Telinekataja

Turvallisuusviikko 2023:
Jokaisella silmäparilla on roolinsa turvallisuudessa

Vuonna 2022 Telinekatajan sähköiseen järjestelmään kirjattiin ennätykselliset 1952 turvallisuushavaintoa. – Turvallisuusviikon 8.–12.5. kampanjamme tavoitteena on, että työmaillamme yhä useampi ottaa havainnoinnin osaksi jokaista työpäivää, toteaa HSEQ- ja henkilöstöpäällikkö Mikko Saarinen.

Turvallisuusviikko 2023: Jokaisella silmäparilla on roolinsa turvallisuudessa

11 havaintoa vuonna 2009, 186 havaintoa vuonna 2012… Vuonna 2019 Telinekatajalla kirjattiin turvallisuushavaintoja jo 1256 kpl, seuraavat kaksi vuotta määrä oli reilut 1300. Viime vuonna tehtiin vahva harppaus, kun havaintojen määrä kasvoi 1331:sta 1952:een, joka ylitti reilusti 1250 havainnon tavoitteen. Vuonna 2022 rohkaistiin omaa väkeä ja alihankkijoita ilmoittamaan myös positiivisista turvallisuushavainnoista.

– Havaintojen kappalemäärää tärkeämpää on kuitenkin se, että turvallisuushavaintoja tekevien joukko saadaan kasvamaan vuosittain noin 10 %. Viime vuonna turvallisuushavainnointiin osallistui 51 % Telinekatajan henkilöstöstä, kertoo laatu- ja turvallisuusasiantuntija Teemu Kaijala.

Rakennusteollisuus RT muistuttaa 2023 teemaviikolla, että turvallisuus on tekijöidensä summa. Telinekatajalla kannustetaan tänäkin vuonna omaa henkilöstöä ja alihankinnan väkeä aktiiviseen havainnointiin. Tällä kertaa työntekijät äänestävät teemaviikon havainnoista palkittavat.

Kohti kolmatta nollaa

Työturvallisuus on asennetta ja tekoja, havaintoja ja puuttumista joka työpäivä, vuoden ympäri ja vuodesta toiseen. Viimeisten 20 vuoden aikana Telinekatajalla on tehty hartiavoimin töitä turvallisuuden eteen. Sertifiointien ja turvavarusteiden lisäksi on panostettu perehdytykseen ja koulutukseen – viime vuosina mm. sähköiseen oppimisympäristöön, eTelinekatajaan. On investoitu resursseihin, työmenetelmiin ja toimitiloihin.

– Päätöksenteossa tarkastellaan asioita monesta kulmasta, mutta valinnat tehdään turvallisuus edellä. Tämä näkyi esimerkiksi jo Jyväskylän ja Oulun uusien toimipisteiden tonttien valinnassa. Näin pystyimme luomaan turvalliset työolosuhteet toimipisteessä työskenteleville, toteaa sisäisten palvelujen johtaja Tuukka Laurila.

Päätöksentekoon ja kehittämiseen Telinekatajalla otetaan oma väki mukaan. – Nokkamiehemme osallistuvat koko toimitusketjun kattavan ”Turvallinen ja tehokas peitteiden käsittely” -koulutuksen suunnitteluun, kertoo Teemu Kaijala konkreettisen esimerkin.

Mitä isomman roolin työturvallisuus on saanut, sitä paremmin on tapaturmataajuus kehittynyt. – Kun vuonna 2009 tapaturmataajuus oli 56, vuonna 2019 teimme historiamme ensimmäinen nollan. Ja 2020 toistimme saman homman, muistuttaa Tuukka Laurila.

Kahden viime vuoden aikana tapaturmataajuus on kuitenkin kääntynyt kasvuun. Nollavuosien jälkeen vuonna 2021 kirjattiin yksi poissaoloon johtanut työtapaturma, ja viime vuonna luku oli kolme.

– Haluamme nyt pysäyttää tämän suuntauksen ja palauttaa nollatason. Olemme tehneet nollan aikaisemminkin ja pystymme kyllä siihen, vakuuttaa Tuukka Laurila.

Telinekataja tapaturmataajuus 2023

Vuonna 2022 Telinekatajan sähköiseen järjestelmään tehtiin ennätykselliset 1952 turvallisuushavaintoa.

Telinekataja turvallisuushavainnot 2023

Tapaturmataajuudessa Telinekataja on jo vuosina 2019 ja 2020 yltänyt nollaan. Nyt tavoitteena on palauttaa nollataso.

Jokaisella on vastuu turvallisuudesta. Ja lupa puuttua

Mitä Telinekatajalla tehdään vuonna 2023, jotta työturvallisuudelle asetettuihin tavoitteisiin päästään?

– Panostamme edelleen vahvasti perehdytykseen ja koulutukseen. Olemme päivittämässä sähköistä eTelinekataja-oppimisympäristöä. Uuden telineasentajan perehdytysaineistoa päivitetään, ja lisäämme samalla koulutuskielien määrää. Myös varastotyön perehdytykseen luodaan uusi malli, listaa Mikko Saarinen.

Nolla tapaturmaa -tavoitetta kohti tähdättiin myös kevään 2023 nokkamieskoulutuksissa, joissa yksi tärkeä asiakokonaisuus oli puuttuminen.

– Puuttuminen voi tuntua vaikealta. Se vaatii rohkeutta. Kun turvallisuusriskin on havainnut, on kuitenkin jokaisen velvollisuus puuttua. Me tiedämme, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Aktiivinen teko on sekin, jos sallimme, että vaarallisesti tehty työ saa jatkua, muistuttaa Mikko Saarinen.

Tuukka Laurila haluaa korostaa sitä, että puuttuminen on vastuunottamista ja välittämistä. – Jokaisella meistä on oikeus palata töiden jälkeen kotiin terveenä. Jokaisella on myös vastuu omasta ja työkaverin turvallisuudesta sekä valtuudet lopettaa vaarallisesti tehty työ.