Telinekataja

Stora Ensolla tuotanto pyörii, kun uutta kartonkilinjaa rakennetaan

Vuodesta 2014 Telinekataja on ollut Stora Enson Oulun tehtaan kunnossapidon sopimuskumppani. – Hyvä ennakointi ja tarkka aikataulutus ovat avainasemassa niin arjessa, seisokeissa kuin investoinneissakin. Luottamuksen lisäksi tarvitaan resursseja, sanoo kunnossapitopäällikkö Tuomo Salmela.

Telinekataja Stora Enso Oulu

Stora Enson Packaging Materials -divisioonaan kuuluva Oulun tehdas valmistaa tuoreesta kuidusta pakkauskartonkia, pussipaperia ja valkaisematonta havupuusellua. Nuottasaaren tehdasintegraattiin kuuluvat puutavaran vastaanotto, sellutehdas, kraftlainer-linja ja satamatoiminnot. Tällä hetkellä tehdasalueella työskentelee 400 henkeä, mutta uusi miljardi-investointi tuo 300 uutta työpaikkaa, laajentaa tehtaan tuotevalikoimaa ja uudistaa toimintaa. Välillisesti työllistyy arviolta myös 1500 henkilöä esimerkiksi puunkuljetukseen, logistiikkaan ja kunnossapitoon, kun uusi tuotantolinja aloittaa toimintansa vuonna 2025.

Turvallisuudeltaan, tehokkuudeltaan ja vastuullisuudeltaan maailman luokan tuotantolaitokseksi tähtäävä Oulun tehdas muutti jo vuosina 2019–2021 ensimmäisen käytöstä poistetun paperikoneen kuluttajapakkauskartonkia valmistavaksi tuotantolinjaksi. Nyt käynnissä oleva biopohjaiseen energiaan perustuva investointi on noin kolme kertaa suurempi. Käytännössä rakennetaan kokonaan uusi kartonkikone vanhan paperikoneen paikalle. Lisäksi tulee uusi voimakattila, puunkäsittely ja arkittamoon uudet leikkurit.

”Telinekatajalaiset tuntevat paikat ja ihmiset”

Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila on todennut, että tehtaan motivoinut henkilöstö on jo yhden ison projektin toteuttanut onnistuneesti. Tehtaan ensimmäisen vaiheen projektissa myös telinekatajalaiset olivat mukana.

– Kun projekti oli kiivaimmillaan, meidän vahvuus oli 130. Useita kuukausia 60–80 telinekatajalaista teki hommia projektin eteen, vaikka korona-aikaa elettiinkin. Kokemuksesta tiedämme, että tällaisessa investoinnissa kumppaneilta vaaditaan resursseja, kertoo Telinekatajan projektipäällikkö Miika Hirsimäki.

Investoinnit ovat Storan Enson Oulun tehtaalla ikään kuin työmaita työmaan sisällä. Telinekatajalaisille Nuottasaaren toiminnot ovat tuttuja jo ajalta ennen investointeja. Kunnossapidon sopimuskumppanuus on jatkunut vuodesta 2014 alkaen.

– Tuotantolaitoksen paikallistuntemus on ehdoton Telinekatajan vahvuus. He tuntevat paikat ja ihmiset. Lupakäytännöt ovat tuttuja, listaa Tuomo Salmela.

Salmelan mukaan telinetoimittajan kanssa ihan ykkösjuttu on turvallisuus. Ja samassa yhteydessä hän mainitsee luottamuksen: se mitä sovitaan, se tehdään. Salmela arvostaa myös telinekatajalaisten ammattitaitoa ja kykyä joustaa. Suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi Telinekataja on pystynyt vastaamaan hyvin yllättäviinkin tilanteisiin.

– Meillä on selkeät yhteiset pelisäännöt, kanssakäyminen on avointa. Puhumme suoraan niin hyvät kuin huonotkin asiat. Yhdessä mietimme, miten asiat tehdään paremmin, turvallisemmin ja tehokkaammin.

Telinekataja Stora Enso Oulu

Nuottasaaren tehdasintegraattiin kuuluvat nyt puutavaran vastaanotto, sellutehdas, kraftlainer-linja ja satamatoiminnot. Vuonna 2025 toimintansa aloittava uusi tuotantolinja tuo 300 uutta työpaikkaa, laajentaa tehtaan tuotevalikoimaa ja uudistaa toimintaa. Tehdasalueelle rakennetaan 11 uudisrakennusta sekä uusi puunvarastointialue.

Telinekataja Stora Enso Oulu
Telinekataja Stora Enso Oulu

Salmelan mukaan yhteistyö Telinekatajan kanssa on jatkuvaa yhdessä kehittämistä ja kehittymistä, kun tuotannon ja investointien tueksi haetaan kustannustehokkuutta. Kuukausipalavereissa kehitystoimenpiteet kirjataan pöytäkirjaan ja pöytäkirjoista seurataan, miten on edetty. Uusia toimintatapoja on otettu käyttöön tältä pohjalta.

– Seisokkien ja isompien huoltotöiden suunnittelussa Telinekatajan nokkamies Jouni Laitila on nykyään mukana heti ensimmäisestä seisokkipalaverista alkaen, kertoo Salmela.

Tuomo Salmelan mukaan Stora Enson organisaatiolta telinekatajalaiset saavat vain positiivista palautetta. – He ovat kaikki fiksua, asiallista ja mukavaa porukkaa aluepäälliköstä nokkamiehiin. Laitila ansaitsee erikoismaininnan ja kehut. Siinä meillä on viimeisen päälle asiakaspalveluhenkinen mies. Suosittelen muillekin toimittajille sitä konsulttia, joka Jounin on ”kouluttanut”, toteaa Salmela tyytyväisenä. – Kun tuotanto- tai kunnossapitoinsinööri soittaa, Laitila reagoi heti ja hommat hoituvat. Oli kello mitä hyvänsä.

Telinekataja Stora Enso Oulu

Investoinnit ovat Storan Enson Oulun tehtaalla ikään kuin työmaita työmaan sisällä. Telinekatajalaisille Nuottasaaren toiminnot ovat tuttuja jo ajalta ennen investointeja. Kunnossapidon sopimuskumppanuus on jatkunut vuodesta 2014 alkaen.

Telinekataja Stora Enso Oulu

Mansikkarasia on esimerkki tuotteesta, jonka pintakartonkia Stora Enson Oulun tehdas valmistaa. Yhdestä keskikokoisesta harvennusmännystä saa noin 7000 mansikkarasiaa. Määrä korvaa 65 kiloa muovia perinteisissä muovirasioissa.

Telinekataja Stora Enso Oulu

Investointiohjelman ykkösvaiheessa (2019–2021) Stora Enson Oulun tehdas muunsi paperikone 7 tuotantosuunnan korkealaatuista ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia, kraftlaineria valmistavaksi koneeksi.

Kuukausien suunnittelu tiivistyy sellutehtaalla minuuttiaikatauluksi

Stora Enson Nuottasaaren tehtaan kunnossapidossa maaliskuussa 2023 ajatukset ovat jo syksyssä. – Isossa kuvassa fokus on investointiprojektissa. Suunnittelu etenee ja kiihtyy, resurssit pitää varmistaa. Ensimmäisessä vaiheessa projektin yhteydessä normituotanto pysäytettiin investoinnin ajaksi. Nyt projekti toteutetaan pääosin käyvän tehtaan rinnalla, kertoo Salmela.

– Sellutehtaan kattilapuolella kunnossapito ja telineet ovat isossa roolissa. Jos laitteet eivät ole kunnossa, sellua ei valmisteta eikä kartonkia lähde maailmalle, kiteyttää Salmela.

Salmela ottaa esimerkin soodakattilan vuosihuollosta. – Vuotta aikaisemmin starttaava tiukka suunnittelu saa minuuttiaikataulun muodon. Kattilan sisä- ja ulkopuolisten telineiden pitää valmistua aikataulussaan ilman viivästyksiä. Muuten tarkastajat eivät pääse aloittamaan ajallaan, ja satojen muiden ammattilaisten työt viivästyvät.

– Kun soodakattilan luukut aukeavat ja olosuhteet ovat turvalliset, telinekatajalaiset ovat ensimmäisinä sisällä. Yhdeksän vuorokauden seisokissa se tarkoittaa, että meidän noin 80 ammattilaisen tiimillä on aikaa seisokin alusta yksi vuorokausi ja lopusta 16 tunnin ”maalisuora”, kellottaa Telinekatajan Miika Hirsimäki.