Telinekataja

Alucrom kunnosti Mansikkakosken sillan telineiltä käsin

Imatralla sijaitsevan Mansikkakosken maantiesillan peruskorjauksen urakoitsija, teollisen pintakäsittelyn erityisosaaja Alucrom valitsi isoon kohteeseen telinetoimittajaksi itselleen jo entuudestaan tutun kumppanin, Telinekatajan. – Urakka ja sen aikataulu olivat haastava, mutta maaliin päästiin. Kokonaisuutena olen tyytyväinen saamaamme palveluun, Alucromin projektipäällikkö Esa Parkkila sanoo.

Telinekataja Mansikkakoski
Telinekataja Mansikkakoski

Ammattiosaajat asialla! Vuoksen päällä telineet rakennettiin roikkumaan sillan omasta kannesta alaspäin.

Mansikkakosken silta on pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurin silta. Pituuttakin 9-aukkoisella sillalla on yli puoli kilometriä. Teräskotelopalkeista ja teräsbetonikannesta rakennettu maamerkki kannattelee Vuoksen ylittävää Valtatie 6:n liikennettä.

Kesän 2022 aikana tehty sillan peruskorjaus piti sisällään muun muassa reunapalkkien pintojen kunnostuksen, josta vastasi vahvalla kokemuksellaan Alucrom.

– Projektiin kuului useita eri työvaiheita ja tekemisen tapoja. Sillan reunapalkit hiekkapuhallettiin ja pinnoitettiin uudelleen maalaamalla, ja tietyissä sillan osissa käytimme teollisen teholuokan painepesua. Lähes kaikessa tekemisessä tarvittiin kohteen ympärille rakennettuja telineitä kulkusiltoineen. Telineisiin kiinnitettävät sääsuojat suojasivat samalla reunapalkkeja sateelta sekä ympäristöä maalisumulta ja hiekkapölyltä, kuvailee Alucromin projektipäällikkö Esa Parkkila.

Telinekatajan työnjohtaja Jori Timonen kertoo, että telinetoimittajan näkökulmasta Mansikkakoski-projektin keskeisin ominaispiirre oli sen suuri koko.

– Kohde oli sanalla sanoen massiivinen, osien määrässä laskettuna oman urani suurimpia. Yhteensä sillalla oli pituutta reilut 250 metriä kuivalla maalla ja toinen mokoma veden päällä.

Teknisesti sillan maanpäällisten rakenteiden suojaaminen oli Telinekatajalle pitkälti perustekemistä, mutta veden päällä edellytettiin erikoisratkaisuja.

– Käytännössä sillan alapuoliset työmaatelineet rakennettiin roikkumaan siltarakenteen omasta kannesta alaspäin. Tämäkin oli meidän tekijöillemme tuttua, joskin hiukan hitaampaa asennustyötä, Timonen kertoo.

Yhteistyötä heti alkumetreistä lähtien

Mansikkakosken telineprojektin suunnittelu käynnistyi jo helmi–maaliskuussa 2022. Telinekatajan suunnittelijat tekivät Alucromin kanssa kenttäkatselmuksen ja sopivat yhdessä huolellisesti, mitä tarvitaan ja miten toteutetaan.

– Alucrom määritteli meille varsin tarkasti muun muassa sen, mihin kaikkiin sillan osiin heidän piti päästä omassa työssään käsiksi ja millä aikataululla. Yhteydenpitoa jatkettiin kevään mittaan moneen otteeseen, kunnes suunnitelmat saatiin valmiiksi. Projektissa kuin projektissa hyvä alkuvaiheen kommunikaatio on sujuvan toteutusvaiheen keskeisiä tekijöitä, Timonen kuvailee.

Suuri työmaa merkitsee telineiden rakentajalle aina myös mittavaa logistista ponnistusta, niin telineiden ja tarvikkeiden kuljettamisessa kuin niiden organisoinnissa ja varastoinnissa työmaallakin.

– Tähän kohteeseen toimme materiaalia paitsi omilta Kaakkois-Suomen varastoiltamme myös muista Telinekatajan toimipisteistä ympäri Suomen. Kuljetukset suunniteltiin mahdollisimman tehokkaiksi ja niissä huomiotiin myös ympäristövastuullisuus. Avaintekijöitä olivat fiksut reititykset ja täydet kuormat.

– Työmaa-alueen rajallisuudesta ja sen keskeisestä taajamasijainnista johtuen jouduimme kiinnittämään erityistä huomiota siihen, mihin materiaalit työmaalla varastoitiin ja miten täydennyslastit ajoitettiin. Mielestäni logistinen pelikenttä toimi lopulta varsin mallikkaasti, Timonen kertoo.

Telinekataja Mansikkakoski
Telinekataja Mansikkakoski

Yli puolen kilometrin mittainen silta kunnostettiin suunnitelmien mukaan yksi osa kerrallaan. Telineitä tarvittiin sekä maalla että veden päällä.

Tehokasta logistiikkaa: telinemateriaalien varastointi ja täydennyslastien ajoitukset mietittiin huolella jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Telinekataja Mansikkakoski

Telineisiin kiinnitetyt sääsuojat suojasivat työmaata sateelta sekä sen ympäristöä maalisumulta ja hiekkapölyltä.

Pätkä kerrallaan kalkkiviivoja kohti

Mansikkakosken mittava silta ei projektin missään vaiheessa ollut samanaikaisesti kokonaan telineiden ja sääsuojien ympäröimänä, vaan suojauksen eteneminen jaksotettiin Alucromin kanssa jo ennalta.

– Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että meidän piti olla jatkuvasti jonkun matkaa urakoitsijan edellä. Meillä oli työmaalla aina asentajat paikalla, ja heiltä vaadittiin ripeitä otteita. Tietysti turvallisuus ja huolellisuus tulivat aina ensin, niistä ei tingitty. Etenimme kokonaisuudessa pätkä kerrallaan. Kun yksi osa valmistui, me purimme telineet ja sääsuojat pois ja siirsimme ne uuteen kohtaan, Timonen kuvailee.

Kuten kaikilla muillakin työmailla myös Mansikkakosken sillalla Telinekatajan kaikkein tärkein päämäärä oli, että Alucromin omaan urakointiin ei aiheutunut viivästyksiä tai stoppeja.

– Meidän hommamme oli varmistaa, että urakoitsijan oma projekti rullasi eteenpäin koko ajan. Sen tavoitteen toteutumisessa olivat keskeisessä roolissa hyvä suunnittelu ja yhteistyö urakoitsijan kanssa aina kalkkiviivoille asti, Timonen sanoo.

– Projekti oli suuruudeltaan ja aikataulultaan haastava. Jonkun verran siellä matkan varrella oli pieniä mutkia, mutta niinhän niitä aina on. Suunnitellussa aikataulussa kuitenkin pysyttiin ja olen Telinekatajan palveluun kokonaisuutena tyytyväinen, Alucromin Parkkila summaa.