Telinekataja

Hartelan tahtotila:
turvaa rakentajille, laatua raumalaisille

Karin kampus on oikeastaan useiden uudisrakennusten yhdistelmä. Yhden ison sääsuojan sijaan työmaalla on tehty useita sääsuoja- ja telineratkaisuja vaiheittain. – Aikaisempi yhteistyö, asiantuntijuus ja resurssit olivat Telinekatajan vahvuuksia jo tarjousvaiheessa, kertoo Hartelan Rauman yksikön vastaava työnjohtaja Ari Leino.

Telinekataja Karin kampus
Telinekataja Karin kampus

Karin kampuksen monimuotoiset ja näyttävät julkisivut rakennetaan vaiheittain, säältä suojassa. Raumalla tuulee aina,
joten korkeiden seinien ja isojen pintojen sääsuojat kaipaavat säännöllisiä tarkistuksia.

Rauman kaupunkikuvaa isosti muokkaava julkisen sektorin uudiskohde, Karin kampus, on merkittävä hanke raumalaisille, Rauman kaupungille ja Hartelan Rauman yksikölle. Vuonna 2023 valmistuvaan monimuotoiseen kokonaisuuteen kuuluu Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto, kuvataide- ja teatterikoulut, musiikkiopisto, uimahalli, liikuntahalli ja nuorison kokoontumistila. Hankkeen kustannusarvio on noin 75,4 milj. €.

– Karin kampusta rakennetaan Kuivaketju10:n mukaisesti. Jo urakka-asiakirjoissa Rauman kaupunki edellytti kosteudenhallintasuunnitelmaa, erillistä rakennekosteuden poistamiseen liittyvää kuivatussuunnitelmaa sekä työaikaisen veden sääsuojauksen ennakkosuunnittelua, taustoittaa Leino.

Liikunta-, vapaa-aika- ja koulukeskus on kooltaan noin 30 400 brm2. Rakennuksen runko on pääosin elementti- ja paikallavalurakentein toteutettuja teräsbetonirakenteita. Uima- ja liikuntahallin kattokannakkeina on myös teräsristikoita. Yhtä riittävän isoa sääsuojaa olisi ollut mahdoton pystyttää. Sääsuojattuna on rakennettu isoja osia vaiheittain kuten esimerkiksi uima-altaat sekä valtavat julkisivut.

– Jokaisen ison uudisrakennuskohteen kosteudenhallinta on aina omanlaisensa ja vaatii mietintää sekä kehittämistä. Avainasemassa on hyvä ennakkosuunnittelu aina betonin valinnasta ja kuivumisaikatauluista lähtien. Myös sääsuojauksen 3D-kuvat näyttävät jo ennakoivasti, miten ratkaisut vaikuttavat muihin toimintoihin, ottaa Leino esimerkit Karin kampuksen työmaalta.

Aikataulu pitää ja tekeminen joustaa urakan tarpeiden mukaan

Telinekataja ja sen paikalliset työnjohtajat ovat Hartelan Rauman yksikölle entuudestaan tuttuja. – Aikaisemman yhteistyön ja laadullisten kokemusten lisäksi tarjousvaiheessa korostuvat vakavaraiset ja osaavat yritykset, joilla tiedetään olevan kyky selvitä tämän kokoluokan vaativista töistä. Toki myös palveluiden hinta vaikuttaa päätökseen, listaa Leino.

– Jo tarjousvaiheessa on tärkeää osoittaa telinetöiden ja sääsuojauksen asiantuntijuus. Telinerakentamisessa painotamme työn suorittajan työturvallisuutta ja oikeiden työskentelytapojen noudattamista. Sääsuojauksessa pitää saavuttaa asetetut tavoitteet ja sääsuojassa työskentelyn käytännöllisyys.

Ari Leinon mukaan Karin kampuksella yhteistyö Telinekatajan kanssa on sujunut tavoitteiden mukaisesti. Asennukset ovat toteutuneet suunnitellusti, sovituissa aikatauluissa on pysytty ja tekemisessä on joustettu urakoitsijan sekä aliurakoitsijoiden tarpeiden mukaan. Työnjohto on jalkautunut hyvin työmaalle, jossa helmikuusta 2022 alkaen on työskennellyt asentajia tilaajan tarpeiden mukaan.

Murat Yalcin on työnjohtaja paikallaan. Kirjaimellisesti jalat maassa, työmaalla. Hän todella haluaa palvella meitä, kiittelee Leino.

– Kolme tärkeintä asiaa, joita telinekatajalaisena haluan korostaa myös Karin kampuksen tyyppisellä uudisrakennustyömaalla, ovat työturvallisuus, aikataulut ja nopea reagointi kalusto- sekä miehistötarpeisiin, kiteyttää Murat Yalcin.

– Teemme telineratkaisut useiden eri työnjohtajien kanssa yhdessä suunnitellen. Hyvä keskusteluyhteys ja koordinointitaidot ovat isossa roolissa, kun eri vaiheita, toimijoita ja telinerakentamista pistetään järjestykseen. Toki tämä on minulle tuttua: Karin kampus on oikeastaan kuin Olkiluoto 3. Sillä poikkeuksella, että yhteistyökumppanit ovat suomalaisia, pohtii Yalcin.

Telinekataja Karin kampus

Uima-altailta sääsuoja siirrettiin pihamaalle ja koottiin pienemmäksi suojatuksi tilaksi, jossa käsiteltiin esim. julkisivun liimapuurimoituksia. – Mahdollisesti tämä sama suoja palvelee talven tullessa vielä logistiikan tarpeita. Onhan se mukavampi hakea materiaaleja teltasta kuin lumihangesta, sanoo Hartelan Rauman yksikön vastaava työnjohtaja Ari Leino.

Telinekataja Karin kampus

Sinne minne nosturilla ei ole päästy, on tehty telineet, joiden turvallisuus tarkistetaan viikoittain. Hartela edellyttää, että telinerakentaminen on turvallista ja hallittua, valmiit telineet hyvät ja turvalliset käyttää.

”Telineet tehdään sinne, minne nostureilla ei pääse”

Sääsuojaus alkoi kampuksen uimahallilta. Ensin tehtiin altaat, sitten uimahallin runko altaiden ympärille. Sääsuojauksella varmistettiin paitsi työskentely myös altaiden vesikokeet, kun seiniä ei ollut ympärillä eikä kattoa päällä. Jokaisella altaalla oli oma suoja, kun ympärillä olevaa rakennettiin. – Kevättalvella allasrakennetta lämmitettiin alta, ettei se jäätynyt, kun holvitasoa rakennettiin. Luotiin olosuhteet, joissa rakentajien ei tarvinnut mennä pilkille hyppyaltaaseen, muotoilee Leino.

– Suurimmat haasteet tällä työmaalla ovat olleet sisätöissä, kun rakenteiden väliin on pitänyt tehdä vaikeita telineratkaisuja. Helppoihin paikkoihin mennään nosturilla ja telineet tehdään sinne, minne nosturilla ei päästä. Telinerakentamisen pitää olla turvallista ja hallittua, valmiiden telineiden hyvät ja turvalliset käyttää. Telinekatajan kokemus tiukoista paikoista näkyy myös tällä julkisen sektorin uudisrakennustyömaalla.

Marraskuun alussa 2022 Kampuksen työmaalla vahvuus on 160–170 ammattilaista, useilta eri kumppaneilta. Runko on pystyssä, vesikatto päällä. Sisätyöt ja moninaiset julkisivutyöt ovat juuri ajankohtaisia. Muuraukset ja rappaukset ovat toki valmiina, mutta vielä työstetään puu- ja alumiinipintoja. Samalla odotellaan koska ja millaisena talvi Raumalle tulee. – Joulukuussa 2021 valettiin vielä pohjia, mutta sitten tuli pitkälle kevääseen kestänyt talvi. Rannikkokaupungissa tuulee aina, joten korkeiden seinien ja isojen pintojen sääsuojat ovat kuin tuulipurjeita, jotka kaipaavat säännöllisiä tarkistuksia, kuvailee Leino työmaan arkea.

– Kaikki mahdolliset olosuhteet ovat osuneet työmaalle, kun katsotaan marraskuusta 2022 taaksepäin heinäkuuhun 2021. Vielä toinen kierros vuodenaikoja ehtii pyörähtää ennen kuin valmista on aikataulun mukaan syksyllä 2023. Yllätyksiä tulee aina ja ratkaisuja haetaan hallitusti, päivittäin. Ennakoidaan ja reagoidaan, kiteyttää Ari Leino.

Hankkeen etenemistä voi seurata livenä 24/7.

Telinekataja Murat Yalchin

– Työturvallisuus, aikataulut sekä nopea reagointi kalusto- ja miehistötarpeisiin. Sääsuojaus- ja telineratkaisujen näkökulmasta nämä ovat kolme tärkeintä tekijää myös Karin kampuksen työmaalla, toteaa Telinekatajan työnjohtaja Murat Yalcin.