Telinekataja

Eristykset isossa roolissa Destian Eurajoen siltatöissä

Kesällä 2022 Destia rakentaa Valtatie 8:lle viisi uutta siltaa. Sääsuojauksista Eurajoella vastaa Telinekataja. – Siltojen käyttöiän kannalta vedeneristys on merkittävässä roolissa. Teemme kaikille hankkeen silloille kaksinkertaisen kermieristyksen, mikä edellyttää pitävää sääsuojausta, kertoo Destian työnjohtaja Henri Lindroos.

Destia Eurajoki Telinekataja

Siltakannen kestävyyden ja pitkäikäisyyden varmistavan kaksinkertaisen kermieristyksen toteuttaminen edellyttää oikeanlaisia kuivia olosuhteita.

Destia Eurajoki Telinekataja

Turusta Porin ja Vaasan kautta Oulun eteläpuolelle kulkevaa Valtatie 8:aa uudistetaan ja linjataan uudelleen kesällä 2022 Eurajoen keskustan kohdalla. Projektiin kuuluu kaikkiaan kuusi siltatyömaata, joista suurimmat ovat Eurajoen ylittävä vesistösilta sekä eritasoliittymien risteyssillat.

Hankkeen urakoitsija Destia valitsi sääsuojausten toteuttajaksi Telinekatajan. Työnjohtaja Henri Lindroos kertoo Telinekatajan olevan hänelle uusi tuttavuus, joka teki palvelullaan positiivisen vaikutuksen heti yhteistyön ensimmäisistä vaiheista alkaen.

– Sain Telinekatajalta varsin aktiivisen tarjouksen, ja toteutusta suunniteltiin jopa poikkeuksellisen pitkälle jo ennen sopimuksen allekirjoittamista. Halusimme tehdä toimivat sääsuojat ja saada aikaiseksi molempia osapuolia hyödyttävän kokonaiskeikan. Nyt tuntuu siltä, että tässä asiassa olemme todella onnistuneet, hän kertoo.

– Työmaiden sääsuojauksen toteutus on sujunut sovitusti, suunnitellusti ja ilman yllätyksiä. Työnjohto on ollut aktiivista. Kiitos kuuluu tietysti myös asentajille, Lindroos sanoo.

Yksi kaartuva ja neljä suoraa siltaa = yli 5000 m2 työmaata

Eurajoen siltatyömaat on hyvä esimerkki Telinekatajan työnjohdon saumattomasta tiimityöstä. Tarjousvaiheen jälkeen vastuu työmaasta siirtyi Marko Roviolta Murat Yalcinille. Paikkakunnalla itsekin asuva Yalcin kertoo, että turvallisuutta parantavaa ohitustietä on odotettu Eurajoella pitkään. Sääsuojausprojekti käynnistyi huhtikuussa 2022. Suunnittelutyöt ja logistiikan järjestelyt starttasivat jo muutamaa kuukautta aiemmin. 

– Vaikka sääsuojausten toteutustapa on kaikissa silloissa suurelta osin sama, ovat kaikki viisi siltaa hiukan erilaisia. Yksi on kaartuva ja neljä suoraa. Pituudet vaihtelevat 45:stä 85 metriin, leveydet 13:sta 18 metriin. Tämä tarkoittaa, että eri siltojen suojauksessa käytettävät elementit ovat mitoiltaan hiukan erilaisia. Yhteensä sääsuojattavaa työmaata on yli 5000 neliömetriä, eli varsin suuren luokan urakasta on kysymys.

Sääsuojausten osalta uusien siltojen rakennusprojektin on suunniteltu olevan paketissa heinäkuun 2022 alkuun mennessä.

– Destian kanssa yhdessä tehdyssä aikataulussa on pysytty, kuten tämäntyyppisissä infrarakentamisen hankkeissa erityisen tärkeää on, Yalcin kertoo.

Destia Eurajoki Telinekataja

Valtatie 8:n uusien siltojen kaiteisiin ankkuroitujen sääsuojien kattoihin Telinekatajan asentajat tekivät Destian pyynnöstä valutöiden edellyttämiä katon avauksia.

Destia Eurajoki Telinekataja

Sääsuojien päätyjen avattavat ovet helpottavat siltatyömaan logistiikkaa.

Eristystyön edellytyksenä pitävä sääsuoja

Telinekatajan toteuttama sääsuojaus on Valtatie 8:n uusien siltojen rakentamisessa kriittisen tärkeä tekijä. Kovaakin sateen piiskaa pitävän peitteen alla toteutetaan siltojen kannen eritystyöt, joilla varmistetaan sillan pinnan kestävyys vaihtelevissa suomalaisissa sääolosuhteissa.

– Vedeneristys on siltojen käyttöiän kannalta hyvin olennaisessa roolissa. Kaikille tämän hankkeen silloille tehdään kaksinkertainen kermieristys, jonka toteuttaminen edellyttää oikeanlaisia kuivia olosuhteita eli käytännössä hyvin pitävää sääsuojausta, Lindroos kuvailee.

Siltojen kaiteisiin pehmustetusti ankkuroiduilta sääsuojakokonaisuuksilta haluttiin myös toiminnallisia ominaisuuksia, joista Telinekataja huolehtii joustavasti Destian toiveiden mukaisesti.

– Suojien päädyissä on avattavat ovet, jotka helpottavat logistiikkaa. Lisäksi Telinekatajan asentajat ovat projektin edetessä tehneet aina pyydettäessä meidän valutöittemme edellyttämiä katon avauksia. Yhteispeli on sujunut näissäkin asioissa hyvin, Lindroos kiittää.