Telinekataja

Pasilan silta rakennettiin terästukitelineillä

Rakennusyhtiö YIT käynnisti elokuussa 2014 Pasilan entisen ratapihan yli kulkevan uuden sillan urakoinnin osana laajempaa Keski-Pasilan rakennushanketta. YIT Rakennus tilasi Telinekatajalta noin 185 metriä pitkän siltamuotin rakentamiseen tarvittavat järeät terästukitelineet avaimet käteen -palveluna. Sillan kalteva muoto ja korkea tuentakorkeus tarjosivat haasteita telineiden toteuttamiseen.

Telinekataja Pasila

Telinekatajalta hoitui kokemuksella myös järeät terästukitelineet noin 185 metriä pitkän siltamuotin rakentamiseen.

Terästelineiden käyttö on huomattavasti tehokkaampaa erityisesti korkean tuentakorkeuden telineissä.

Telinekataja Pasila silta

Pasilan keskustakorttelissa kunnostetaan Pasilan asema ja rakennetaan uusi kauppakeskus, parkkihalli sekä noin 700 uutta asuntoa. Pääurakoitsija YIT Rakennus päätti käyttää siltamuotin tuentaan terästelineitä.

”Terästelineiden valintaan vaikutti ennen kaikkea siltamuotin korkea tuentakorkeus ja työturvallisuuden kannalta parhaan mahdollisen vaihtoehdon hakeminen. Meille oli myös erittäin tärkeää, että telineiden toimittajalla on kokemusta vastaavien telinejärjestelmien toteuttamisesta”, sanoo vastaava työnjohtaja Mikko Saresma YIT Rakennus Oy:stä. ”Uusi silta muodosti sen vieressä jo olevan sillan kanssa yhtenäisen siltakannen. Se toi urakointiin erityisiä haasteita, koska siltojen ’elämistä’ oli hallittava yhdestä kannesta huolimatta erillisinä kokonaisuuksina.”

Hanke eteni tiiviissä yhteistyössä

Siltamuotin alle tulleen 14 metriä leveän tukitelineen korkeus vaihteli 6,5 metristä 11 metriin. Noin 500 tonnia painavan tukitelineen asennustyöt alkoivat työmaalla lokakuun puolivälissä. Kalustona käytettiin pääosin Layher Allround -telineitä ja TG 60 -tukitorneja, joita oli telineessä kaikkiaan 211. Sillan alittavien kahden liikenneaukon kohdalla käytettiin kantavuudeltaan järeämpiä ART-tukitorneja.

”Aloitimme kalustonhallintaan liittyvät valmistelut hyvissä ajoin jo syyskuun puolella. Näin mittavassa hankkeessa se oli välttämätöntä, jotta työmaalla oli koko ajan optimaalinen määrä kalustoa”, sanoo Telinekatajan työnjohtaja Ville Valkonen. ”Varsinaiset työt käynnistyivät työmaalla toimivien henkilöiden perehdytyksellä, jossa kiinnitettiin huomiota työturvallisuuteen ja työmaan erityispiirteisiin. Teimme koko projektin ajan tiivistä yhteistyötä tilaajan ja työmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa.”

Tilavuudeltaan noin 24.000 kuutiometrin tukiteline saatiin valmiiksi kahdessa kuukaudessa. ”Telinekatajan asennusryhmä suoriutui telineiden rakentamisesta aikataulullisesti hyvin ja pienillä resursseilla työturvallisuudesta tinkimättä”, kertoo Saresma. ”Telinekatajan logistiikka toimi hyvin, ja koko urakointi eteni aikataulussa.”

”Puusta rakennettujen tukitelineiden toteuttaminen olisi vienyt selvästi enemmän aikaa”, sanoo YIT Rakennus Oy:n työnjohtaja Jani Kiili. ”Terästelineiden rakentaminen on myös turvallisempaa.”

Suunnittelulla optimaalinen tukiteline

Pehmeän maaperän takia varsinaisen tukitelineen alle pystytettiin noin pari metriä korkea alateline. Sillan muotin ja alatelineen suunnittelun teki Insinööritoimisto TAK-Plan Ky. ”Perustusolosuhteet vaihtelivat sillan molemmissa päissä, joissa päätytuet oli louhittu kallioon ja välituet oli tehty porapaaluilla jopa 33 metrin syvyyteen”, kertoo Saresma.

”Kävimme suunnitelmat läpi koko suunnitteluosastomme voimin varmistaaksemme kohteeseen ja asiakkaan tarpeisiin parhaan mahdollisen telineen. Suunnittelusta teki haastavan sillan kannen nousu ja sen kalteva muoto. Korkojen mittatarkkuus edellytti myös erityistä huolellisuutta ja osaamista”, sanoo telineen suunnittelusta vastannut Telinekatajan Aki Parkkinen. ”Sujuva yhteistyö sillan muotin ja alatelineen suunnittelijan kanssa oli erittäin tärkeää koko projektin onnistumisen kannalta.”

Telinesuunnitelmaa hienosäädettiin hankkeen edetessä sisältämään sillan alta kulkevat liikenneaukot. Alatelineen palkit ja lähtökorko toivat myös muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Telineeseen kytkettiin myös porrastorni, jota pitkin sillan rakentajat pystyivät liikkumaan. ”Layherin kalustoon voidaan liittää monipuolisesti myös turvallisia kulkusiltoja ja kaiteita”, jatkaa Valkonen.

”Terästelineet tulevat hyvin todennäköisesti syrjäyttämään puutavaran siltamuottien tukitelineinä. Näin tulee käymään erityisesti korkean tuentakorkeuden telineissä. Se on vain ajan kysymys, sanoo Saresma.”