat för takskydd av byggnadsarbetsplatser och för sanering av vägar och broar, samt för temporära lager.

Telinekataja Tammerfors
Telinekataja Ilves
Telinekataja Destia

KH är ett mobilt väderskydd på en för ändamålet lämpad byggnadsställning från Layher. Väderskyddets höjd kan väljas fritt. Vid behov kan KH-väderskyddet öppnas exempelvis för hissning av material. Väderskyddets maximala bredd är 18,4 meter och med speciallösningar ännu bredare.

Själva takdelen består av PVC-presenning som dras genom kanaler i fackverkstakstolarna. Slutresultatet är alltid tätt, snyggt och hållbart. Elementen är lätta och kan installeras utan lyftkran. Installationsarbetet påskyndas av att takkonstruktionerna förmonteras på marken och hissas upp till objektet i färdiga block.

Tekniska data

  • Sadeltak (lutning på 20°)
  • Pulpettak (lutning 15°–20°)
  • Maximal spännvidd 18,0 m
  • Avstånd mellan fackverkstakstolar 2,57 m eller mindre
  • Undergrund SpeedyScaf 0,73/1,09 m eller Allround 0,73/1,09 m
  • Stabiliserande diagonalstag för spännvidder på högst 14,6 m per vart femte fält i övre ramstång
  • På tak med spännvidder på över 14,6 m stabiliserande diagonalstag per vart femte fält i övre och undre ramstång samt i bägge takändor
  • Högsta tillåtna vindbelastning 0,50 kN/m²
  • Maximal tillåten snölast 0,25 kN/m² (snölager under 10 cm)