Telinekataja

Skanska urakoi vesivoimalaitoksella TG 60 -tukitelineillä

Skanska Talonrakennus toteuttaa vuonna 1939 valmistuneen Harjavallan vesivoimalaitoksen uuden koneyksikön laajennukseen liittyvät rakennustyöt. Uutta koneyksikköä varten rakennetaan vesitiet, tulo- ja imuputket sekä spiraali. Voimalaitosyhtiö Länsi-Suomen Voiman merkittävään investointiin tarvitaan nykyaikaisia telineitä.

Telinekataja Harjavalta

Vesivoimalaitoksen koneyksikön laajennuksessa käytettyjen tukitelineiden kantavuus on yli 1000 tonnia.

Telinekataja Skanska

Kokemäenjoessa Nakkilassa sijaitseva Harjavallan vesivoimalaitoksen rakennushanke käynnistyi elokuussa 2014. Uusi vesiturbiini on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2016, jonka jälkeen tehdään kahden vesiturbiinin peruskorjaustyöt. Etelä-Suomen suurin vesivoimalaitos tuottaa noin 40 miljoonan euron investoinnin jälkeen 110 megawattia uusiutuvaa energiaa.

Vesiturbiini rakennetaan nykyisten turbiinien viereen. ”Rakennushanke on vaativa ja logistisesti haastava. Telinekataja on toimittanut työmaalle erilaisia telineitä, ja he ovat suunnitelleet meille myös vesiturbiinin tulovesikanavan noin 625 tonnia painavan betoniholvin tuentaan tarvittavat tukitelineet”, sanoo Skanska Talonrakennuksen projekti-insinööri Petri Puputti.

Ainutlaatuinen rakennustyömaa

Työmaalle on rakennettu kevyestä teräksestä valmistettu Protect-suojaseinä. ”Yhteistyömme alkoi Telinekatajan kanssa päätyseinän purkutöihin tarvittavasta telineestä, ja heidän ehdottama suojaseinä osoittautui erittäin hyväksi ratkaisuksi työvaiheen suorittamiseen”, kertoo Puputti.

Telineiltä on rakennettu muotteja ja tehty raudoitus- sekä betonointitöitä. ”Spiraalin yläosan massiivivalun suojasimme sääsuojalla, jotta betonointityöt etenisivät myös talvisissa olosuhteissa”, kertoo Telinekatajan työpäällikkö Marko Härkönen. ”Pohjan päälle asennamme Layher TG 60 -tukitornijärjestelmän.”

TG 60 -tukitorneilla tuetaan tulovesikanavan metrin paksuinen, yli 20 m pitkä ja 7 m leveä betoniholvi. Tuloputken yhtyessä klotoidin muotoiseen spiraaliin vesitien korkeus muuttuu 22 metrin matkalla 6 metristä 2 metriin. Vesiturbiinin tulovesikanavan rakentaminen kestää viisi kuukautta.

Tärkeät työvaiheet samalta telineeltä

Tulovesiputken seinien paksuus on yli puoli metriä. ”34 asteen kaltevuus tekee urakoinnista erittäin haastavaa. Telinekataja tarjosi meille ratkaisun, jota käyttämällä voimme tukea betoniholvin sekä suorittaa myös seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonityöt samalta telineeltä”, painottaa Puputti. ”Tukitelineeseen rakennetaan työtasojen lisäksi ulokkeet, jotta paksujen seinien raudoitustyöt voidaan suorittaa tehokkaasti ja turvallisesti.”

Tukitelineen kantavuus on yli 1000 tonnia. ”TG 60 -tukitornien ja Allround-telineosien yhteensopivuus mahdollistaa työskentelytasojen ja kulkuteiden turvallisen sekä helpon asentamisen. Näin asennetuilta työtasoilta ja kulkuteiltä voidaan urakoida turvallisesti”, kertoo Härkönen. ”Liikkuminen ja työskentely on sujuvaa.”

”Rakentaminen etenee vaiheittain, ja se on huomioitu myös tukitelineen tornijaossa”, sanoo Puputti. ”On tärkeää, että työmaalla on Telinekatajan vakituinen nokkamies, joka tuntee siellä toimivat henkilöt ja työmaan erityispiirteet. Olemme saaneet heidän työpäälliköltä urakoinnin kustannustehokkuutta parantavia ideoita. He ovat ajatelleet asiakkaan etua, ja reagoineet muutostilanteissa nopeasti. Yhteistyömme on syventynyt urakoinnin edetessä ja haasteiden lisääntyessä.”

Telinekataja Skanska

Etelä-Suomen suurin voimalaitos Harjavallassa tuottaa koneyksikön laajennustyön jälkeen 110 megawattia uusiutuvaa energiaa.