Telinekataja

Destia valitsi Allikon sillan levennykseen kumppaniksi Telinekatajan

Valtatie 4:n Oulu-Kemi-hanke on Telinekatajalle tarkoittanut yhteensä kahdeksaa siltatyömaata, joista kahta on urakoinut Destia. – Eristys- ja tiivistystyöt on tehtävä säältä suojassa. Sääsuojan tarve riippuu kohteen koosta ja olosuhteista. Allikon sillan urakassa suojattava alue oli 123 metriä pitkä ja 10 metriä leveä. Sääolosuhteet ja tulviva Kiiminkijoki toivat omat lisähaasteensa, kertoo Destian työmaapäällikkö Tuomas Puolimatka.

Telinekataja Destia

Monenlaista infrasuunnittelua ja -rakentamista sisältävä Valta 4:n Oulu-Kemi-hanke käynnistyi vuonna 2017. Mittavan kokonaisuuden tavoitteena on parantaa väyliä ja siltoja ja sitä kautta sujuvoittaa kasvavan alueen liikennettä ja yhteyksiä. Syksyllä 2021 valmistuvassa hankkeessa on ollut mukana useita urakoitsijoita. Telinekatajan sääsuojausta on hyödynnetty kahdeksassa siltatyömaakohteessa, joista kahdessa on urakoitsijana Destia.

– Yksi projekeistamme on ollut Kiiminkijoen ylittävän Allikon sillan leventäminen. Kyseessä on ”suunnittele ja toteuta” (ST) -mallinen urakka, joka tässä tapauksessa pitää sisällään muun muassa kolmen sillan leventämisen, uutta melusuojausta sekä kolmikaistaisen ohitustien rakentamisen, kertoo Tuomas Puolimatka.

Kun olosuhteet haastavat, yksi sääsuoja vaihtuu kahteen osaan

Siltatyömaiden aikataulut ovat jo lähtökohtaisesti tiukat, mutta infrarakentamisessa on aina varauduttava myös muutoksiin ja yllätyksiin. Allikon sillan työmaan etenemistä hidastivat erityisesti vaihtuvat sääolosuhteet.

– Kiiminkijoen virtaukset voimistuivat, vedenpinta nousi ja joki alkoi tulvia, mikä vaurioitti väliaikaista varasiltaa. Lopulta varasilta jouduttiin rakentamaan kokonaan uudelleen. Se on työlästä hommaa ja vaatii aikaa. Aluksi tarkoituksena oli eristää Allikon silta yhdellä sääsuojalla, mutta muuttuneiden liikennejärjestelyjen vuoksi se päädyttiinkin tekemään kahdessa osassa, Puolimatka selventää.

Asentajat töissä kellon ympäri

Kesästä 2020 alkaen Telinekatajan Oulun yksiköllä on ollut siltatyömaita jatkuvasti työn alla, kerrallaan 1–2 työmaata. Oulusta alkanut kokonaisuus päättyy hankkeen kahdeksanteen siltaan, Maksniemeen.

Jokainen silta on oma projektinsa. Kuten usein siltatyömaissa myös Allikon sillan kohdalla työ on vaatinut onnistuakseen erittäin tarkkaa suunnittelua. Siltayhteyttä ei yleensä voi kokonaan katkaista, vaan liikennöinti on saatava turvattua tavalla tai toisella. Sillat ovat vaativia kohteita paitsi rakentamisen myös sääsuojauksen osalta.

– Asentajien asennetta ja ammattitaitoa tarvittiin, sillä suojattava alue oli 123 metriä pitkä ja 10 metriä leveä. Sääsuojausta asennettiin yötä myöten neljän päivän ajan. Se oli paikallaan yhteensä kolme viikkoa, ja purkuunkin kului kolmisen päivää, avaa Telinekatajan työnjohtaja Teemu Kaijala.

Telinekataja Destia

Rautaisella ammattitaidolla, osaavalla suunnittelulla, sisulla ja lihasvoimalla päästään haluttuun lopputulokseen. – Sääsuoja on toiminut kaiken kaikkiaan hyvin. Asennukset ja purkamiset ovat menneet sovitusti aikatauluissaan muutoksista huolimatta, kehuu Destian työmaapäällikkö Tuomas Puolimatka.

Telinekataja Destia

Kuten usein siltatyömaissa myös Allikon sillan kohdalla työ on vaatinut onnistuakseen erittäin tarkkaa suunnittelua ja aikataulutusta. – Sääsuojausta asennettiin yötä myöten neljän päivän ajan, kertoo Telinekatajan työnjohtaja Teemu Kaijala.

”Sovitusti aikataulussaan – muutoksista huolimatta”

Rautaisella ammattitaidolla, osaavalla suunnittelulla, sisulla ja lihasvoimalla päästään kaikesta huolimatta haluttuun lopputulokseen – niin Allikon siltatyömaallakin. Teemu Kaijala kokee, että juuri tämän tyyppisiin haasteisiin Telinekatajalta löytyy tarvittavaa valmiutta ja joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

– Nopea reagointi, jatkuva yhteydenpito ja hyvä keskusteluyhteys korostuvat infrakohteissa. Pitää olla myös resursseja, joilla reagoida. Tarvitaan hauista, että voi toimittaa keskellä kesää nopealla aikataululla ison sääsuojan, Teemu Kaijala muotoilee.

Vaikka urakan eteneminen kaista kerrallaan toikin omanlaisiaan haasteita työhön, Telinekatajan kanssa tehty sääsuojaus tuli Destian Tuomas Puolimatkan mukaan todella tarpeeseen.

– Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön. Sääsuoja on toiminut kaiken kaikkiaan hyvin. Asennukset ja purkamiset ovat menneet sovitusti aikatauluissaan muutoksista huolimatta. Meistä on hienoa, että yhteydenpito Destian ja Telinekatajan välillä on ollut alusta asti avointa ja aktiivista. Muutoksiin on reagoitu hienosti!