Telinekataja

Äänekosken koulun sääsuoja:
kelit vaihtelevat, hintalappu pysyy

– Se hinta pitää, minkä me lupaamme. Vaikka tarjous annettaisiin toukokuussa ja sääsuoja purettaisiin vuoden päästä, juhannusviikolla, sanoo Telinekatajan aluepäällikkö Henrik Kosonen. Äänekosken koulun sääsuojaus pysyi sekä urakkahinnassaan että aikataulussaan.

Telinekataja Äänekoski koulu

Vuonna 2025 valmistuva Äänekosken Koulumäen koulun uusi C-rakennus on malliesimerkki modernista koulurakentamisesta. Kierrätyksen ja energiatehokkuuden lisäksi monikäyttöisyys on isossa roolissa. Käyttöaste tulee olemaan huikea, kun uudisrakennus tarjoaa tilat myös musiikkiopistolle ja nuorisolle sekä liikuntasalin harraskäyttöön. Koulu, musiikkiopisto ja nuorisotoimi ovatkin osallistuneet suunnitteluun asti lähtien mm. tilojen koon, muodon ja sijoittelun sekä akustiikan osalta.

– Nyt musiikkiopiston Äänekosken toiminta saadaan ensimmäistä kertaa saman katon alle ja nykyajan opetuksen pedagogisia tarpeita vastaaviin tiloihin. Sijainti koulukampuksella on ideaali. Toivomme, että se vaikuttaa myös harrastajamääriin ja yhteistyö koulun kanssa tuo uusia ulottuvuuksia opetukseen. Odotukset ovat korkealla, myöntää Ala-Keiteleen musiikkiopiston rehtori Sari Savolainen.

21 miljoonan euron investointi on suunniteltu myös säästämään vettä ja energiaa, tuottamaan vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja säästämään rahaa elinkaarensa aikana. Kun koulurakennus valmistuu, sille haetaan RTS-ympäristöluokitusta – ensimmäisenä äänekoskelaisena kohteena. Arvioinnissa huomioidaan koko projekti ja kaikki olosuhteet kaikissa suunnittelun ja rakentamisen vaiheissa.

”Vahvuutemme on siinä, että osaamme ennakoida ja hahmottaa kokoisuuden”

Uusi koulurakennus poikkeaa myös urakkamalliltaan perinteisestä. Projektinjohtajaurakkana toteutetussa kohteessa WPS Finlandilla on ollut useita kymmeniä aliurakoitsijoita.

– Nyt selkeästi haetaan jo tarjous- ja urakkaneuvotteluvaiheessa ketterämpiä ratkaisuja. Kun kunta rakennuttaa ja laskee tarkasti euroja, kokonaishintaurakka on todennäköisesti se suuntaus, joka yleistyy, arvioi Kosonen.

Sääsuojauksen osalta kilpailutus käytiin toukokuussa 2023. Urakkaneuvottelut osuivat heinäkuun alkuun ja kaupat käteltiin syyskuussa.

– Julkisella tarjouspyynnöllä Äänekosken kaupunki haki sääsuojaukseen edullisinta mahdollista ratkaisua ja jämäkkää kulurakennetta. Avaimet käteen -toteutuksessa hinta pysyy, vaikka tekniset ratkaisut elävät. Tässä tapauksessakin oli selvää, että muutoksia tulee, kun aikaikkuna oli 14 kuukautta.

Kososen mukaan ratkaisevaa on se, miten osataan hahmottaa sääsuojauskokonaisuus etukäteen – mukaan lukien pienimmätkin yksityiskohdat lednauhoista ja vanereista kirvesmiestöihin.

– Kun tarjousta lasketaan toukokuussa ja toteutus tapahtuu sydäntalvella, pitää tunnistaa vuodenajat. Sääolosuhteista johtuvia hidasteita on vaikea ennustaa puoli vuotta etuajassa. Nyt saatiin lumisateet tuurilla hyviin samoihin, vaikka tammikuun paukkupakkasista työmaa kärsikin.

Kososen mukaan osaavat tekijät – omat asentajat ja hyvät alihankintaketjut – helpottavat huomattavasti ennakointia. – Meidän vahvuutemme on siinä, että osaamme arvioida pidemmälle ja tiedämme kokemuksesta, miten projekti tehdään sujuvasti. Pidetään kiinni budjetista ja aikatauluista. Sanoisin, että olemme tässä aika hyviä.

Telinekataja Äänekoski koulu

3-vaiheisen sääsuojan kokonaisuus oli yhteensä noin 4000 m2, kalustoa kohteeseen tuotiin 174 000 kilon edestä.

Telinekataja Äänekoski koulu

 Koulumäen koulukampuksen C-rakennus nousi ahtaalle tontille, toimivan koulun kanssa samaan pihapiiriin. Äänekosken talviset olosuhteet, uudisrakennuksen valtavat materiaalimäärät ja tiukka aikataulu edellyttivät kymmeniltä urakoitsijoita hyvää yhteishenkeä.

Telinekataja Äänekoski koulu

Osaava suunnittelu, nopea reagointi muutostarpeisiin ja sitoutuneet, ammattitaitoiset asentajat. – Kokemuksen kautta me osaamme arvioida etukäteen, mitä tarvitaan tällaisen 3-osaisen ison sääsuojan toteutukseen. Siksi pystymme myös antamaan hintalapun, joka pitää, toteaa aluepäällikkö Henrik Kosonen.

”On ne kovia ukkoja!”

3-vaiheisen sääsuojan asennukset käynnistyivät joulun ja uudenvuoden välissä. Kuvaushetkellä, maaliskuun 2024 alussa kaikki vaiheet olivat yhtäaikaisesti paikallaan. Viimeinenkin osa purettiin pois juhannusviikolla.

– Starttiin saimme kyytipojaksi kunnon talven. Käytännössä vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana 25–30 asteen pakkasten vuoksi työpäiviä oli vain 1–2. Sääsuojauksen ensimmäinen osa valmistui kuitenkin meidän osalta aikataulussa, tammikuun puolivälissä, kertoo Telinekatajan työnjohtaja Teppo Miekkoniemi.

– Koneet hyytyivät, mutta me paiskimme hommia 30 asteen pakkasessa, jotta aikataulussa pysyttiin. WSP:n väki antoikin välitöntä palautetta asentajistamme: On ne kovia ukkoja! Huuto vaan kuuluu, kertoo Miekkoniemi ylpeyttä äänessään.

– Kyllä meillä olikin todella hyvä viiden asentajan ryhmä. Kovasta talvesta huolimatta kaverit sitoutuivat aikatauluihin, antoivat kaikkensa. Pakkasten jälkeen tuli lunta reippaasti: parhaimmillaan lumensyvyydeksi mitattiin 85 cm. Työmaalla se tarkoitti sitä, että lumityöt tehtiin aina ensin ennen kun päästään ns. oikeisiin töihin. Lumimassat myös hidastivat katon avauksia, ja aikatauluja piti päivittää nostureiden kanssa.

Kun kovaan talveen yhdistetään ahdas tontti ja useiden kymmenien urakoitsijoiden yhteinen työmaa, on selvää, että aikataulutus on se ratkaisevin osa koko projektissa. – Joka perjantai kokoonnuimme urakoitsijoitten kanssa, kävimme läpi tilanteet ja yhdistimme aikataulut. Keskenämme päätimme, milloin kukin ajaa tavaraa ja mihin. Yritimme jeesiä toinen toisiamme. Todella hyvin tultiinkin juttuun urakoitsijoitten kanssa, joita parhaimmillaan oli 60 samalla tontilla, kiittelee Miekkoniemi.

Pakkaset muuttivat kuitenkin 3-vaiheisen kohteen toteutusta tarjousvaiheen suunnitelmasta, joka oli Telinekatajan suunnittelijan Jarmo Viikin käsialaa.

– Tehtävänä oli saada kolme erillistä sääsuojaa toimimaan yhtäaikaisesti. Olosuhteista johtuen suojien asentamisen järjestystä vaihdettiin alkuperäisestä. Myös haastavaa liitoskohtaa pyöriteltiin muutamaan kertaan, myöntää Viik.

Hyvin pyöriteltiinkin ja nopeasti reagoitiin, jotta urakka pysyi aikataulussaan ja rakenne kuivana. 1. ja 2. osan väliin Telinekataja toteutti koko rakennuksen levyisen suojatason lumien ja vesien ohjaamiseen julkisivujen ulkopuolelle. Koko sääsuojan matkalle tehtiin kulkusillat lumenhallintaan. 3. osan kattoristikon suuntakin vaihtui, mutta aikataulussa pysyttiin.

– Suunnittelijan näkökulmasta tällaisen julkisivuun ankkuroidun 3-osaisen sääsuojan isotöisin osuus oli L-muotoisen kokonaisuuden kulma, johon toteutettiin ränniajatus, kertoo Viik.

– Ja pitävä liitos tehtiinkin. Taivaalta tuli vettä kaatamalla, mutta tippaakaan ei päästetty sisäpuolelle, toteaa Miekkoniemi tyytyväisenä.