Turvallisuus korostuu nyt teollisuuden seisokeissa

Kati Nyberg

Syksy on Yaran Siilinjärven tehtaalla vuosiseisokkien aikaa. Vuosihuolto tuo tehdasalueelle tänä vuonna noin 200–300 ulkopuolista työntekijää useilta eri sopimuskumppaneilta. – Korona on tuonut tämän vuoden huoltotöihin lisähaasteita ja uusia turvallisuuskäytäntöjä, joihin Kataja Eventin teltat ovat osaltaan olleet oivallinen ratkaisu, sanoo Yara Suomi Oy:n rakennuskunnossapidon päällikkö OLLI ESKELINEN.

Siilinjärven tehtaiden päätuotteita ovat lannoitteet ja fosforihappo. Siilinjärvellä toimii tuotantolaitoksen lisäksi Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, josta on peräisin Yara Suomen lannoitteiden puhdas fosfori. Siilinjärven avolouhos on Suomen suurin, ja sen apatiittimalmista irrotettava fosfori jatkojalostetaan lannoitteeksi.

– Vuosihuoltojen aikana jokainen työvaihe on tärkeä, jotta työt sujuvat suunnitelmien mukaan, turvallisesti ja tehokkaasti. Siilinjärven toimipaikalla syksyllä seisoo ensin rikkihappo- ja energiatuotanto, sitten fosforihappotehdas. Näiden seisokkien päätyttyä yhteistyökumppanit, joihin kuuluvat myös telineasentajat, siirtyvät kaivoksen seisokkiin, kertoo Olli Eskelinen.

Turvavälit kunnossa 80 hengen telttaruokailussa

Yaran Siilinjärven tehtaan vuosihuollossa urakoitsijat ruokailivat porrastetusti 80 hengen teltassa. Valmiiksi sisustetussa ruokailuteltassa pöytien määrää rajaamalla varmistettiin turvavälien toteutuminen.

Kuusi viikkoa ja 200–300 ulkopuolista työntekijää samalla tehdasalueella omien työntekijöiden kanssa. Miten huoltoseisokin onnistuminen ja työntekijöiden turvallisuus varmistetaan Siilinjärvellä korona-aikana?

– Turvavälien toteuttaminen on vaatinut tilapäisratkaisuja. Käytämme Kataja Eventin telttoja esimerkiksi urakoitsijoiden ruokailutilana. Valmiiksi sisustetun ruokailuteltan pöytien määrää rajaamalla olemme varmistaneet mm. turvavälien toteutumisen. Ruokailut on porrastettu ja henkilömääriä valvotaan kaikissa sosiaalitiloissa, sisällä ja ulkona.

– Tällä hetkellä toimimme niin, että oma henkilökunta ruokailee ruokalarakennuksessa ja urakoitsijat noin 80 hengen teltassa. Lisäksi olemme ohjeistaneet, että hengityssuojaimia on käytettävä tilanteissa joissa työskennellään pidempään kuin 15 minuuttia ja alle metrin etäisyydellä on toisia työryhmän jäseniä, Olli Eskelinen kertoo.

Tilapäisrakenteet kokonaispakettina – kuten telineratkaisutkin

– Vuosihuollon yhteydessä käytettyjen telttojen suunnittelu, asennus ja purku sujuu kokonaispakettina ja Telinekatajan tutulla varmuudella. Yhteistyötä olemme tehneet kohta kahdeksan vuotta, kertoo Yara Suomi Oy:n rakennuskunnossapidon päällikkö Olli Eskelinen.

Telinekataja ja Yara pyrkivät siihen, että vuosihuoltoihin osallistuvat telineasentajat ovat työskennelleet tehtaalla jo aiemmin. Työlupa- ja turvallisuuskäytännöt ovat kunnossa eikä perusasioita tarvitse tällöin käydä läpi asentajien kanssa.

– Myös tilapäisrakenteiden kuten telttojen suunnittelu, asennus ja purku sujuu Telinekatajan tutulla varmuudella, vuosien kokemuksella ja kokonaispakettina – aivan kuten telineratkaisutkin, kiteyttää Eskelinen.

Erilaisiin kunnossapidollisiin töihin Siilinjärven tehtaalla tarvitaan rakennustelineitä päivittäin. Telinekatajalta onkin Siilinjärvellä jatkuva miehitys: 10–30 henkeä joka päivä.

– Olemme tehneet Telinekatajan kanssa yhteistyötä kohta kahdeksan vuotta. Sinä aikana sopimus on sisällöllisesti hioutunut hyvin palvelevaksi kokonaisuudeksi. Sisältöä käydään läpi yhdessä toimittajan kanssa kahdesti vuodessa pidettävissä seurantapalavereissa, joissa käsitellään mm. sopimuksen tekniset asiat sekä arvioidaan toimittajan työsuoritusta.

Yara on solminut Telinekatajan kanssa sopimuksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sinä aikana molemmat osapuolet ehtivät hyvin kehittää toimintaansa niin, että kumpikin saa yhteistyöstä parhaat mahdolliset hyödyt ja molempien osapuolien arki helpottuu.

– Tunnemme toistemme toimintatavat sekä henkilöstön. Pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta Telinekataja on oppinut myös tuntemaan toimintaympäristömme erityisvaateet. Esimerkiksi tehtaamme laitepaikkanumerointi on tullut heille tutuksi: telinetyönjohto tietää usein jo pelkän laitenumeron avulla, minne haluamme telineitä pystytettävän. Vuosittaisissa huoltoseisokeissa toistuvat usein samanlaiset telinerakenteet laitteiden sisäpuolisissa korjauksissa, konkretisoi Olli Eskelinen yhteistyötä.

Yara Suomi Oy on osa maailmanlaajuista Yara-konsernia, jolla on yli 16 000 työntekijää 60 maassa. Yaran liikevaihto on noin 12,9 miljardia USD. Yara tuottaa lannoitteita Suomen erityisoloihin, sekä teollisuuskemikaaleja ja ympäristönsuojelutuotteita. Yritys työllistää Suomessa 900 ammattilaista kuudella toimipaikalla.

Lue lisää teollisuuden kunnossapitoon liittyvistä teline- ja sääsuojaratkaisuista >