Telinekataja

Miina Lapilan diplomityö sparraa Telinekatajaa kohti vastuullista ympäristöjohtamista

”Näin ilmoituksen avoimesta opinnäyteyhteistyöpaikasta Aarresaaren sivustolla, joka on yliopistoille kohdennettu työelämä- ja urapalveluiden verkosto. Telinekatajan tehtävänkuvaus tuntui heti ensilukemalta mielenkiintoiselta ja vastasi erityisen hyvin omiin kiinnostukseni kohteisiin, eli kestävän kehityksen edistämiseen sekä sitä tukeviin käytännönläheisiin ratkaisuihin”, kertoo Tampereen yliopistossa ympäristötekniikan opintojaan viimeistelevä Miina Lapila.

Telinekataja Miina Lapila

”Haluamme löytää henkilön, joka haastaa meidät ja selvittää mahdollisuuksiemme rajat. Sinulla on osaamista ja asennetta auttaa meitä ympäristöasioissa uudelle tasolle: omaat opintojesi kautta viitekehyksen säädöksistä, ympäristöriskien hallinnasta, kiertotaloudesta sekä hiilijalanjäljestä.” Näistä rekryilmoituksen riveistä Miina Lapilan kiinnostus heräsi.

Rakennus- ja sääsuojaratkaisuiden toimiala oli Lapilalle tuttu jo entuudestaan, kuten myös Telinekataja nimeltä.

– Valintaani vaikutti varmasti sekä nopea reagointini hakuilmoitukseen että aikaisempi, opintojen ohella karttunut työkokemus. Syntyi yhteisesti ja luontevasti tuntuma siitä, että minulla on tarjota Telinekatajalle uutta osaamista, näkemystä ja tuoreita näkökulmia.

Draivia uraan urheilusta

Lapilan opiskelijaura starttasi alun perin Lappeenrannasta, missä hän suoritti ympäristötekniikan opinnot kandivaiheeseen asti. LUTissa opiskelu antoi hyvät perusteet elinkaariajatteluun, kuten tarkastelemaan eri päästölähteitä alkaen raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, logistiikkaan sekä kulutukseen huomioiden myös näitä ohjaavat lainsäädännölliset sekä yhteiskunnalliset raamit.

– Kandiksi valmistumisen jälkeen pidin vuoden tauon keskittyäkseni SM-tasolla urheiluun, jolla on keskeinen rooli elämässäni. Uskon, että tietynlainen positiivinen kurinalaisuus ja draivia tuova tavoitteellisuus on hyvä lisä nyt syntyvää lopputyötäni ja tulevaa uraakin ajatellen, Miina Lapila pohtii.

Aluksi kartoitetaan eri toimintojen ympäristövaikutukset

Lapilan tuleva diplomityö on tärkeä osa Telinekatajan pitkäjänteistä kehitystä kohti vastuulliseksi ja käytännönläheiseksi toimijaksi ympäristöasioissa. Tahtotila on luoda mitattavia käytäntöjä, joille voidaan asettaa tavoitteita ja joissa toimenpiteiden vaikuttavuutta myös seurataan organisaation kaikilla tasoilla.

– Telinekatajalla, kuten vuokraustoiminnoissa yleensäkin, merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät mm. kuljetuksiin, ajoneuvojen ja muun kaluston pakokaasupäästöihin, jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn sekä toimitilojen energiakulutukseen. Diplomityöni käynnistyy nyt kartoittamalla Telinekatajan tämänhetkisten toimintojen kannalta merkittävimmät ympäristövaikutukset sekä laskemalla niistä aiheutuva hiilijalanjälki, Lapila kiteyttää.

Ympäristöjohtamisen ytimessä myös kollegat & sidosryhmät

Kun eri toimintojen vaikutukset ympäristöön tiedostetaan, voidaan niitä hallita järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kuormituksen minimoimiseksi.

– Oman työni osalta aikataulu on valmistua kesään mennessä tai viimeistään sen aikana. On todella mielenkiintoista nähdä, mitä selvityksistä ja hiilijalanjälkilaskennasta saadaan selville ja minkälaisia konkreettisia askeleita sekä tavoitteita niiden pohjalta saavutetaan. Vaikka olenkin vasta projektin alkumetreillä, on käynyt selkeästi ilmi, että halu ympäristöasioiden systemaattiseen kehittämiseen elää telinekatajalaisilla vahvana, Lapila sanoo.

Tällä hetkellä Miina työstää ja kerää lähtömateriaaleja yhteistyössä Telinekatajan logistiikkapäällikön ja -asiantuntijan, HSEQ- ja henkilöstöpäällikön, kehitysasiantuntijan, HSEQ-insinöörin, palkanlaskijan sekä varastovastaavien kanssa. Asianosaisten sekä mukana olevien sidosryhmien määrä elää ja vaihtelee projektin edetessä.

Ympäristö on jokaisen vastuulla

– Aikaisemmin keskityttiin erilaisten etujen listaamiseen, kun taas nykyään ympäristöstä huolehtiminen on enemmänkin kaikkien vastuulla oleva normi, jotta pysyy mukana kehityksessä ja ajan hermolla. Sekä valtiot, yritykset että me yksittäiset kuluttajat olemme kaikki mukana talkoissa tietoisina valintojemme vaikutuksista. Yrityselämässä asiaan syventyminen vaatii toki aina ison ajallisen panostuksen sekä henkilöresursseja. Olenkin kiitollinen Telinekatajan suomasta mahdollisuudesta päästä sisälle uuteen toimialaan, Lapila toteaa.

Ympäristöjohtaminen on tiukasti nivottu Telinekatajan strategiaan. Toimintaa ohjaavat mm. sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001, ympäristöjärjestelmä ISO 14001 sekä laadunvarmistusjärjestelmä ISO 9001.

– Ympäristövaikutusten tunnistaminen, tilanneanalyysi, datan kerääminen ja ymmärrys antavat meille pohjan, jotta voimme määritellä suunnan, luoda mittarit ja seurata kehitystä. Tavoitteemme ovat hyvin konkreettisia: haluamme löytää ne toimenpiteet, joilla voimme pienentää Telinekatajan ympäristövaikutuksia, kiteyttää Telinekatajan HSEQ- ja henkilöstöpäällikkö Mikko Saarinen.

Telinekataja Jussärö