Telinekataja

Eri suuntiin kaareutuva silta vaatii sääsuojaukselta erityistä tarkkuutta

Tampereen Raitiotieallianssin rakentama uusi kevyen liikenteen silta avattiin liikenteelle joulukuussa 2021. Silta yhdistää Tampereen uuden raitiotien ja Santalahden tapahtumapuistoalueen. Urakka oli yksi monista Tampereen kaupungin raitiotien toisen vaiheen infraurakoista. Telinekataja toteutti sillalle sääsuojan, joka mahdollisti vedeneristystyön. – Telinekatajan toiminta oli proaktiivista ja työn laatu moitteetonta, kuten aiemmillakin kerroilla. Sääsuojat saatiin rivakasti paikalleen ja aikataulut pitivät, kehuu Tampereen Raitiotieallianssin työmaapäällikkö Perttu Vähä-Pietilä.

Eri suuntiin kaareutuva silta vaatii sääsuojaukselta erityistä tarkkuutta

Tampereen kaupunki on ollut uuden edessä raitiovaunujen saavuttua katukuvaan. Raitiovaunuliikenne vaatii toimiakseen toimivan ja hyvin suunnitellun raitiotieverkoston, pysäkkejä ja siltoja unohtamatta. Jotta uusi kulkuvälineverkosto yltäisi koko potentiaaliinsa ja täyttäisi asukkaiden tarpeet mahdollisimman kattavasti, on kaupungin infrastruktuuria täytynyt kehittää käsi kädessä raitiotiehankkeen kanssa. Tampereen Raitiotieallianssin urakoimat ja Telinekatajan suojaamat siltatyömaat ovat erinomainen esimerkki infraa koskevista uudistustöistä.

Sääsuoja perustettiin sillan reunapalkilta

Santalahden kohdalla Rantatiellä sijaitseva ylikulkukäytävä kuuluu Tampereen raitiotiehankkeen toiseen vaiheeseen, joka mahdollistaa kaupungin kasvamisen ja kehittymisen Lielahden ja Lentävänniemen suuntaan. Urakassa vanha silta siirrettiin 30 metriä sivuun väliaikaiseksi tukisillaksi ja purettiin lopuksi. Tilalle rakennettiin uusi, edeltäjäänsä pidempi silta, jossa on huomioitu erityisesti nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset.

– Silta uudistui myös materiaalin osalta. Vanha silta oli nimittäin puuta, uusi teräsbetonia. Itse rakentaminen sujui aika perinteisissä merkeissä: tehtiin perustukset, asennettiin välituet ja lopulta rakennettiin sillan kansi. Telinekataja asensi sääsuojaukset, jotta päästiin tekemään vedeneristystyötä, Vähä-Pietilä avaa.

Sillan sääsuojan suunnittelu ja rakentaminen sujuivat tehokkaasti, sillä Telinekatajalla on ennestään huomattava määrä kokemusta vastaavista projekteista. Tampereen Raitiotieallianssi esitteli urakkaan liittyvät toivomukset, tarpeet ja yleiset reunaehdot, joiden pohjalta Telinekataja teki suunnitelmat ja laati tarjouksen. Sääsuoja tehtiin kerralla, Telinekatajan omaa kalustoa hyödyntäen.

– Sääsuoja oli kooltaan noin 1000 m2 , eikä pystyttämisessä hyödynnetty juurikaan telineitä, vaan suoja perustettiin sillan reunapalkilta. Liikenteelle tai ympäristölle ei koitunut projektista lainkaan haittaa, sillä kaikki työt suoritettiin sillan päältä, kertoo Telinekatajan aluepäällikkö Janne Leiniäinen.

Placeholder image

Noin 1000 m2:n kokoisessa sääsuojassa ei käytetty telineitä. Suoja perustettiin sillan reunapalkilta.

Hellekeli viivästytti betonivalutyön aloittamista

Vaikka rakentaminen ja sääsuojaaminen sujuivat alusta loppuun tehokkaasti, pieniltä haasteilta ei vältytty. Sillan moneen suuntaan kaareutuva muoto vaati tarkkuutta sääsuojauksen suhteen. Sääsuojan ankkurointiin puolestaan vaikutti sillan sijainti tuulisella Näsijärven rannalla. Urakoinnin aikana oli tärkeää huomioida lähiliikenne. Työmaan alitse kulkee erittäin vilkas Valtatie 12. Ehkäpä suurimman haasteen kuitenkin tarjosi kesän kovat helteet.

– Sillan valutyön ajankohtaa piti siirtää, sillä hellekeli voi nostaa betonin lujuudenkehityslämpötilan liian korkealle. Tästä syntyy herkästi lujuuskatoa sillan rakenteisiin. On kaikkien etu, että sillasta saadaan mahdollisimman kestävä ja turvallinen, joten ylimääräisiä riskejä ei haluttu ottaa. Tästä syystä oli erityisen hyvä, että urakointi tehtiin allianssimallilla; kun aikatauluista päättää itse, voi hankkeen sisäisiä välitavoitteita muokata ja silti pysyä aikataulussa, Vähä-Pietilä toteaa.

”Infrastruktuuri on kaupungin sydän ja selkäranka”

Raitiotiehankkeet ovat yleistyneet viime aikoina. Vähä-Pietilä arvelee niiden liittyvän paitsi kuntien esteettömyystavoitteisiin myös vihreisiin arvoihin. Kaupunkiympäristöissä on alettu panostaa entistä enemmän vähäpäästöisiin, ympäristöä huomioiviin liikkumisen muotoihin. Myös pyörätiet ja jalankulkuväylät ovat alkaneet vallata entistä suurempaa alaa kaupunkien keskusta-alueilla. Vähä-Pietilä muistuttaa, että infrarakentamisen omalaatuisuus piilee siinä, että lopputulosta ei aina näe silmillä, mutta huomaa päivittäisen arjen sujuvuudessa.

– Infrastruktuuri on tavallaan kaupungin – ja pidemmälle ajateltuna koko yhteiskunnan – sydän ja selkäranka. Sitä ei aina edes ymmärretä, miten suurta osaa infrastruktuuri näyttelee meidän jokaisen elämässä. Kaikki me käytämme päivittäin siltoja, moottoriteitä ja kevyen liikenteen väyliä. Infran toimivuus näkyy tietysti myös kotona; hanasta saa vettä ja lämmitys pitää asumisolosuhteet optimaalisina. Kyseessä on monimutkainen toimiva kokonaisuus, jonka rakentamiseen ja toimimiseen tarvitaan monenlaista osaamista. Raitiotietyömaat ovat verrattain pieni, joskin kuitenkin aika näkyvä osa tätä kokonaisuutta, Vähä-Pietilä selventää.

Placeholder image

Rantatielle rakennettu uusi silta lukeutuu Tampereen kaupungin uuden raitiotien urakoihin.

Rantatien urakka saatiin tehokkaasti ja menestyksekkäästi valmiiksi

Noin 1000 m2:n kokoisessa sääsuojassa ei käytetty telineitä. Suoja perustettiin sillan reunapalkilta.

”Suoraselkäistä ja sujuvaa yhteistyötä”

Rantatien urakka saatiin tehokkaasti ja menestyksekkäästi valmiiksi ja liikenteen käyttöön, kiitos toimivan yhteistyön. Tampereen Raitiotieallianssilla ja Telinekatajalla on yhteistä historiaa ja vuoropuhelu toimi myös tällä kertaa moitteettomasti. Tekeminen oli puolin ja toisin ammattimaista ja tehokasta. Yhteistyökumppanit kiittävät toisiaan panostuksesta ja odottavat jo seuraavia yhteisiä projekteja. Seuraavasta siltaurakasta onkin jo sovittu.

– Telinekataja näyttäytyy meille kustannustehokkaana ja ammattitaitoisena porukkana. Voin ehdottomasti suositella muillekin, Vähä-Pietilä kiittelee.

– Jälleen kerran suoraselkäistä ja sujuvaa yhteistyötä. Kaikesta on pystytty keskustelemaan hyvässä hengessä ja mahdollisiin ongelmakohtiin on aina löydetty ratkaisut yhdessä. Kiitos, Leiniäinen päättää.