Telinekataja

Elinkaarimallissa vastuu ei pääty rakennuksen valmistumiseen

Lujatalo Oy rakentaa Siilinjärven kunnalle uutta terveyskeskusta vanhan rinnalle. Kun käyttöönoton jälkeen vastuu huollosta, ylläpidosta ja olosuhteista säilyy palveluntuottajalla, käyttäjien arki on entistä sujuvampaa.
– Elinkaarimallin mukaisen rakentamisen avulla rakennuttaja ja käyttäjä pysyvät ajan tasalla rakennuksen kustannuksista ja pystyvät budjetoimaan niitä useaksi vuodeksi eteenpäin, kertoo Telinekatajan aluepäällikkö Henrik Kosonen.

Telinekataja Siilinjärvi

Uusi terveyskeskus tulee korvaamaan kokonaan nykyisen terveyskeskuksen, jonka haasteena ovat olleet mittavat sisäilmaongelmat ja puutteelliset toimitilat.

Telinekataja Siilinjärvi

Uusi kolmikerroksinen, betonirunkoinen terveyskeskusrakennus on historiallisen suuri ponnistus Siilinjärven kunnalle ja tietysti erittäin tärkeä palveluntarjoaja sen asukkaille. Noin 20 miljoonaa euroa investointivaiheessa maksava hanke toteutetaan elinkaarimallilla, jossa Lujatalo Oy vastaa rakentamisesta, sairaalalaitteista ja muusta kalustamisesta sekä kiinteistön ylläpidosta 20 vuoden ajan. Kokonaisuudessaan sopimuksen hinta on 39 miljoonaa euroa. Elinkaarimalli selkeyttää ja tehostaa paitsi rakentamista myös urakan valmistumisen jälkeisiä vaiheita, kuten huoltoja ja peruskorjauksia.

– Marraskuussa 2020 aloitimme urakan Lääkäritalon purkamisella. Sen jälkeen saimme maanrakennustyöt käyntiin ja pystytimme myös tukimuurit, joita on 200 metrin pituudelta ja aina 7 metrin korkeuteen asti. Perustukset teimme talvella 2020–2021 ja betonielementit asennettiin alkukevään 2021 aikana. Sääsuojan asennus alkoi toukokuussa ja valmistui heinäkuussa 2021. Tässä työmaassa on panostettu erityisesti kosteudenhallintaan, joten sääsuoja on luonnollisesti avainasemassa, kertoo Lujatalo Oy:n vastaava työnjohtaja Pekka Laakkonen.

”Kustannustehokas ja järkevä ratkaisu”

Lujatalo vastaa elinkaarimallin mukaisesti paitsi uuden terveyskeskuksen rakentamisesta myös sen kaikista kuluista ensimmäiset 20 vuotta, minkä jälkeen rakennuksen päävastuu siirtyy Siilinjärven kunnalle. Toimintamalli mahdollistaa hankkeiden järkevän budjetoinnin ja kustannusten helpomman seurannan. Selkeyttä tuo myös se, että esimerkiksi huollosta vastaa rakennuksen koko elinkaaren tunteva toimija, eli tässä tapauksessa rakentamisesta vastannut Lujatalo.

– Tällä varmistetaan, että rakentamisen jälkeen myös huolto pysyy luotettavissa käsissä, eikä esimerkiksi jyvity useille eri yrityksille hoidettavaksi. Se on erittäin kustannustehokas ja järkevä ratkaisu, Laakkonen kertoo.

Elinkaarimalli ja sen asettamat vaatimukset käytiin perinpohjaisesti läpi urakkatarjousvaiheessa. Malli on Telinekatajalle tuttu jo useista vastaavista projekteista ja selkeästi alalla yleistymään päin.

– Uskon, että elinkaariurakkamalli tulee yleistymään eritoten julkisissa hankkeissa, sillä sen avulla rakennuttaja ja käyttäjä pysyvät ajan tasalla rakennuksen kustannuksista ja pystyvät budjetoimaan niitä useaksi vuodeksi eteenpäin, Kosonen pohtii.

Tyyntä 2800 m2 sääsuojan alla

Kohteen rakenteen ja sijainnin takia Telinekatajalla päätettiin, että tekninen päällikkö, suunnittelija Aki Parkkinen tutustuu työmaahan myös paikan päällä. Pystytys oli verrattain tavanomaista hyvien suunnitelmien mukaista telineasentamista.

– Rakennuksen ympärille pystytettiin sääsuoja heti, kun elementtiasennukset oli saatu valmiiksi. Kohteen rakennuspinta-ala on 6000 m2 ja suojattavan alueen pinta-ala puolestaan noin 2800 m2. Telinerunkoa ja levityksiä pystytettiin kaikkinensa noin 4000 m2. Suojan jänneväli on puolestaan 45 metriä. Rakentaminen tapahtuu sääsuojan alla, joten telinerunkojen on oltava noin 23 metriä korkeat. Pystytysvaiheessa rakennuksen toisen pään elementtiasennukset olivat vielä käynnissä. Rakennus sijaitsee Siilinjärven keskustassa aika korkealla ja tuulisella paikalla, mikä tuli tietysti huomioida jo suunnittelussa, Kosonen avaa.

”Voin surutta suositella Telinekatajaa muillekin”

Vaikka urakka on ollut suuri ja puuskittaiset tuulet sekä sääsuojan asennusvaiheessa ilmenneet pienet ongelmat ovat tuoneet lisähaasteita, on kaikki mennyt varsin hyvin. Neuvotteluvaihe eteni joustavasti hyvässä hengessä, yhteistyö on toiminut moitteettomasti ja kommunikointi on ollut sujuvaa alusta asti.

– Ensin kookas sääsuoja oli haastava saada suhteellisen pienessä tilassa paikoilleen ja sen jälkeen ilmeni muutamia pieniä vuotoja, mutta korjaustöiden jälkeen kaikki saatiin tehokkaasti kuntoon ja suoja on toiminut todella hyvin. Telinekatajan suunnittelu ja toiminta on ollut kaikkinensa laadukasta ja osaavaa. Suunnitelmat olivat selkeät ja suoja juuri kohteeseen sopiva. Voin surutta suositella Telinekatajaa muillekin, Laakkonen kiittää.

– Rakennustyömaalla yhteistyö alihankkijoiden ja pääurakoitsijan välillä on todella tärkeää, jotta ongelmista tai muuttuvista tilanteista saadaan tietoa puolin ja toisin. Kuten Telinekatajalla, myös Lujatalon työmailla päivittäinen työturvallisuus on avainasemassa, minkä ansiosta myös aliurakoitsijoilla on helppoa ja sujuvaa työskennellä, Kosonen päättää.

Lue lisää:

Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen sääsuojauksesta »
Pohjois-Tapiolan koulun rakennushankkeesta, jossa Kumppanuuskoulut vastaa myös rahoituksesta, suunnittelusta ja ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan »

Telinekataja Siilinjärvi

Siilinjärven uuden terveyskeskuksen sääsuoja sai upean halloweenvalaistuksen. Tempaus oli osa Kotikulmat valoissa -kampanjaa.