Telinekataja

Lujatalo haastoi Telinekatajaa:
muuraustelineet sääsuojan tukena

Tuusulanjärven kampus on Lujatalon työmaapäällikölle Tatu Heikkiselle ensimmäinen iso sääsuojauskohde Telinekatajan kanssa. – Löydettiin jo neuvotteluvaiheessa yhteinen henki tekemiseen ja kehitettiin uniikki ankkurointiratkaisu. Joustoa, resursseja ja sujuvaa yhteistyötä riitti koko projektiin.

Tuusulanjärven kampus Telinekataja

Tuusulanjärven kampuksen rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa 2021. Alkuvuodesta 2022 aktivoiduttiin rakennustelineiden ja sääsuojien osalta.

– Sekä Tuusulan kunta että Lujatalo edellyttivät sääsuojalta tietysti vesitiiviyttä, mutta myös ehdotonta turvallisuutta, joka varmistettiin viikoittaisilla tarkastuksilla. Suojan piti toimia ympärivuotisissa olosuhteissa. Peitteiden tuli kestää lumenpudotukset, putoamissuojaukset ja nousutiet piti olla. Ennen muuta sääsuojauksen oli tuettava rakentamista, sanoo Heikkinen.

Kun Tuusulanjärven kampus/Tusby träsk campus otetaan elokuussa 2024 käyttöön, suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti ja koulu toimivat tiiviissä yhteistyössä. Terve Talo - konseptin kriteereitä noudattaen valmistuvat terveelliset, turvalliset ja sisäilmastoltaan viihtyisät tilat varhaiskasvatukselle, esiopetukselle, perusopetuksen 1–6. vuosiluokille sekä Tuusulan ruotsinkieliselle opetukselle. Uudisrakennus on mitoitettu noin 450 oppilaalle ja 190 päiväkoti-ikäiselle. Muuntojoustavaksi suunniteltu kampus pihoineen ja lähiliikunta- alueineen palvelee iltaisin sekä viikonloppuisin myös muita tuusulalaisia.

”Jo neuvotteluvaihteessa tuli tuntuma, että homma sujuu”

Tatu Heikkiselle Telinekataja on ennestään tuttu telinetöiden puolelta, mutta näin isoa sääsuojaa hän ei ole aiemmin tehnyt Telinekatajan kanssa.

– Kilpailutuksen kautta tässä edettiin. Neuvotteluihin vietiin tietyt urakkatarjoukset ja haettiin tuntumaa. Tähdättiin kiinteään hintaan ja neuvoteltiin lisätöiden hinnoista. Telinekatajan kanssa päästiin hinnoittelussa helposti yhteisymmärrykseen. Ihan samalla tavalla kuin päästiin jouhevasti eteenpäin myös sääsuojan tukitelineen paikan vaihdon kanssa. Ankkuroinnit käytiin läpi jo neuvotteluvaiheessa, kuten piilokustannuksetkin. Löydettiin yhteinen henki tekemiseen, kiteyttää Heikkinen.

Kun sääsuoja on toukokuussa 2023 jo purettu pois, Heikkinen kuvailee maaliskuun tarjouspyynnöstä 2022 startannutta kumppanuutta.

– Telinekatajalla on halu palvella ja kyky ratkaista. He ottavat huomioon asiakkaan vaatimukset ja toiveet. Neuvotteluyhteys on ollut hyvä, meidän on ollut helppo keskustella. Rakentaminen ohjasi yhteistyötä, yhdessä jalostettiin suunnitelmaa ja edettiin mahdollisimman pienin muokkauksin. Kokemuksesta kuitenkin tiedän, että ”paperilla” pärjänneen kanssa toimiminen voi olla hankalaa itse projektin aikana.

– Tuusulanjärven kampus on sekä meille että Lujatalolle pitkäaikainen projekti ja mittava kohde. Yhteistyö on pelannut todella hyvin, ja toteutustavan muutoksetkin on selvitetty hyvässä yhteistyössä, komppaa Telinekatajan työpäällikkö Harri Kuusela.

Tatu Heikkisen mielestä Telinekatajan parasta antia Tuusulanjärven kampuksella ovat olleet joustavuus, resurssit ja materiaalit.

– Oikea-aikaiset resurssit ovat ehdottomasti Telinekatajan vahvuus. Pienet muutokset on saatu tehtyä saman tien. Muokkauksissa on ollut sekä miehistöä että kalustoa. Materiaali on riittänyt. Myös reagointi on ollut hyvällä tasolla. On laitettu heti toimeksi, kun jotain on toivottu ja huomattu.

Tuusulanjärven kampus Telinekataja
Tuusulanjärven kampus Telinekataja

Tuusulanjärven kampuksen sääsuojan 1. lohkon asennus alkoi syyskuussa 2022. Toukokuun lopussa 2023 suoja oli purettu kokonaan pois. – Oli oikea ratkaisu huputtaa koko rakennus, toteaa Lujatalon työmaapäälikkö Tatu Heikkinen.

Tuusulanjärven kampus Telinekataja

Kerros kerrokselta nousseet muuraustelineet toimivat myös sääsuojauksen tukena.

Tuusulanjärven kampus Telinekataja

Muuraustelineitä suunnitellessa ja asentaessa piti huomioida yli 1000-kiloisten harkkolavojen painot ja sijoitukset telineille.

”Kuningasajatus oli, että sääsuojan tukitelineet toimivat muuraustelineinä”

Kampus on kooltaan noin 8300 brutto-m2, ja harkkojulkisivu on rakennuksen kantava runko. 500 millimetriä paksun ulkoseinän massiivisesta muurausurakasta alkoi myös telinekatajalaisten osuus työmaalla heinäkuussa 2022. Kaikkiaan muuraustelineitä asennettiin ja purettiin noin 4500 neliön edestä.

– Muurausurakoitsijan kanssa käytiin keskustelut siitä, millainen telineen pitää olla, millä etäisyydellä seinästä, miten hoidetaan kaiteiden poistot ja palautukset nostojen aikana jne. Telinerakentamisessa piti huomioida yli 1000-kiloisten harkkolavojen painot ja sijoitukset telineille. Myös logistiikka oli isossa roolissa, kun isompi kurottaja nosti kokopäiväisesti tavaraa telineille, listaa Heikkinen.

Lujatalon ja Telinekatajan neuvotteluissa lähdettiin järkeistämisestä. Miten yksi ja sama elementti toimii muuraustelineenä ja 5000-neliöisen sääsuojan tukirakenteena.

– Tarjouspyyntövaiheessa haaveilimme, että sääsuojan olisi voinut rakentaa ilman tukitelineitä, mutta L-mallinen, runkosyvyydeltään iso rakennus edellytti tukitelinettä katolle. Alkuperäisellä paikallaan se olisi ollut kattolyhtyjen ja IV-konehuoneen rakentamisen tiellä, mutta Telinekatajan suunnittelijan kanssa tukitelineen paikan vaihto onnistui, kiittelee Heikkinen.

Kun tukiteline oli suunnitelmissa siirretty uudelle paikalleen, keskusteltiin siitä, millaista muuta tukea sääsuoja vaatii. Tässä vaiheessa Lujatalo oli sanonut ei sekä työtilaa vieville levityksille että painoille. Yhdessä jumpattiin millainen tuki voisi olla ja miten Telinekataja voisi muokata suunnitelmaa.

– Räätälöidyllä ratkaisulla toimme projektiin myös kustannustehokkuutta, kun saimme vähennettyä tarvittavaa telinekalustoa, kertoo Telinekatajan suunnittelija Topias Harjunpää.

Ison sääsuojan ankkurointiin valmistauduttiinkin työmaalla jo siitä lähtien, kun muuraustelineiden kanssa aloitettiin juuresta, maanpinnan alapuolelta. Muuraustelineet nousivat rakentamisen tahdissa, telinekerros kerrallaan. Kun runkorakentamisessa oli noustu yläpohjaan, reunavaluun valettiin sisäkiertohylsyt, joihin yhdistetyt kierretangot toimivat kiinnityspisteinä sääsuojan ankkuroinnille. Telinetolppien kohdalle tehtiin kaikkiaan vajaat 100 ankkurointipistettä.

– Tällainen oman kokemukseni kautta kehitetty kiinnitysratkaisu tehtiin hyvin ennakoiden yhteistyössä Telinekatajan kanssa. Tässäkin suunnittelua ja toteutusta ohjasi se lähtökohta, että työvaiheet pystytään tekemään suojauksen aikana järkevästi, toteaa Tatu Heikkinen.