Työturvallisuus on kaiken toimintamme ytimessä!


Telineasentajamme käyttävät aina parhaita työvälineitä ja turvavarusteita, mm. kiipeilymalliset kypärät ovat tärkeä osa telineturvallisuutta.

• Hyödynnämme yli 50 vuoden kokemusta ja telinetöiden parhaita sekä turvallisia käytäntöjä kaikessa mitä teemme.
• Teemme telineratkaisuja ja sääsuojia, jotka ovat aina turvallisia niiden käyttäjille.
• Käytämme telineturvallisuuden edelläkävijän Layherin yhtenäistä ja yhteensopivaa kalustoa.
• Panostamme järjestelmällisesti henkilöstömme kouluttamiseen.
• Tutkimme jokaisen tapaturman, ja pyrimme tunnistamaan ja poistamaan mahdolliset vaarat jo etukäteen.
• Toteutamme jokaisen telineratkaisun kohteen erikoisvaatimusten mukaisesti.
Varmistamme, että tarvitsemasi teline- ja sääsuojaratkaisu asennetaan yhdessä sovitussa aikataulussa haluamaasi kohteeseen. Toimitamme jokaisen telineratkaisun työturvallisuusmääräysten sekä työmaan erikoisvaatimusten mukaisesti.
Rakennamme telineistä ja sääsuojista turvallisia niiden käyttäjille. Rakennustelineitä ja sääsuojia teemme usein lyhyelläkin varoitusajalla, mutta emme tingi työturvallisuudesta. Kokemuksen merkitys korostuu, kun työmailla on toimittava yhä ripeämmin. Pyrimme kaikessa toiminnassamme työturvallisuuden nollatoleranssiin (= ei yhtään työtapaturmaa).

Työturvallisuutta jokaisen telineen elinkaaren kaikissa vaiheissa!


• Layherin laadukkaat, kestävät ja turvalliset telineratkaisut sekä innovaatiot.
• Työmaaolosuhteiden kartoittaminen ja huomioiminen telineen suunnittelussa.
• Teline- ja sääsuojaratkaisujen suunnittelun tekee siihen erikoistunut ammattilainen. Valmiit CAD-suunnitelmat lujuuslaskelmineen ja piirustuksineen.
• Selkeillä asennusohjeilla ja kokeneilla telineasentajilla varmistetaan telineiden oikea, tehokas ja turvallinen asennustapa kohteessa.
• Telineet tarkastetaan ennen käyttöönottoa.
• Panostamme myös käytönaikaiseen turvallisuuteen, ja pudotamme asiakkaan niin halutessa esimerkiksi lumet sääsuojien katoilta.
• Toteutamme telineille hyvät työolosuhteet (mm. lämmitysratkaisut ja valaisuvalmius).

Työturvallisuuden nollatoleranssi – MaxxSafe


Toimimme kehittämämme MaxxSafe-toimintamallin mukaisesti. Pyrimme MaxxSafella työturvallisuuden nollatoleranssiin, joka saavutetaan selkeällä ohjeistuksella, koulutuksella ja oikealla asenteella. Yhtenäinen, järjestelmällinen ja hallittu tapa toimia luo turvallisuutta, jonka pitää näkyä jokaisen työntekijän arjessa.
MaxxSafe kattaa telineratkaisun ja telineturvallisuuden koko elinkaaren tarjouksesta suunnitteluun sekä asennuksesta purkutöihin ja asiakkaan palautteeseen sekä kehitysideoihin!
Helpotamme telineen tilaajan arkea. Monta vastuullista ja vaikeaakin työvaihetta voi ulkoistaa Telinekatajan ammattilaisille perinteisen telineasennuksen lisäksi.
• Selkeyttää eri osapuolten vastuita ja parantaa kustannustehokkuutta. Telinekataja hallitsee alan ammattilaisena uudet määräykset, niiden käytännön toteutuksen sekä oikeat ja turvalliset työmenetelmät.
• Viisivaiheista (5) toimintamallia ohjataan ja dokumentoidaan MaxxSafe-lomakkeilla. Kaikki puhuvat yhteistä kieltä ja toimivat yhtenäisellä tavalla.
• Siitä syntyy yhä parempaa työturvallisuutta, uusia palveluita ja tehokkuutta.

Koulutus – jatkuvaa ja järjestelmällistä


Kehittyvä telineteknologia ja uudistuvat työturvallisuusmääräykset edellyttävät suunnittelijoiden, telineasentajien sekä työnjohdon jatkuvaa kouluttamista. Me olemme panostaneet määrätietoisesti omien ja kumppaneidemme asentajien kouluttamiseen. Haemme telinetöihin jatkuvasti tehokkaampia ja turvallisempia käytäntöjä.
• Telineasentajamme ovat koulutettuja ammattilaisia.
• Heillä on aina voimassa oleva työturvallisuuskortti.
• Koulutamme asentajamme ja työnjohtomme toimimaan myös vaativissa kohteissa.
Telineasentajamme käyttävät aina parhaita työvälineitä ja turvavarusteita: Kiipeilymalliset kypärät, turvavaljaat, suojalasit, turvakengät, kypäriin kiinnitettävät valaisimet sekä huomiovärilliset työasut.

Turvallisuushavaintokampanja


Telinekatajan turvallisuushavaintokampanjalla edistetään turvallisuutta lisääviä käytäntöjä, raportointia, tuloksia sekä korostetaan turvallisuuden merkitystä jokaisen telineammattilaisen arjessa. Paras havainto palkitaan kuukausittain.

Yhteystiedot