Telinekataja

Nesteen jalostamon huoltoseisokkiin telineitä 24/7

Maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja Neste käynnisti Porvoon jalostamolla keväällä 2015 historiallisen laajan huoltoseisokin. Tuotantolinjojen noin 5000 kiinteää mekaanista laitetta huollettiin tuhansien erikoisosaajien voimin. Telinekataja varmisti 24/7, että vaativat työt voitiin suorittaa telineiltä tehokkaasti ja turvallisesti. 

Telinekataja Neste

Telinekataja piti huolen, että historiallisen laajan huoltoseisokin aikana työt voitiin suorittaa tehokkaasti ja turvallisesti Porvoon jalostamolla.

Neste valmistaa Kilpilahden teollisuusalueella korkealaatuisia liikenteen polttoaineita, kuten uusiutuvista raaka-aineista valmistettua dieseliä. ”Tuotantolinjat ovat kytköksissä toisiinsa muun muassa turvasoihtujärjestelmän kautta, joten meidän piti ajaa koko tuotanto alas huolto- ja kunnossapitotöiden sekä projektitöiden ajaksi. Tiesimme projektin vaativuuden, ja käynnistimme huoltoseisokin valmistelun jo vuonna 2012”, sanoo Nesteen kunnossapitopäällikkö Simo Nikki.

Tuhansia telineitä muutamassa viikossa 

Telinekataja oli aloittanut huoltoseisokkiin tarvittavien telineiden rakentamisen tuotantolinjoille 1, 2 ja 4 jo vuoden 2014 puolella. Erityistä huolellisuutta vaatinut tuotannon ja yksiköiden alasajo alkoi huhtikuussa 2015.

”Olimme alasajovaiheesta lähtien paikalla 24/7, sillä tiesimme kohteessa tarvittavan telineitä lukuisiin eri käyttötarpeisiin hyvinkin nopeasti”, sanoo Telinekatajan työnjohtaja Niko Lepistö.
”Suomen suurimmaksi telinetyömaaksi kasvaneessa kohteessa operointi oli logistisesti haastavaa, ja edellytti huolellista suunnittelua sekä hyvää tiimityötä.”

”Alasajo sujui hyvin, ja pääsimme aloittamaan noin viisi viikkoa kestäneet kunnossapitotyöt suunnitelmien mukaan”, kertoo Nikki. ”Kovat kiireet alkoivat sitä mukaa kun tuotanto oli saatu alas linja kerrallaan.”

Huoltoseisokissa huollettiin yli 2100 varoventtiiliä, yli 700 lämmönvaihdinta ja noin 540 säiliötä.  Lähes 50 uunia tarkastettiin ja kunnostettiin uunien sisälle rakennetuilta telineiltä. Turvasoihtujen tarkastaminen ja huoltaminen tehtiin peräti sataan metriin nousseilta telineiltä.

”Telinekataja rakensi huoltoseisokin aikana kunnossapitoon arviolta 4000 telinettä, joita piti muokata töiden ja työvaiheiden edetessä. Näiden lisäksi tulivat projektitöihin tarvittavat telineet, kuten tuotantolinja kolmen raakaöljyn tislauskolonnin koko yläosan vaihtamiseen tarvittavat ulkopuoliset riipputelineet noin 70 metrin korkeuteen”, sanoo Nikki.

Sujuvaa yhteistyötä tutussa kohteessa

Huoltoseisokissa tehtiin tuotannon alasajo ja linjojen käynnistäminen mukaan lukien yli 2,2 miljoonaa työtuntia. Telinekataja toimi jalostamolla jopa 200 ammattilaisen voimin palvellen myös Neste Jacobsia, jonka vastuulla oli projektityöt.

”Lähes kaikki huoltoseisokissa toimineet Telinekatajan työnjohtajat olivat mukana myös vuoden 2010 huoltoseisokissa. Se lisäsi luottamusta ja yhteistyömme sujuvuutta”, sanoo Nikki. ”He pystyivät priorisoimaan töitä kiireellisyyden ja tärkeyden mukaan sekä suunnittelemaan resurssiensa käytön tehokkaasti. He eivät lipsuneet omasta tavastaan suorittaa telinetyöt ripeästi ja turvallisesti. Se vaati sitoutumista, paineensietokykyä ja ammattitaidon tuomaa kokemusta.”

”Teimme työt turvallisuus edellä, eikä koko huoltoseisokin aikana tehdyissä telinetöissä sattunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa”, sanoo Telinekatajan HSE-päällikkö Mikko Saarinen. ”Suoritimme koko huoltoseisokin ajan jatkuvaa turvallisuusvalvontaa, ja kävimme havaintoja sekä riskejä koulutuksissa yhdessä läpi.”

”Henkilöstömme ja palveluntarjoajamme antoivat kiitosta telinetöiden sujuvuudesta ja Telinekatajan palveluiden saatavuudesta”, korostaa Nikki. ”Huoltoseisokki onnistui kokonaisuudessaan äärimmäisen hyvin.”