Telinekataja

Yyterissä sääsuoja suojelee luontoakin

Dyynien väliin, meren rannalle Yyterin Natura 2000-alueelle nousee inforakennus tavoitteenaan parantaa alueen ja sen palvelujen saavutettavuutta. Rivakkaan tahtiin nouseva rakennus valmistuu kesällä 2024. Rakennustöiden johtavana teemana ovat ainutkertaista luontoa suojelevat toimitavat.

Telinekataja Yyteri inforakennus

Valmis sääsuoja oli kooltaan n. 1 600 m². Vapaana seisovan, betonipainoilla ankkuroidun sääsuojan lisäksi Telinekataja toimitti kohteeseen LED-valoilla toimivan työmaan yleisvalaistuksen.

Rakennuspalvelu Aalto rakentaa Porin kaupungin tilauksesta Yyteriin inforakennusta, johon tulee matkailu- ja asiakasneuvontaa, WC-tiloja, sekä tietoa alueen luonnosta ja retkeilymahdollisuuksista. Moderni rakennus suurine ikkunoineen tuo ympäröivän ainutkertaisen luonnon lähelle, ja siitä kaavaillaan alueen palveluille solmukohtaa. Tilaaja asettikin tarkkoja vaatimuksia sekä rakentamisen että sääsuojan laadulle, eikä ainoastaan sijainnin vuoksi.

– Porin kaupungilta tuli tilaajavaatimuksena sekä Kuivaketju10:n että Terve talo -kriteerien noudattaminen, Rakennuspalvelu Aalto Oy:n työnjohtaja Vilma Laine kertoo.

Vastauksena näihin vaatimuksiin Telinekataja toimitti lokakuussa 2023 kohteeseen vapaasti seisovan sääsuojan, jonka koko oli n. 1 600 m². – Teimme sääsuojaan asennusvaiheessa myös LED- valoilla toimivan työmaan yleisvalaistuksen, Telinekatajan työnjohtaja Marko Rovio sanoo.

Tilaajan asettamat suuntaviivat asettivat myös tiukat aikarajat koko projektille. – Koko runkovaihe piti tehdä sääsuojassa, ja saada samalla vesikatto pitäväksi. Kokonaisuudessaan sääsuoja oli pystyssä kaksi kuukautta, jonka ajan resurssoimme kaiken työvoiman ulkoseinien ja katon kimppuun, Laine kuvaa.

Luonnon ehdoilla

Tuleva inforakennus sijaitsee rannan tuntumassa, aivan suojeltujen dyynien läheisyydessä. Natura 2000 -alueiden tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ja ne tähtäävät luontotyyppien ja lajien suojeluun. Tämä asetti rajansa myös sääsuojan rakentamiselle.

– Itse työtä aloitettaessa huomattiin, että sääsuojan kasauspaikaksi oli käytännössä vain yksi vaihtoehto, Rovio kertoo.

Samoista syistä itse sääsuojan ainoa mahdollinen toteutusmuoto oli vapaasti seisova sääsuoja, ympäristö kun ei sallinut porapaalujen käyttöä, eikä suojaa näin ollen saatu kiinnitettyä mihinkään muuhun kuin erillisiin betonipainoihin.

– Niin kuin kaikessa rakentamisessa tällä hetkellä, teline- ja sääsuojatoimittajan valintaan vaikutti kaikkein eniten hinta. Loppujen lopuksi kuitenkin kohde oli niin haastava toteuttaa, että ainoastaan Telinekataja kykeni vaadittavan sääsuojan toimittamaan, Laine sanoo.

Ympäristö ja kohteen sijainti Natura 2000 -alueella vaikutti koko prosessiin. Erityistä valmistelua ja suunnittelua työmaalla vaativat ihan arkiset asiat: materiaalien tuominen ja vieminen, kaluston varastointi, betonipainojen siirrot ja nostot oikeille paikoilleen, kurottajalla ajaminen Natura- alueella, työmaa-alueen rajallisuus.

– Meidän täytyi hakea ELY-keskukselta poikkeuslupia muun muassa kaikkien tarvikkeiden varastointiin. Dyynit ovat aivan työmaamme vieressä, ja ne täytyi tietenkin säilyttää mahdollisimman koskemattomina, kertoo Laine.

Telinekataja Yyteri inforakennus
Telinekataja Yyteri inforakennus
Telinekataja Yyteri inforakennus

– Telinekatajan kanssa työskentelystä jäi ehdottomasti positiiviset mielikuvat. Yhteistyö oli helppoa kaikin puolin, työnjohtaja Vilma Laine sanoo.

Pelkkää positiivista

Vapaana seisovan sääsuojan yksityiskohdat, sen pystytys ja kaikkien ympäristön vaatimusten huomioonottaminen vaati suunnittelua ja sujuvaa yhteistyötä. Vilma Laine kiitteleekin sekä Marko Roviota että Markus Toivosta, Telinekatajan suunnittelijaa. – Pyysimme häneltä ihan mahdottomia, mutta todella hyvin Markus meitä palveli. Hän laski ihan kaiken mitä pyysimme.

– Kaikki meni todella hyvin, Telinekatajan kanssa työskentelystä jäi ehdottomasti positiiviset mielikuvat, Vilma Laine sanoo. – Kaikki kommunikaatio oli todella sujuvaa, palloteltiin yhdessä ideoita ja saatiin todella ammattimaista apua heti. Yhteistyö oli helppoa kaikin puolin.

Telinekatajan Marko Rovio komppaa: – On ollut todella hienoa tehdä yhteistyötä Rakennuspalvelu Aallon kanssa. Tällaisia yhteistyöprojekteja tekee mielellään, koska kaikki asiat ovat olleet selkeästi sovittavissa ja toteutettavissa. Aallon ja työmaahenkilöiden kanssa yhteistyö ollut todella helppoa ja töitä on tehty yhteisymmärryksessä. Toivottavasti on tulossa lisää yhteisiä projekteja!

Tiukasta aikataulusta huolimatta työ on edennyt suunnitelmien mukaan. Itse sääsuoja purettiin jo vuodenvaiheessa, ja valmis inforakennus luovutetaan tilaajalle kesäkuun lopussa. Sen jälkeen rakentajat pääsevät ansaitulle kesälomalle – ainutlaatuisiin, monimuotoisiin maisemiin.