Telinekataja

Pori Energia & Telinekataja: kokemuksen tuomaa varmuutta seisokkiin

Revision onnistuminen on yleensä kiinni hyvästä suunnittelusta. Tarkkaan harkitut aikataulut, riittävät resurssit ja huolellinen valmistautuminen ovat avaintekijät seisokin onnistumisen taustalla. Vuosien mittaisen yhteistyön pohjalta Pori Energia luotti Telinekatajaan kattilakohteensa telineiden kanssa myös kesällä 2023.

Turvallisuus, suunnitelmallisuus ja riittävät resurssit ovat avaintekijöitä, kun tehdään tarkalla aikataululla suuria kokonaisuuksia. Telinekatajalla kokemus ja ammattitaito lyövät kättä.

Turvallisuus, suunnitelmallisuus ja riittävät resurssit ovat avaintekijöitä, kun tehdään tarkalla aikataululla suuria kokonaisuuksia. Telinekatajalla kokemus ja ammattitaito lyövät kättä.

Pori Energian käynnissä pitämä Porin Prosessivoiman biovoimalaitos sijaitsee Kaanaassa Venatorin tehdasalueella. Se valmistui vuoden 2008 lopussa ja tuottaa energiaa alueen teollisuudelle sekä kaukolämpöä Pori Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Pori Energian oma voimalaitos sijaitsee Aittaluodon teollisuusalueella.

– Olemme tehneet Pori Energian kanssa jo pitkään yhteistyötä Aittaluodon voimalaitoksella, ja nyt viimeisenä kahtena vuotena myös Kaanaassa. Yhteistyö on sujunut oikein mallikkaasti, Telinekatajan työnjohtaja Marko Rovio kertoo.

Pori Energian kunnossapitosuunnittelija Petri Niemi listaa yhteistyökumppaneiden valinnassa olennaisiksi kriteereiksi riittävät resurssit, aikataulujen sopivuuden ja niissä pysymisen, sekä riittävän taitotason.

– Telinekatajalla on hyvä hinta-laatusuhde, mutta tärkeimmät tekijät kumppanivalinnassa meille olivat turvallisuus ja suunnitelmallisuus, joista meillä oli jo kokemusta. Telinekatajaan voi luottaa, Niemi sanoo. – Voimalaitoksen vuosihuoltoon tarvitaan riittävän turvalliset telineet. Kokemus ja huolellinen suunnittelu näyttelevät isoa roolia.

Pori Energian revision aikaan Telinekataja teki alueella muitakin töitä kuin pelkästään telineet kattilaan. – Meillä oli siellä kiinteä ryhmä, jonka koko vähän vaihteli, Marko Rovio kertoo. – Pääasiallisesti Pori Energian henkilöstö soittaa suoraan nokkamiehillemme Toni Mäkelälle ja Timo Terholle, joiden ansiosta kaikki sujuu kuin tanssi. He ovat kenttätyönjohtajina aivan korvaamattomia.

Suuret kattilat, pienet ikkunat

Voimalaitoskohteissa tilaa, johon telineet tarvitaan, ei yleensä päästä näkemään etukäteen. Mahdolliset muutokset aiempien seisokkien pohjalta tehtyihin suunnitelmiin on siis tehtävä nopeasti. Tänä vuonna osa muutoksista aiempiin telinesuunnitelmiin oli tiedossa jo etukäteen, joten niihin oli valmistauduttu. Suunnittelija oli mukana kaikissa muutoksissa.

– Telinekatajalla prosessi toimii selvästi hyvin, Pori Energian kunnossapitosuunnittelija Petri Niemi sanoo.

Kaanaan voimalaitoksen kiertopetikattilassa poltetaan turvetta, puuta, hiiltä sekä kierrätyspolttoainetta. Tilana kattila asettaa vaatimuksia sekä tiimeille että aikataululle. Telineitä pystytetään kaksi päivää revision alusta, purkuun on varattu revision lopussa 1,5 päivää. Työpäivät venyvät usein pitkiksi.

– Kattila on tulipesä, jossa on kaksi pientä aukkoa, joista kuljetaan ja joista kaikki kannetaan sisään. Telinekatajalla telinemateriaalien haalaus ja kuljetus on hyvin organisoitu riittävän isolla tiimillä. Jos jonain aiempana vuonna on ollut mitään turvallisuuspoikkeamia, niihin on puututtu ja ne on korjattu. Tämä on asiakkaan näkökulmasta ehdottoman positiivinen havainto, Petri Niemi on tyytyväinen Telinekatajan toimintaan.

Turvallisuudesta huolehdittiin revision jokaisessa vaiheessa. Välillä hengityssuojaimia tarvittiin useampia päällekkäin, kun asennusvaiheessa kattilassa putoili kuonaa ja purkuvaiheessa hiekkaa.

– Ei tämä ollut sitä siisteintä sisätyötä, vaikka nyt ei tarvinnutkaan viimassa ja sateessa asentaa sääsuojia, Rovio naurahtaa.

Kaanaan voimalaitoksen kattilassa on kaksi pientä kulkuaukkoa, josta kulkevat sekä ihmiset että telinemateriaalit. Revision aikana työpäivät venyvät pitkiksi, sillä isompi tiimi ei nopeuttaisi telineiden kuljetusta tai pystytystä.

Kaanaan voimalaitoksen kattilassa on kaksi pientä kulkuaukkoa, josta kulkevat sekä ihmiset että telinemateriaalit. Revision aikana työpäivät venyvät pitkiksi, sillä isompi tiimi ei nopeuttaisi telineiden kuljetusta tai pystytystä.

Revision aikana Telinekatajalla oli Kaanaan alueella kiinteä ryhmä, joka piti huolta siitä, että hommat sujuivat. Kokeneet nokkamiehet Toni Mäkelä ja Timo Terho pitävät pyörät pyörimässä.

Revision aikana Telinekatajalla oli Kaanaan alueella kiinteä ryhmä, joka piti huolta siitä, että hommat sujuivat. Kokeneet nokkamiehet Toni Mäkelä ja Timo Terho pitävät pyörät pyörimässä.

Vuosittaisen huoltoseisokin suunnittelu aloitetaan heti

Tuotantokatkos vaikuttaa välittömästi laitoksen kannattavuuteen, ja siksikin seuraavan huollon suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin eli heti edellisen valmistuttua.

– Meidän näkökulmastamme tällaisen revision suunnitelmallisuus on haastavaa, vaikkakin tekeminen on vuosittain hyvin samantyyppistä. Suurimmat haasteet ovat aikatauluissa ja niiden sovittelussa, Petri Niemi sanoo. – Seuraavan kesän revision suunnittelu on jo alkanut aikataulusuunnittelulla ja työlistan keräämisellä.

Tästäkin näkökulmasta Niemi on tyytyväinen sujuvaan kommunikointiin. Erityisesti Niemi arvostaa Telinekatajan tapaa pitää isompien projektien jälkeen palautekeskustelu. Sillä tavoin toimintaa saadaan kehitettyä entistäkin sujuvammaksi.

– Tämän vuoden kokemusten pohjalta tiedetään, miten valmistautua seuraavaan huoltoon, Niemi kertoo.