Telinekataja

NCC saneeraa Oulun Lyseon museoarvoja kunnioittaen

NCC aloitti syksyllä 2021 lähes 200 vuotta vanhan Oulun Lyseon korjaustyöt. Urakan sääsuojauksesta vastaa Telinekataja, joka on saanut kiitosta ketteryydestään ja ammattitaidostaan. – Telinekataja on oikea valinta kaikkein haastavimpiinkin kohteisiin, korostaa NCC Suomi Oy:n työpäällikkö Anssi Wallenius.

Telinekataja Oulun lyseo

Carl Ludvig Engelin suunnitteleman Oulun Lyseon rakennuksen vanhin osa valmistui vuonna 1831. Saneerauksessa lähtökohtana on, että historiallinen koulurakennus säilytetään mahdollisimman autenttisena. Museoarvoja kunnioittaen uusitaan vesikatot, väli- ja alapohjat, väliovet, ikkunat ja julkisivut. Talotekniikka päivitetään 2020-luvulle samalla kun energiatehokkuutta parannetaan. Myös rakennuksen käytettävyys kohenee pienillä tilamuutoksilla ja esteettömyysratkaisuilla. Lyseon 550 lukiolaista pääsevät palaamaan väistötiloista takaisin entistä ehompaan opinahjoon alkusyksystä 2023.

Kokemusta ja ammattitaitoa kilpailukykyiseen hintaan

Oulun keskustassa, vilkkaasti liikennöidyllä Kajaaninkadulla sijaitseva Lyseon lukio on ikänsä, logistiikan ja työmaaturvallisuuden näkökulmasta haastava. Telineurakoitsijaksi haettiin alan ammattilaista, joka pystyy vastaamaan sekä tilaajan, urakoitsijan että sijainnin asettamiin vaatimuksiin. Kilpailutuksen kautta tehtyyn valintaan vaikuttivat vankka kokemus ja ammattitaito sekä kilpailukykyinen hinta.

– Jokapäiväisestä toiminnasta näkee, että telinekatajalaiset ovat alansa ammattilaisia ja telineet heidän ydinosaamistaan. Yksi parhaista asioista Telinekatajan toiminnassa on se, että he tarjoavat avoimen keskustelun pohjalta sen parhaan ratkaisun. Ilman mitään pakkomyyntiä, kertoo Wallenius.

Jo hankkeen kehitysjakson aikana Telinekataja osallistui yhdessä NCC:n kanssa suunnittelutyöhön, sillä projekti toteutetaan yhteistoiminnallisena suunnittele ja rakenna -urakkana. Tämä tarkoittaa, että urakoitsija on aikaisessa vaiheessa mukana suunnittelemassa hanketta yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa.

Projektin aikana saneerataan kaksi rakennusta, joiden ylle Telinekataja pystyttää yhteensä 2800 neliötä sääsuojaa. Ensin suojataan päärakennus kahdessa vaiheessa, kesällä 2022 on piharakennuksen vuoro.

– Telineasennuksen osalta kohde on vaativa, muttei poikkeuksellinen. Teemme tämän kokoluokan vaiheistuksella toteutettavia sääsuojia silloin tällöin. Oulun Lyseolla suurimmat haasteet ovat liittyneet yli 100 vuotta vanhoihin kivirakenteisiin tehtäviin ankkurointeihin. Kun rakennusta on vuosien saatossa laajennettu, myös käytetyt materiaalit ja tekniikka ovat vaihdelleet. Tästä syystä jokainen ankkurointikohta vaatii oman ratkaisunsa, kuvailee Telinekatajan työnjohtaja Teemu Kaijala.

Telinekataja Oulun lyseo

Oulun keskustassa on meneillään useampi iso saneerauskohde. Telinekatajan sääsuojien alla kunnostetaan parhaillaan sekä Oulun Lyseota että Oulun kaupungintaloa. Molemmissa kohteissa on sääsuojan osalta varauduttu sekä kesäisiin rankkasateisiin että lumikuormiin.

Telinekataja Oulun lyseo

NCC:n urakoimassa Oulun Lyseon saneerauksessa ensin suojattiin päärakennus kahdessa vaiheessa. Kesällä oli piharakennuksen vuoro. Suunnitelmien mukaan lukiolaiset pääsevät palaamaan Engelin suunnittelemaan, 2020-luvulle päivitettyyn opinahjoon alkusyksystä 2023.

”Ajantasainen yhteydenpito on tärkeässä roolissa”

Lyseon uusklassista tyyliä edustavaa alkuperäisrakennusta laajennettiin ensimmäisen kerran jo 1875. Juhlasalilaajennuksen (1899) jälkeen oli vuorossa voimistelusalirakennus (1907) ja vielä Linnankadun varren lisärakennus (1934). Vaikka saneerauksen suunnittelutyöhön on panostettu eri asiantuntijoiden toimesta, ei kaikkea ole voitu ennakoida. Vanhojen rakenteiden kätköistä on ajoittain paljastunut yllätyksiä, jolloin on tarvittu yhteistä keskustelua siitä, miten edetä.

– Purkutöiden yhteydessä on välillä käynyt ilmi, että kantavien rakenteiden kunto onkin ollut lähdetiedoista poiketen hieman huonompi, mikä on vaatinut työjärjestysten muuttamista ja aikataulujen päivittämistä. Näissä tilanteissa ajantasainen yhteydenpito ja suunnitelmien yhteensovitus ovat tärkeässä roolissa. Tiedonvaihdon on oltava aktiivista työmaan, suunnittelijoiden ja tilaajan välillä, jotta haasteet saadaan selätettyä, painottaa Wallenius.

Modernin talotekniikan sovittaminen vanhoihin rakenteisiin on Walleniuksen mukaan ollut yksi hankkeen vaikeimmista osuuksista. Vanhalle ullakolle uusia LVI-laitteita asennettaessa on huomioitava myös logistiikka. Tässäkin yhteydessä kehut kohdistuvat telinekatajalaisiin, jotka ovat Walleniuksen mukaan pitäneet hienosti huolen siitä, että rakennusmiehet pääsevät kulkemaan ja työskentelemään telineillä.

NCC:n ja Telinekatajan yhteinen taival Oulun Lyseolla päättyy näillä näkymin loppuvuodesta 2022, jolloin telineet on tarkoitus purkaa. Uusia haasteita kohti suunnataan jatkossakin yhdessä: seuraavaksi Oulun uuden sairaalan työmaalla.