Telinekataja

REDI Helsingin kalasatama

Helsingin Kalasatamassa on käynnissä ainutlaatuinen REDIn rakennushanke. SRV rakentaa suuren kauppakeskuksen ja kahdeksan asuintornia vuoteen 2023 saakka jatkuvassa projektissa. Työmaalla on ollut kasvavassa määrin kysyntää Telinekatajan toimittamille telineille ja erikoisosaamiselle.

Telinekataja Helsingin kalasatama

Haastavat olosuhteet Kalasataman REDIn työmaalla vaatii systemaattista työturvallisuuden seurantaa ja työmaan erikoispiirteiden huomiointia.

Telinekataja reagoi asiakkaan tarpeisiin nopeasti. REDIn työmaalla Helsingin Kalasatamassa telineet rakennetaan sovitussa aikataulussa, haastavasta työmaasta huolimatta.

placeholder

REDIsta tulee noin 2000 asukkaan asuinalue. Kauppakeskus ja sen päälle rakennettava asuinrakennus Majakka valmistuvat arvion mukaan vuonna 2018. Majakka on valmistuessaan Suomen korkein (132 m) asuinrakennus. Urakointi työllistää jo nyt satoja rakennusalan ammattilaisia.

”Rakennustöihin tarvitaan erilaisia telineitä, ja urakoinnin lisäksi myös liikkumisen on sujuttava turvallisesti”, sanoo Telinekatajan työnjohtaja Ville Valkonen. ”Meidän osalta työt alkoivat poistumistieportaiden rakentamisella Kalasataman metroaseman yhteyteen.”

Ripeää ja joustavaa toimintaa

Telineiden tilaajina toimivat pääosin SRV:n rakennusmestarit. ”Telineitä tarvitaan lyhyellä varoitusajalla, eli meidän on kyettävä reagoimaan nopeasti. Joustamme tarpeen vaatiessa, ja olemme rakentaneet asiakkaan tarvitsemat telineet sovitussa aikataulussa.”

Telineitä on tarvittu Valkosen mukaan muun muassa perustustöihin ja hissikuilujen rakentamiseen.  ”Olemme pystyttäneet ahtaisiin paikkoihin suojapeitteillä varustettuja julkisivutelineitä ja rakentaneet KH-sääsuojia talvella tehtyjen betonivalujen vedeneristystöihin.”

Työmaa on erittäin haastava. ”Tilaa on niukasti, eli telinetoimitukset täytyy suunnitella huolellisesti. Työturvallisuutta seurataan systemaattisesti, ja siellä toimitaan työmaan erikoispiirteet huomioiden. Työmme laadusta olemme saaneet hyvää palautetta.”