Telinekataja

Ennakointi turvaa sekä lumenpudottajat, työntekijät että ohikulkijat

Kuka seuraa sääsuojien lumikuormia? Kuka pudottaa lumet sääsuojalta?
– Työnjako sovitaan etukäteen asiakkaan kanssa. Myös lumenpudotus pitää suunnitella huolella, jotta työ ylhäällä on turvallista ja työntekijät sekä ohikulkijat ovat turvassa siellä, minne lumi ja jää pudotetaan, kiteyttää Telinekatajan HSEQ- ja henkilöstöpäällikkö Mikko Saarinen.

Telinekataja lumenpudotus

Telinekatajan asentajat ovat tottuneet työskentelemään korkeuksissa jo telineitä ja sääsuojia asentaessaan. Telinekataja tarjoaakin lumenpudotuksen kaikkiin omiin kohteisiinsa. Kuvassa sääsuojaa rakennetaan Pohjois-Tapiolan koulutyömaalla, Espoossa.

Telinekataja lumenpudotus

Talonrakennusteollisuus ry:n Telinejaoston ohjeistuksen mukaan sääsuojan toimittajan ja sen käyttäjän tulee ennen sääsuojan asentamista sopia, miten sääsuojan päälle kertyvän lumimäärän seuranta järjestetään ja kuka hoitaa lumenpudotukset. Asiakkaalla on velvollisuus seurata lumikuormaa ja ilmoittaa lumenpudotustarpeesta.

– Telinekatajan lumenpudotuspalveluihin kuuluvat teknisten ratkaisujen rinnalla ammattitaitoiset asentajat lumenpudottajina. Tarjoamme aina lumenpudotukset omiin, yli talven kestäviin sääsuojakohteisiimme, kertoo Saarinen.

Mitä lumenpudotuksessa tulee huomioida?

Turvallinen lumenpudotus varmistetaan Telinekatajalla jo suunnitteluvaiheessa; nousutie, kattosilta valjasvaijerijärjestelmineen sekä lumilipat suunnitellaan vakiona kaikkiin Pohjois- ja Itä- Suomen ylin talven kestäviin sääsuojakohteisiin.

– Ennen lumenpudotusta on suunniteltava, minne lumi putoaa. Vaara-alue tulee rajata ennen töiden aloittamista ja näin estää ulkopuolisten pääsy alueelle. Samalla on hyvä miettiä, minne lumi siirretään pudotuksen jälkeen, listaa Saarinen.

Sekä lumimäärien seurannassa että lumenpudotuksessa avainasemassa on pääsy katolle ja helppo sekä turvallinen liikkuminen katolla. Ensisijaisesti lumenpudotus tapahtuu lumilipalta, jossa on putoamissuojaus ja jonne on järjestetty turvallinen kulku.

– Lumilippojen tehtävänä on ottaa vastaan sääsuojalta vapaasti putoavat lumet. Lumilipan sallittua kuormitusta ei pidä ylittää missään vaiheessa – ei vapaasti putoavien lumien eikä sääsuojalta pudotettujen lumien osalta, kertoo Saarinen.

Telinekatajalaiset varautuvat liukkauteen ja pimeyteen

Lumenpudotus on ammattilaisten hommia. Telinekatajan kokeneet asentajat ovat jo telineitä ja sääsuojia asentaessaan tottuneet työskentelemään korkeuksissa. Lumenpudotuksissakin asentajat käyttävät alan viimeisempiä turvajärjestelmiä.

– Lumenpudotuksessa on useita vaaran paikkoja. Asentajan työturvallisuus varmistetaan henkilökohtaisella putoamissuojauksella sekä henkilökohtaisella otsalampulla. Lumen, jään ja lumenpudotusvälineiden putoaminen ennakoidaan vaara-alueen rajaamisella ennen töiden aloittamista.

– Pyrimme välttämään peitteiden päällä kävelyä. Kaiken A ja O lumenpudotuksessa on kuitenkin jatkuva henkilökohtainen putoamissuojaus, muistuttaa Mikko Saarinen.

Katso video, miten Iisalmen Kilpijärven puukoulun sääsuojauksessa oli varauduttu lumikuormien seurantaan ja lumenpudotuksiin.
Lue myös Telinekatajan teknisen päällikön Aki Parkkisen haastattelu, miten katolle pääsy ja siellä työskentely turvataan jo sääsuojaa suunniteltaessa.

Telinekataja lumenpudotus

– Lumenpudotuksessa ensiarvoisen tärkeää on, että turvajärjestelmien käytöstä ei tingitä tuumaakaan. Henkilökohtainen otsalamppu auttaa, kun valaistus on puutteellinen. Ja liukastumisia ennakoidaan poistamalla lunta ja jäätä kulkuteiltä, kertoo Telinekatajan HSEQ- ja henkilöstöpäällikkö Mikko Saarinen. Kuva Brahea-kampuksen työmaalta, Lieksasta.