Telinekataja

Valtakunnallinen sopimus Maintpartnerin kanssa

Telinekatajan pitkä yhteistyö Meri-Porin voimalaitoksen kanssa loi pohjan laajalle puitesopimukselle, joka astui voimaan alkuvuodesta 2017. ”Telinekatajalla oli lähes jokaiseen skenaarioon sopiva ratkaisu”, toteaa Maintpartnerin konsernin hankintapäällikkö Elias Viitakoski tyytyväisenä.

Valtakunnallinen sopimus Maintpartnerin kanssa

Pitkän yhteistyön ansiosta Meri-Porin voimalaitos ja Telinekataja solmivat laajan puitesopimuksen, joka astui voimaan 2017 alussa.

Fortum teki syksyllä 2016 Maintpartnerin kanssa sopimuksen useiden Suomessa sijaitsevien voimalaitosten ja kaukolämpöverkkojen käytöstä ja kunnossapidosta. Mukana siirtyi 230 Fortumin ammattilaista.

”Otin yhteyttä Telinekatajaan viime kesänä, kun etsimme toimittajia palvelutuotantomme tueksi. Onhan Telinekataja on ollut pitkäaikainen Fortumin yhteistyökumppani. Kumppanuussuhteen syventäminen tutun telinetoimijan kanssa luo mahdollisuuden rakentaa laajempaa yhteistyötä ja vähentää toimittajien määrää”, kertoo Viitakoski.

Neuvottelujen alettua sopivaa hinnoittelumallia etsittiin yhdessä useasta tulokulmasta. Puitesopimus koskee telinekalustoa ja asennusta sekä asiantuntijapalveluita projekteihin ja työturvallisuuteen liittyen.Telinekatajan ja Maintpartnerin sopimus on voimassa valtakunnallisesti: jokainen kohde saa sopimuksesta saman hyödyn.

”Olemme sopineet yhteiset kaupalliset ehdot sekä vastuut ja velvollisuudet. Molemmat osapuolet tietävät, miten toimia ja mitkä ovat sopimuksen tavoitteet sekä suorituskykymittarit. Kaikki on selvää, laskutusrutiineista alkaen”, Viitakoski sanoo.

Meri-Porin voimalaitokselle telineitä jo vuodesta 1994

Maintpartnerin vastuulle siirtyi Fortumilta muun muassa Espoon, Järvenpään ja Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset ja kaukolämpöverkot sekä Inkoon ja Meri-Porin lauhdevoimalaitokset.

Meri-Pori on yksi maailman puhtaimmista ja tehokkaimmista kivihiilivoimalaitoksista. Voimalaitoksen kunnossapidosta vastaava Ari Valli on työskennellyt laitoksella jo 25 vuotta, ensin Fortumilla ja nyt Maintpartnerilla. Telinekatajan kanssa on tehty yhteistyötä matkan varrella lähes tauotta. Normaalissa käynninajan kunnossapidossa telineasentajia ei päivittäin tarvita, mutta esimerkiksi vuosihuollon aikana Telinekataja on paikalla useita viikkoja kymmenenkin miehen voimin.

”Yhteistyössämme tärkeintä on joustavuus. Tilanteet vaihtelevat todella paljon: välillä telineitä ei tarvita kuukauteen, välillä niitä tarvitaan seuraavana päivänä. Vuosihuollon yhteydessä telinemäärästä sovitaan etukäteen ja Telinekataja tulee jo viikkoa, paria aikaisemmin asennustöihin”, kertoo Valli.

”Telinekatajan palvelut soveltuvat erinomaisesti teollisuuden tarpeisiin. Haastaviinkin kohteisiin saadaan telineet koneiden ja laitteiden ympärille sekä säiliöiden sisälle, kun tarvitaan turvalliset ja työn sujuvuutta edistävät työskentelytasot”, Viitakoski lisää.

Vakituinen toimittaja parantaa työturvallisuutta

Tutun sopimuskumppanin kanssa toimimisesta on Meri-Porin voimalaitokselle monia etuja. Nykypäivänä juuri mitään ei enää tehdä ilman telineitä, vaikka kyse olisi vain käytävän lampun vaihtamisesta. Turvallisuuteen panostetaan merkittävästi.

”Työturvallisuusasioiden jalkautus käytäntöön on sujuvampaa sopimuksen noudattamisen ja seurannan kautta”, Viitakoski toteaa.

Maintpartner perehdyttää kaikki voimalaitoksella työskentelevät urakoitsijat ja toimittajat. Telinekatajan asentajat ovat pääsääntöisesti samoja ihmisiä joka kerta, ja telineitä on voimalaitoksella varastoituna koko ajan. Tämä helpottaa ja nopeuttaa toimintaa.

”Tuttu toimija tuntee paikat. Telinekatajan miehiä ei tarvitse kädestä pitäen neuvoa, heidät on jo perehdytetty. Lisäksi valtakunnallisten resurssien ja verkostojen avulla asentajia on aina tarvittava määrä”, kiittää Valli.

Telinekataja

Maintpartner Group Oy on pohjoismainen teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluja toimittava yritys, joka tarjoaa digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa analytiikkaa, työkaluja ja prosesseja tuotannon käytettävyyden optimointiin. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Maintpartnerin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Henkilöstön määrä on n. 1900 ja vuotuinen liikevaihto n. 190 miljoonaa euroa.