Telinekataja

YIT rakentaa Espoon Pohjois-Tapiolan koululaisille terveet ja turvalliset tilat

Runsaslumisena pakkastalvena 2021 olosuhteet YIT:n Espoon Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulun työmaalla ovat kuin kesällä: tyyntä, kuivaa ja lämmintä. Vesikattotyöt, lämmöneristys ja julkisivumuuraus tehdään Kuivaketju10-mallin mukaan säältä suojassa.
– Telinekatajan ansiosta työ etenee suuressa ja haastavassa kohteessa sääsuojien alla, ilman keskeytyksiä, kertoo YIT:n työnjohtaja Antti Nurmi.

Telinekataja Espoo

Espoo rakennuttaa vuosina 2020-2023 seitsemän uutta koulua ja päiväkotia. Ensimmäisenä valmistuu vajaan 1000 oppilaan Pohjois-Tapiolan yhteinäiskoulu.

Telinekataja Espoo

YIT Suomi Oy rakentaa Espooseen vuosina 2020–2023 yhteensä seitsemän uutta koulua ja päiväkotia lähes 4000 lapsen ja nuoren käyttöön. Rakentaminen on jo täydessä vauhdissa Pohjois-Tapiolan koulun sekä Perkkaan koulun ja nuorisotilan osalta. Hanke toteutetaan julkisen ja yksityisen toiminnan yhteistyönä Public Private Partnership (PPP) -mallilla, jossa Espoon kaupunki solmi palvelusopimuksen projektiyhtiön kanssa. YIT:n ja Meridiamin muodostama projektiyhtiö Kumppanuuskoulut vastaa paitsi rakentamisesta myös rahoituksesta, suunnittelusta ja ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. PPP-malli on osa Espoossa vuonna 2018 käynnistynyttä Koulut kuntoon -ohjelmaa, jonka avulla varmistetaan kouluille sekä päiväkodeille terveet ja turvalliset tilat.

Rakentamisenaikainen kosteudenhallinta: hyvin suunniteltu, tiukasti valvottu

– Merkittävä osa Kumppanuuskoulut-hanketta on Kuivaketju10-malli, jossa kiinnitetään erityistä huomiota rakentamisenaikaiseen kosteudenhallintaan, kertoo YIT:n työnjohtaja Antti Nurmi.

Kuivaketju10 on RALA ry:n toimintamalli, jossa ehkäistään kosteusvaurioita keskittymällä kymmeneen keskeisimpään kosteusriskiin. Hyvä suunnittelu on avainasemassa riskejä kartoitettaessa.

– Jo suunnitteluvaiheessa mietitään tarkasti, miten kosteudenhallinta käytännössä työmaalla toteutetaan. Määräykset ovat tiukat ja valvonta on tehokasta. Esimerkiksi pinnoituslupaa ei saada ennen kuin ulkopuolinen taho on tehnyt vaadittavat kosteusmittaukset, Nurmi kertoo.

Kosteudenseurantaa tehdään Pohjois-Tapiolan koulunkin työmaalla esimerkiksi rakenteisiin kiinnitettävillä, ilmankosteutta mittaavilla olosuhdeantureilla. Lisäksi käytössä on lätäkkökartta, johon dokumentoidaan yksityiskohtaisesti kaikki mahdolliset vuodot. Näillä alueilla kosteusmittaukset tehdään erityisen tarkasti ennen pinnoitustöitä. Sääsuojia ei pureta ennen kuin Kuivaketju10-koordinaattori on tarkastanut rakenteet.

Kuivaketju10-mallin mukaan Pohjois-Tapiolan koulun vesikattotyöt, lämmöneristys ja julkisivumuuraus tehdään sääsuojien alla.

Telinekataja Espoo

– Telinekatajan ammattilaisten ansiosta pääsemme tekemään vesikattotyöt, julkisivumuurauksen ja lämmöneristystyöt ilman keskeytyksiä – tuulelta suojassa, kuivassa ja lämpimässä.

Myös myrskyvarautuminen on merkittävä osa kosteudenhallintaa. – Telinekatajan päivystys varmistaa, että kohde pysyy kuivana ja suojassa vaikeammassakin kelissä.

Ammattilaisten yhteistyöllä sujuvat haastavatkin hommat

Vuonna 2022 valmistuvaan Pohjois-Tapiolan kouluun tulee tilat lähes tuhannelle oppilaalle. Pinta-alaakin on yli 10 000 neliötä.

– Suuren, monimuotoisen koulurakennuksen sääsuojaus koostuu useammasta lohkosta, joiden pystyttäminen ja purkaminen oikea-aikaisesti asettaa omat haasteensa. Kun ykköslohkon alla on valmista, siirrytään kakkoslohkon alle jatkamaan töitä. Samalla ykköslohko puretaan pois kolmoslohkon tieltä, kertoo Telinekatajan työnjohtaja Valdek Pilv.

Monimutkaisenkin sääsuojan rakentaminen sujuu, kun työ on suunniteltu etukäteen hyvin. Mutta joustoakin työmaalla tarvitaan. Paikanpäällä eteen tuleviin tilanteisiin reagoidaan aina tarpeen mukaan ja nopeasti.

YIT:n Antti Nurmi kiitteleekin Telinekatajan joustavuutta ja ammattitaitoa – erityisesti sitä, miten hyvin työturvallisuusasiat on työmaalla hoidettu.

– Hyvä kommunikaatio eri toimijoiden välillä on avainasemassa tällaisessa kohteessa. Telinekatajan kanssa yhteistyö on sujunut alusta asti hyvin. Asioita hoidetaan niin puhelimessa kuin kasvokkain, työmaalla sekä palavereissa. Joustavasti yhdessä, ammattilaisten kesken, kiteyttää Nurmi.

Telinekataja Espoo

Sääsuojausta pystytetään ja puretaan Espoon koulutyömaalla tarkasti aikataulutettuina lohkoina. Telinekataja saa YIT:n Antti Nurmelta kiitosta mm. joustavuudesta, kommunikaatiotaidoista ja työturvallisuudesta.