Telinekataja

Passager och broar

Vi installerar effektivt, säkert och enligt avtalad tidtabell temporära rutter direkt till objektet, vare sig du behöver en passage eller en byggnadsarbetsplatsbro. Med hjälp av högklassiga passager och broar kan du trygga arbetssäkerheten och effektivisera arbetet på byggnadsarbetsplatsen.

Telinekataja Passager och broar

ARS-broar

ARS-brosystemet kan användas för att bygga temporära gångbroar bland annat för att effektivisera arbetet på byggnadsarbetsplatser. Välplanerade gångbroar styr exempelvis förbipasserande som bor nära byggnadsarbetsplatsen att röra sig längs säkra passager.

Utrustningen kan även användas för att bygga gångbroar för att korsa trafikleder, järnvägsspår och floder, samt för olika byggnadsställningar, exempelvis till stora publikevenemang. Vår helhetsservice omfattar effektiv planering och installation av brosystemet.

  • Kärnan i det modulära brosystemet består av lätta fackverk
  • Fördelar: styrka, säkerhet, kvalitet och snabb leverans
  • Exceptionellt lång spännvidd
  • Kompatibilitet med olika miljöer (exempelvis trånga stadsmiljöer)
  • Vi sköter lagring och logistik

Uppgångar

Våra uppgångslösningar är färdigt planerade helheter som uppfyller även strikta säkerhetskrav för byggen i alla storlekar. Genom att utnyttja olika trapplösningar kan vi erbjuda alla slags uppgångar från lätta aluminiumtrappor till robusta och säkra trappor för offentligt bruk.