Telinekataja

Telinetorstai 18.4.:
Oma väki, alihankkijat ja asiakkaat tähtäävät yhdessä nollaan

Miljoonia työtunteja ja satoja työkavereita. Tiukkoja aikatauluja ja haastavia olosuhteita. – Turvallisuus lähtee aina ihmisistä. Jatkuva ympäristön havainnointi ja rohkeus puuttua on omasta turvallisuudesta huolehtimista, mutta on myös työkaverin etu, muistuttaa operatiivinen johtaja Aki Sirelius.

Telinekataja Miehet telineillä

Rakennusteollisuus RT:n, Rakennusliiton ja työsuojeluhallinnon järjestämä Telinetorstai näki päivänvalon vuonna 2000. Neljännesvuosisadassa telinetyöskentelyn turvallisuudessa on tapahtunut huikea kehitys, mutta aina on varaa parantaa. Telinetorstai 2024 haluaa kiinnittää huomiota mm. sääsuojasuunnitelmiin ja suunnitelmien mukaisiin sääsuoja-asennuksiin sekä telineen perustusten kantavuuteen, telineen ankkurointiin ja suojakaiteiden toteutukseen.

– Meillä Telinekatajalla on vain yksi tavoite: nolla tapaturmaa. Jokainen telinekatajalainen palaa jokaisen työpäivän päätteeksi terveenä kotiin – tarkoittaen sekä omaa henkilöstöämme että alihankkijoidemme työntekijöitä, toteaa sisäisten palvelujen johtaja Tuukka Laurila.

90 % Telinekatajan omista työntekijöistä teki turvallisuushavainnon tai useampia vuonna 2023

15 vuotta sitten, vuonna 2009, Telinekatajan omalle henkilöstölle sattuneiden työtapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohden oli 56. Vuonna 2023 vastaava luku oli 5. Vuodesta 2017 tapaturmataajuus on pysynyt alle 10:ssä. Vuodet 2019 ja 2020 muistuttavat, että nolla on ihan realistinen tavoite.

– Nyt on saatu erinomaista kehitystä aikaan myös alihankkijoiden puolella. Kun lasketaan yhteen telinekatajalaiset ja alihankkijoiden henkilöstö, vuosi 2023 on työturvallisuuden näkökulmasta historiamme paras. Telinetyössä tapaturmia sattui todella vähän: kuudesta poissaoloon johtaneesta tapaturmasta vain kaksi. Kaatumisia ja liukastumisia muualla kuin telineillä kirjattiin tuplasti enemmän, avaa Laurila 2023 tilastoja.

– Pitää muistaa myös se, että työturvallisuutemme ei rajoitu yksinomaan rakennus- ja teollisuuskohteisiin. Meidän toiminnassamme logistiikalla on merkittävä rooli. Isona kuljetusyhtiönä meillä on myös mittavat varastot sekä monenlaisia lastaus- ja purkupaikkoja. Logistiikan turvallisuus onkin ohjannut jopa toimipaikkojemme sijaintipäätöksiä. Ensisijainen kriteeri uuden toimipaikan sijainnille on ollut sellainen tontti, joka mahdollistaa turvalliseen työskentelyyn soveltuvan varasto-layoutin.

Laurilan mielestä Telinekatajan työturvallisuus on kehittynyt juuri niin kuin on toivottu. Havaintojen merkitystä on korostettu jo pitkään. Havaintojen määrä on kasvanut, mutta myös niiden laatu on parantunut. Havainnointiin käytetään enemmän aikaa, ja havainnoissa tuodaan esille omia mielipiteitä sekä kehitysehdotuksia.

– Turvallisuuden kehittämisessä tarvitaan jokaista silmäparia. Kun vuonna 2022 turvallisuushavaintoja teki 51 % Telinekatajan omasta henkilöstöstä, niin viime vuonna vastaava luku oli 90 %.

Telinekataja Tapaturmataajuus

Vuodesta 2017 lähtien Telinekatajan oman henkilöstön työtapaturmien taajuus miljoonaa tuntia kohden on ollut alle 10. – Nyt on saatu erinomaista kehitystä aikaan myös alihankkijoiden puolella. Kun lasketaan yhteen Telinekatajan oma väki ja alihankkijoiden henkilöstö, vuosi 2023 on työturvallisuuden näkökulmasta historiamme paras, toteaa Tuukka Laurila.

Telinekataja turvallisuushavainnot

Vuonna 2023 Telinekatajan 227 omasta työntekijästä 90 % teki vähintään yhden turvallisuushavainnon. Kaikki 1893 turvallisuushavaintoa tutkittiin, ja esiin nousseet asiat jalkautettiin käytäntöön saman tien. Tänäkin vuonna palkitaan yksi työturvallisuushavainto kuukausittain. Henkilöstö äänestää voittajan parhaista ehdokkaista.

”Havainto ei riitä. Pitää puuttua heti ja epäröimättä”

Konkreettiset teot työturvallisuuden eteen näkyvät telinekatajalaisten arjessa päivittäin. Nollan eteen tehdään töitä tauotta.

– Vuonna 2023 uudistimme sekä oman henkilöstön että alihankkijoidemme perehdytysjärjestelmän. Työturvakorttikoulutus järjestetään meillä nyt räätälöitynä sisäisenä koulutuksena Telinekatajan ja telinetyön tarpeista johdettuna. Face to face -asentajakoulutuksia järjestetään kahdesti vuodessa, nokkamieskoulutukset vuosittain. Myös pelastautumiskoulutus on uusittu, listaa Sirelius.

Telinekataja tekee työnantajana ja suomalaisena perheyrityksenä oman osansa toimialan ja työntekijöiden työturvallisuuden eteen. Sireliuksen mukaan kypärän sisällä ja suojalasien takana jokaisella työntekijällä on kuitenkin avainpelaajan rooli.

– Kaikki lähtee siitä, että havainnoidaan. Ja kun havainto on tehty, puututaan heti ja epäröimättä.

Jos kaksi kaveria tekee kimpassa töitä, kokemattomampi saattaa pohtia, että voiko hän puuttua konkarin tekemisiin. Pallottelee, että pitäisikö ottaa asia puheeksi vai antaa olla. Arjen tuoksinassa havainto voi tuntua pikkujutulta. Nopeasti tuo riskin paikka myös unohtuu, jos asiaan ei heti tartu.

– Puuttuminen ei ole helppo laji, se vaatii rohkeutta. Siksi me painotamme sitä jatkuvasti myös nokkamieskoulutuksissamme. Puuttuminen on paitsi omasta turvallisuudesta huolehtimista myös työkaverin parhaaksi, muistuttaa Sirelius.

Turvallisuus teemana joka päivä, tarjousvaiheesta telineiden purkuun asti

Telinetorstain järjestäjien tavoitteena on, että telinetyöhön liittyvä turvallisuus on torstaina 18.4.2024 jokaisen rakennusalalla toimivan agendalla asia nro 1. Telinetorstaina myös jokainen Telinekatajan työnjohtaja pitää rakentamisen kohteissaan turvallisuusvartin. Johto aluepäälliköt mukaan lukien jalkautuu työmaille.

Teemapäivä käynnistyy kaikille avoimella, maksuttomalla webinaarilla klo 9.15-10.00. Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntijan Eero Hongan, YIT:n työsuojelupäällikön Antti Jokelan ja työsuojeluvaltuutettu Tommi Helmisen ja AVI:n tarkastajan Mikko Mäkelän kanssa hyvästä telineturvallisuudesta on keskustelemassa Telinekatajan HSEQ-päällikkö Mikko Saarinen.

Missä ja miten syntyvät ainekset turvallisiin telineisiin, Mikko? – Teline- ja sääsuojausprojekti on monivaiheinen prosessi. Nostaisin esille kaksi steppiä prosessin alkupäässä: tarjousvaihe sekä projektin aloituspalaveri.

– Tarjousvaiheessa asiakkaan ja telinetoimittajan edustaja määrittelevät kohteen teline- ja sääsuojaustarpeet. Aloituspalaverissa asiakkaan edustajan ja telinetoimittajan työnjohtajan välillä tapahtuvassa vuoropuhelussa sovitaan, miten työt käytännössä tehdään. Huomioiden riskien arvioinnit, työmaan käytännöt, telinemateriaalin varastoinnin, työvaiheet jne. Kun nämä kaikki viedään läpi huolella, on meillä hyvät edellytykset turvalliseen työskentelyyn, kiteyttää Saarinen.

Telinekataja Miehet telineillä

Kypärän sisällä ja suojalasien takana tapahtuu se jokapäiväinen turvallisuustyö, jolla Telinekataja tähtää tänäkin vuonna nollaan. – Turvallisuus lähtee aina ihmisistä. Havainnoinnin ja puuttumisen roolia ei voi koskaan korostaa liikaa, muistuttaa Aki Sirelius.