Telinekataja

SSAB & Telinekataja:
”Raahen tehdas on yhteinen työmaamme”

Kun SSAB Raahen tehdas teki Telinekatajan kanssa sopimuksen alkuvuodesta 2021, turvallisuus oli neuvotteluissa ykkösasia. – Terveenä kotiin. Se on jokaisen SSAB:lla työskentelevän tärkein tavoite. Yhdessä kannetaan vastuuta seisokeista, huolloista ja työturvallisuudesta, kiteyttää SSAB:n Raahen tehtaan keskitetyn kunnossapidon kunnossapitopäällikkö Aki Karppinen.

SSAB & Telinekataja

Kuumavalssatut teräslevyt ja -kelatuotteet ovat Raahen tehtaan päätuotteita. SSAB Raahe toimii edelläkävijänä kohti fossiilivapaan teräksen valmistusta tavoitteena päästä suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

Raahe SSAB

SSAB:n Raahen tehtaalla valmistetaan ns. standardi-, premium- ja erikoisteräksiä. Päätuotteita ovat kuumavalssatut levyt ja kelatuotteet. Noin 500 hehtaarin tehdasalue sisältää tehtaita tehtaan sisällä. Kahdessa masuunissa valmistetaan raakarautaa, joka jalostetaan teräkseksi terässulatolla. Sulasta teräksestä tehdään teräsaihioita, jotka valssataan tuotteiksi kuumavalssaamolla. Tehdasalueella on myös koksaamo, voimalaitos, oma satama ja yksi Suomen suurimmista laboratoriokokonaisuuksista.

Lähes 60 vuotta sitten perustetusta Rautaruukin Raahen tehtaasta kasvoi Pohjoismaiden suurin integroitu terästehdas. Nyt SSAB Raahe ottaa suuntaa tulevaisuuteen ja toimii edelläkävijänä kohti fossiilivapaan teräksen valmistusta. Raahen tehtaalla muutoksen tekninen suunnittelu käynnistyi vuonna 2020. Uuden pohjoismaisen tuotantojärjestelmän myötä SSAB:n tavoitteena on päästä suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

Tehdasalueella työskentelee noin 2500 SSAB:n omaa työntekijää sekä satoja urakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Kunnossapidon vahvuus on noin 800 henkilöä. Keskitetyssä kunnossapidossa työskentelee noin 180 henkilöä.

– Kunnossapito on asiakaspalvelua talon sisällä. Tuemme omalla osastollamme ja sopimuskumppaniyhteistyöllä tehtaan sisäisiä asiakkaitamme. Kun työskentelee eri osastojen ammattilaisten kanssa, näkee kokonaisuuden, kiteyttää Aki Karppinen.

”Turvallisuudessa jokaisella silmäparilla on roolinsa”

Aki Karppinen kokee, että hänen SSAB-urallaan, kuluneiden 11 vuoden aikana turvallisuuden rooli on korostunut entisestään. – Sen pitääkin näkyä arjessa, että jokaisen SSAB:lla työskentelevän – oman väen ja sopimuskumppaneiden työntekijöiden – ykköstavoite on ”terveenä kotiin työvuorosta”.

SSAB ja Telinekataja tekivät kansallisen sopimuksen alkuvuodesta 2021. SSAB pyysi tarjoukset muutamilta isoilta telinetoimijoilta, jonka jälkeen neuvottelupöydässä käytiin yhdessä läpi SSAB:n kunnossapidon ja hankintaorganisaation määrittelemät tarpeet ja toiveet.

– Myös sopimusneuvotteluissa ykkösasia oli turvallisuus. Ohjeiden noudattaminen, riskiarvioinnit, perehdytykset, koulutukset… näiden pitää olla kunnossa. Fossiilivapaan teknologian lisäksi me edellytimme sopimuskumppaniltamme joustavuutta, tehokkuutta sekä kykyä kehittyä ja kehittää toimintaa.

Nyt kun kolmivuotisesta sopimuksesta on ensimmäinen vuosi takanapäin, Aki Karppinen summaa tyytyväisenä kokemuksia.

– Telinekataja on aktiivisesti osallistunut työturvallisuuden kehittämiseen. Sekä työnjohto että asentajat ovat tehneet turvallisuushavaintoja sähköiseen järjestelmäämme. Tätä odotimmekin. Onhan tehdas meidän yhteinen työmaamme, jonka turvallisuudessa jokaisella silmäparilla on roolinsa. Me ihmiset olemme erilaisia ja eri alojen ammattilaiset näkevät työympäristön eri silmin.

Yhteistyö toimii Karppisen mukaan hyvin kaikilla tasoilla. Yksittäisestä telinetarpeesta lähtien, eri toimintojen ja työnjohtojen kesken sekä projektijohdon välillä – niin kenttätasolla kuin kvartaalipalavereissa.

– Arvostan hyvää yhteispeliä, jossa kommunikointi on avainasemassa. Avoimet välit takaavat sen, että ongelmia pystytään ratkomaan ja toimintaa kehittämään. Yhdessä tässä kannetaan vastuuta seisokeista, huolloista ja työturvallisuudesta. Yhdessä huomioidaan telinetarpeet ja resurssit.

Viikkohuolto joka arkipäivä jossain päin tehdasta

Kunnossapito kokonaisuudessaan on avainasemassa, jotta SSAB:n Raahen tehtaan tuotanto pyörii sujuvasti ja tavoitteiden mukaisesti. Telinealan sopimuskumppanin asentajia tehtaalla työskentelee parikymmentä joka päivä, suurimmissa seisokeissa vahvuus on 60–70 telineammattilaista. Telinekatajan paikallinen varasto, Oulun toimipiste ja Pohjois-Suomen alueen ammattilaiset ovat lähellä raahelaisia.

Kunnossapidon arki on SSAB:n Raahen tehtailla tarkkaan ennalta suunniteltu. Aki Karppisen excel havainnollistaa hyvin, miten 33 vuosihuollon ohjelma etenee tasaiseen tahtiin.

SSAB Raahe

SSAB:n Raahen tehtaan kahdessa masuunissa valmistetaan raakarautaa, joka jalostetaan teräkseksi terässulatolla. Sulasta teräksestä tehdään teräsaihioita, jotka valssataan tuotteiksi kuumavalssaamolla

SSAB Raahe
SSAB Raahe

Viikkohuoltoja SSAB:lla on menossa joka arkipäivä jossain päin tehdasta. Vuosihuolloista pienimmät tehdään muutaman hengen tiimillä, isoimmissa on mukana useita satoja ammattilaisia.

– Suurin osa kunnossapidosta on ennakoitua ja suunnitelmien mukaista. Meillä tehdään viikkohuoltoja joka arkipäivä jossain päin tehdasta. Vuosihuolloista pienimmät tehdään muutaman hengen tiimillä, isoimmissa on mukana useita satoja ammattilaisia. Esimerkiksi nauhavalssaamolinjan huollossa omia ja ulkoisia kumppaneita oli kaikkiaan 550 henkilöä.

Säännöllisten vuosihuoltojen ja hyvän ennakoinnin tavoitteena on, että yllätyksiä ei tule. Vikatapahtumissa ja muissa ennaltasuunnittelemattomissa kunnossapitotarpeissa SSAB:n Raahen tehtaalla tarkistetaan ensin, tehdäänkö tarvittavat telineet omalla organisaatiolla vai Telinekatajan työnä. SSAB:n ja Telinekatajan vastaavien kesken tehdään paikan päällä telinetyösuunnitelma, joka on ehdoton vaatimus ennen telineiden pystytykseen ryhtymistä. Myös tarkistuspöytäkirjan tulee olla allekirjoitettu ennen kuin telineille lähdetään työskentelemään. Prosessi etenee viipymättä, muutamissa tunneissa.

Reagointikykyä ja joustavuutta vaativien vikatapahtumien sekä suunniteltujen viikko- ja vuosihuoltojen rinnalle Aki Karppinen nostaa sopimuskumppanien kesken ja tuotannon kanssa tehtävän jatkuvan kehittämistyön – tavoitteena turvallisuus, tuottavuus ja laatu. Tietoja ja kokemuksia vaihdetaan myös SSAB:n eri tehtaiden välillä.

– Ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen meillä on Telinekatajan kanssa tavoitteena yhteisiä kehityshankkeita kuten sähköisen telinehallintajärjestelmän käyttöönotto sekä erilaisia pilottikohteita, toteaa Aki Karppinen tyytyväisenä.