Telinekataja

Silmät auki! Oman ja työkaverin turvallisuuden vuoksi

Rakennusteollisuuden turvallisuusviikolla 11.–15.5.2020 Telinekatajalla järjestetään asentajien ja toimihenkilöiden keskuudessa turvallisuushavaintokampanja: jokaisena työpäivänä palkitaan yksi havainto.

– Turvallisuushavainnointi on jatkuva, kiinteä osa jokaisen telinekatajalaisen arkea. Vuonna 2019 meillä tehtiin ennätysmäärä, 1260 turvallisuushavaintoa. Kun vuoden 2020 alusta siirryimme käyttämään sähköistä järjestelmää, havainnoista ja kehityskohteista viestiminen on ollut entistä helpompaa ja nopeampaa, kertoo Telinekatajan HSEQ-päällikkö Mikko Saarinen.

Telinekataja Tikkurila

Vuonna 2019 Telinekatajan omalla henkilöstöllä oli nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Pyöreä nolla on tavoitteena tänä vuonnakin. Myös alihankinta teki viime vuonna historian parhaan tuloksen tapaturmataajuuden osalta.

– Vuosi 2020 on työturvallisuuden näkökulmasta lähtenyt todella hyvin käyntiin: meillä ja myös alihankkijoillamme on sattunut tapaturmia merkittävästi vähemmän kuin tammi–huhtikuussa 2019. Liukastumisilta ja sormitapaturmilta ei ole täysin pystytty välttymään, mutta vammat ovat olleet lieviä, kertoo Mikko Saarinen.

Jotta työturvallisuus paranee vielä entisestään, on Telinekatajalla otettu vuoden 2020 alussa käyttöön sähköinen turvallisuushavaintojärjestelmä. Hyviä havaintoja palkitsemalla halutaan kannustaa telinekatajalaisia sekä alihankkijoita tarkkailemaan työympäristöään ja tekemään turvallisuushavaintoja yhä enenevässä määrin. Normaalisti Telinekatajalla palkitaan yksi havainto per kuukausi, turvallisuusviikolla 11.–15.5. havainto per päivä. Havaintoja tulee sekä omasta että muiden toiminnasta.

– Erinomaista on, että omasta toiminnasta tehtävien havaintojen määrä on lisääntynyt. Tehdyistä havainnoista käyvät ilmi myös välittömät korjaavat toimenpiteet. Nämä kertovat meille, että turvallisuuskulttuurimme jatkaa edelleen vahvasti nousujohteisella uralla. Kiitokset tästä kuuluvat niin omalle henkilöstöllemme kuin alihankkijoille!

Sähköinen järjestelmä on osa turvallisuusviestintää

Arkiset, pienetkin huomiot ovat tärkeitä tapaturmien ennaltaehkäisemisessä. Puhelimella otettu kuva ja lyhyt tilannekuvaus sähköiseen turvallisuushavainnointijärjestelmään johtavat nopeisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

– Tuorein palkittu turvallisuushavainto liittyi puutteelliseen aukkosuojaukseen kattotyömaalla: routamatolla ja poikittaisella 50×100-lankulla ”peitetystä” aukosta tehty havainto, ilmoitus vastaavalle mestarille ja välittömät korjaavat toimenpiteet voivat estää niin oman, asentajakollegan kuin muidenkin työmaalla työskentelevien putoamiset, kertoo Mikko Saarinen konkreettisen esimerkin.

– Tavoitteena on, että teemme korjaavat toimenpiteet aina itse. Jos tämä ei ole mahdollista, niin tieto vaarasta välitetään viipymättä asiakkaalle tai pääurakoitsijalle.

Telinekatajalla työturvallisuus on päivittäistä tekemistä yhteisen hyvän eteen. Työturvallisuuden peruspilarit ovat perehdytys, koulutus ja varusteet. – Vuoden 2020 painopistealueita ovat sekä turvallisuuteen liittyvä viestintä että sähköisen oppimisalustan kehitystyö, kertoo HSEQ-päällikkö Mikko Saarinen.

Lue lisää, miten Telinekataja pääsi työturvallisuudessa jo vuonna 2019 tavoitteeseen, jonka Rakennusteollisuus RT asetti vuodelle 2020 »

Telinekataja Turvallisuus

Näetkö tässä vaaran paikan? Routamatolla ja lankulla ”peitetystä” aukosta tehty turvallisuushavainto johti välittömiin korjaustoimenpiteisiin ja havainnoin tehneen telinekatajalaisen palkitsemiseen.