Telinekataja

SSAB & Telinekataja:
”Fabriken i Brahestad är vår gemensamma byggplats”

Då SSAB Brahestad i början av år 2021 tecknade ett avtal med Telinekataja var säkerheten högsta prioritet i förhandlingarna: att gå frisk hem. Det är det viktigaste målet för alla som jobbar på SSAB. Tillsammans tar vi ansvar för driftstopp, underhåll och arbetssäkerhet, sammanfattar Aki Karppinen, underhållschef för centraliserat underhåll vid SSAB:s fabrik i Brahestad.

SSAB & Telinekataja

Varmvalsade stålplåtar och spolprodukter är Brahestadsfabrikens huvudprodukter. SSAB Brahestad är en pionjär på vägen mot produktion av fossilfritt stål med målet att eliminera majoriteten av koldioxidutsläppen cirka år 2030.

Raahe SSAB

SSAB:s fabrik i Brahestad tillverkar så kallade standard-, premium- och specialstål. Huvudprodukterna är varmvalsade ark och spolprodukter. Fabriksområdet på cirka 500 hektar omfattar fabriker inne i fabriken. Två masugnar producerar tackjärn, som förädlas till stål vid ett stålsmältverk. Av det smälta stålet görs stålplattor som valsas till produkter vid ett varmvalsverk. På fabriksområdet finns också ett koksverk, ett kraftverk, en egen hamn och en av Finlands största laboratorieenheter.

Rautaruukkis fabrik i Brahestad grundades för nästan 60 år sedan och växte till Nordens största integrerade stålfabrik. Nu tar SSAB Brahestad sikte på framtiden och leder vägen mot produktion av fossilfritt stål. Brahestadsfabriken inledde den tekniska planeringen av förändringen år 2020. Med det nya nordiska produktionssystemet siktar SSAB på att eliminera majoriteten av koldioxidutsläppen till omkring 2030.

På fabriksområdet arbetar cirka 2 500 av SSAB:s egna anställda och hundratals representanter för entreprenörer och samarbetspartner. Underhållsstyrkan är cirka 800 personer. Det centraliserade underhållet sysselsätter cirka 180 personer.

– Underhållet är intern kundservice. Vi stöder våra fabrikskunder på vår egen avdelning och genom samarbete med avtalspartner. När man jobbar med proffs från olika avdelningar ser man helheten, sammanfattar Aki Karppinen.

– För säkerheten spelar varje ögonpar en roll.

Aki Karppinen upplever att säkerhetens roll har blivit allt viktigare under hans karriär på SSAB under de senaste 11 åren. – Det måste avspeglas i vardagen att det främsta målet för alla som arbetar på SSAB, både våra egna anställda och anställda hos avtalspartner, går friska hem från arbetsskiftet.

I början av år 2021 tecknade SSAB och Telinekataja ett nationellt avtal. SSAB begärde anbud från några stora ställningsföretag, varefter de behov och önskemål som definierats av SSAB:s underhålls- och upphandlingsorganisation diskuterades tillsammans vid förhandlingsbordet.

– Säkerheten var högsta prioritet även i avtalsförhandlingarna. Efterlevnad av instruktioner, riskbedömningar, introduktioner, utbildningar ... de här måste vara i ordning. Av vår avtalspartner krävde vi utöver fossilfri teknik även flexibilitet, effektivitet och förmåga att utvecklas och utveckla verksamheten.

Nu när det första året av treårskontraktet är bakom oss sammanfattar Aki Karppinen nöjt erfarenheterna.

– Telinekataja har aktivt deltagit i utvecklingen av arbetssäkerheten. Både arbetsledare och installatörer har gjort säkerhetsobservationer i vårt elektroniska system. Det här var vad vi förväntade oss. När allt kommer omkring är fabriken vår gemensamma byggplats, där varje ögonpar spelar en roll för säkerheten. Vi människor är olika och proffs från olika branscher ser arbetsmiljön med olika ögon.

Enligt Karppinen fungerar samarbetet bra på alla nivåer. Från individuella ställningskrav till mellan olika funktioner och arbetsledare och inom projektledningen, såväl på fältnivå som på kvartalsmöten.

– Jag uppskattar ett gott samarbete där kommunikationen är i en nyckelroll. En öppen inställning säkerställer att problem kan lösas och verksamheten utvecklas. Vi ansvarar gemensamt för driftstopp, underhåll och arbetssäkerhet. Vi tar tillsammans hänsyn till ställningsbehov och resurser.

Veckounderhåll varje vardag någonstans i fabriken

Som helhet är underhållet i en nyckelroll för att säkerställa att produktionen vid SSAB:s anläggning i Brahestad löper smidigt och i enlighet med målen. Ett tjugotal av avtalsparternas ställningsinstallatörer arbetar på fabriken varje dag, och under de största driftstoppen är styrkan 60–70 ställningsproffs. Telinekatajas lager, verksamhetsstället i Uleåborg och norra Finlands proffs finns nära Brahestadsborna.

Det dagliga underhållet vid SSAB:s fabriker i Brahestad har planerats noggrant i förväg. Aki Karppinens Exceldokument illustrerar väl hur programmets 33 årsunderhåll fortskrider i jämn takt.

SSAB Raahe

De två masugnarna vid SSAB:s fabrik i Brahestad producerar tackjärn, som förädlas till stål vid ett stålsmältverk. Av det smälta stålet görs hetor, som valsas till produkter vid ett varmvalsverk.

SSAB Raahe
SSAB Raahe

På SSAB pågår veckounderhållet varje vardag någonstans i fabriken. De minsta åtgärderna inom det årliga underhållet utförs av ett team på några personer, de största involverar flera hundra proffs.

– Majoriteten av underhållet är förväntat och planenligt. Veckounderhållet pågår varje vardag någonstans i fabriken. De minsta åtgärderna inom det årliga underhållet utförs av ett team på några personer, de största involverar flera hundra proffs. Till exempel deltog totalt 550 egna och utomstående partner i underhållet av bandvalsverkslinjen.

Målet med regelbundet årligt underhåll och god framförhållning är att det inte blir några överraskningar. Vid fel och andra oplanerade underhållsbehov kontrollerar SSAB:s fabrik i Brahestad först om den nödvändiga ställningen görs av den egna organisationen eller hos Telinekataja. En arbetsplan för byggnadsställningar upprättas på plats i samarbete mellan SSAB och Telinekataja, vilket är ett absolut krav innan man börjar uppföra ställningen. Besiktningsprotokollet ska också vara undertecknat innan arbetet med ställningen påbörjas. Processen fortsätter utan dröjsmål, på några timmar.

Utöver felhändelser som kräver lyhördhet och flexibilitet samt planerat vecko- och årsunderhåll lyfter Aki Karppinen fram det kontinuerliga utvecklingsarbetet mellan avtalspartnerna och produktionen – med sikte på säkerhet, produktivitet och kvalitet. Information och erfarenheter utbyts också mellan SSABs olika fabriker.

– Efter avtalets första år siktar vi på att ha gemensamma utvecklingsprojekt med Telinekataja, såsom att implementera ett elektroniskt ställningshanteringssystem och olika pilotprojekt, säger Aki Karppinen nöjt.