Telinekataja

Aalto-yliopiston kampusta rakennetaan säältä suojassa

Rakennusyhtiö SRV toteuttaa Otaniemessä Aalto-yliopistolle energiatehokasta ja arkkitehtuuriltaan ainutlaatuista kampusrakennusta. Rakennuttaja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (ACRE) on tilannut SRV:ltä myös laajennusurakoinnin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tarpeisiin. Yhteensä yli 43.000 neliömetriä sisältävien kiinteistöjen urakointi on edennyt turvallisilta telineiltä ja tasalaatuisissa olosuhteissa sääsuojien alla suunnitelmien mukaan.

Telinekataja Otaniemi

Telinekataja toimittaa Aalto-yliopiston työmaalle rakennustelineet ja sääsuojat palveluineen.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu siirtyy Arabianrannasta uusiin tiloihin Otaniemeen. Keväällä 2018 valmistuva Väre-kampusrakennus koostuu seitsemästä toisiinsa kytketystä lohkosta sekä Metrokeskuksen liiketiloista kaupoille, ravintoloille ja kuntosalille. Rakennuksesta on suora kulkuyhteys metroasemalle.

”Telinekataja toimittaa työmaille rakennustelineet ja sääsuojat palveluineen. Meillä on aiemmista kohteista hyviä kokemuksia sääsuojista, ja olemme saaneet rakennusvalvonnaltakin kiitosta niiden käytöstä. Sääsuojat on suunniteltava siten, että niiden alla saadaan tehtyä mahdollisimman monta työvaihetta. Siinä olemme myös onnistuneet, ja urakoinnin ketjutus on pitänyt. Aikataulu on rakennusten laajuus ja haastavuus huomioiden äärimmäisen kireä”, kertoo SRV:n työmaapäällikkö Eero Laakso.

SRV:n tilaamat sääsuojat ja telineet puretaan vasta sitten, kun rakenteet ovat täysin säänpitävät.

Haastavia rakenteita ja muotoja 

Museovirasto suorittaa työmaalla katselmuksia ja arvioi miten punatiilestä, lasista sekä kuparista rakennettava kokonaisuus istuu kampusalueen ilmeeseen. Aalto-yliopisto on arvostettu toimija maailmalla, ja moderni kampusrakennus ilmentää terävintä osaamista. Energiatehokkuus saadaan maalämpöä sekä aurinkoenergiaa käyttämällä erinomaiselle tasolle.

Työmaalla toimii yli 70 eri aliurakoitsijaa, ja töitä tehdään 90 m leveän ja 120 m pitkän rakennuksen parissa myös iltaisin. ”Vesikatto on muodoltaan ja rakenteeltaan haastavin missä olen ollut mukana työurani aikana. Syvärunkoisen rakennuksen vesikaton aukotus on monimutkainen, ja vaati suojaukselta erityisosaamista”, korostaa noin 20 vuotta SRV:llä toiminut Laakso. ”Monimutkaiset rakenteet edellyttävät lukuisia perättäin suoritettavien työvaiheiden tekemistä.”

Valokatteilla saadaan sisätiloihin runsaasti luonnonvaloa. Rakenteet ja muodot edellyttävät Laakson mukaan eri työvaiheiden huolellista suunnittelua sekä tehokasta kosteudenhallintaa.

”Julkisivujen rakentaminen sisältää myös monia erikoisammattilaisten tekemiä työvaiheita.  Asennettavat telineet ja sääsuojat pitää toteuttaa siten, että tarvittavat työt saadaan suoritettua suunnitellussa aikataulussa. Teemme vesikattorakentamisen ja muuraustyöt säältä suojassa. Muuraustöistä noin puolet tehtiin talvella, ja varmistimme lämmitysratkaisuin riittävän lämpötilan töiden tekemiseen. Sääsuojien käyttö parantaa tehokkuutta, työn laatua ja viimeistelyä.”

Telinekataja Otaniemi

Aalto-yliopiston rakenteet ja muodot vaativat tehokasta kosteudenhallintaa, jonka Telinekataja osaa.

Telinekataja Otaniemi

Aalto-yliopiston uusi Väre-kampusrakennus koostuu seitsemästä toisiinsa kytketystä lohkosta.

Turvalliset työolosuhteet hyvässä yhteistyössä 

Telinekataja on rakentanut työmailla tarvittavat sääsuojat, muuraustelineet, tasotelineet, suojaseinät, varastohallit sekä porrastelineet Layherin kalustolla. Työmaan rakennusmateriaalit säilytetään kuivissa olosuhteissa.

”Meille on tärkeää, että telinetoimittajalla on osaavat ja riittävät suunnitteluresurssit. Edellytämme kestäviä sekä kustannustehokkaita telineitä myös kaikista vaativimmissa sääolosuhteissa 24/7”, korostaa Laakso. ”Arvostamme Telinekatajan työnjohdon ammattitaitoa. Sääsuoja- ja telinekalustoa on ollut työmaalla koko ajan riittävästi tarjolla, ja osaamista on löytynyt haastavissakin paikoissa. Telinekatajan henkilöstö on ammattitaitoista, ja yhteistyömme on toiminut heidän työnjohdon kanssa hyvin.”

Telinekataja on toiminut lukuisilla SRV:n työmailla myös aiemmin. ”Työturvallisuus on ykkösasia sekä meille että SRV:lle. Tässäkin kohteessa olemme kiinnittäneet turvallisuuteen erityistä huomiota, ja toimineet työmaan erikoispiirteitä kunnioittaen”, sanoo Telinekatajan työnjohtaja Ville Valkonen. ”Rakennusten muoto on vaatinut erityisosaamista ja venymiskykyä myös meiltä.”

Aalto-yliopiston kampusrakennus (Väre):

  • Pinta-ala noin 33.000 neliömetriä
  • Valmistuu keväällä 2018
  • Työllistää enimmillään yli 250 henkilöä
  • Rakennuttaja Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE)
  • Pääurakoitsija SRV