Telinekataja

Arbetskompisar, team, egen enhet – Telinekatajas medarbetare

Vi har redan över 200 medarbetare i Finland, vid sju filialer runt om i Finland och på huvudkontoret i Esbo. Vi samarbetar även kontinuerligt med våra samarbetspartner och deras montörer.

Telinekataja Män på ställningar

Personalens trivsel och säkerhet är vår hjärtesak. Vi erbjuder stöd från en lokal organisation, nära arbetsledare och bästa möjliga verktyg och ramverk – såväl för vardagsjobbet som för kurser.

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid våra montörers välbefinnande och ork att göra sitt hantverk. Montörens personcertifikat påvisar yrkesfärdighet samt främjar arbetets kvalitet och säkerhet I kontinuerlig arbetssäkerhetsutbildning betonar vi tillsammans praktik, funktionalitet och att lära oss tillsammans.

Åren 2019 och 2020 uppnådde vi målet noll olyckor. Våren 2021 beviljades vi för andra gången i rad den högsta nivåklassificeringen för arbetssäkerhet: Nivå 1 – Världstoppen. Noll olycksfall-forumet beviljar den här nivåklassificeringen till företag som har satsat på att kontinuerligt förbättra arbetssäkerheten.

Vi stöder våra medarbetares personliga mål och karriärstigar. Vi styr utvecklingen genom en årligen uppdaterad kursplan. Vi använder en elektronisk inlärningsmiljö, eTelinekataja, för personalorientering och utbildning.

Du kan också bekanta dig med våra medarbetare i våra sociala mediekanaler. Följ oss på FacebookInstagram och LinkedIn. #oranssisydän